Checklist leerdoelen SO Geologie t/m blz 13.

advertisement
Checklist leerdoelen SO Geologie t/m blz 13.
1-Je kent de geologische kalender: Kwartair t/m Cambrium en de indeling van de periodes in Keno-,
Meso- en Paleozoicum.
2-Leg m.b.v. een voorbeeld uit de geologische kalender het verschil uit tussen absolute en relatieve
ouderdom.
3-Je kunt m.b.v. de atlas opzoeken of een gebergte oud (uit de Caledonische fase) of jong is.(uit de
Alpiene fase)
4-Welke combinatie van factoren zorgde voor het uitsterven van de dinosaurussen?
5-Je kent de opbouw van de aarde en je weet welke lagen vast / vloeibaar zijn.
6-Je weet op welke manieren de mens informatie heeft gekregen over de dieper gelegen delen van
de aarde.
7-Je kan uitleggen waarom de verhouding land-water niet overeenkomt met de verhouding
continentale korst – oceanische korst.
8-Je weet waardoor de platen t.o.v. elkaar bewegen.
9-Je weet welke drie bewegingen de platen t.o.v. elkaar kunnen maken.
10-Je kunt in zowel een doorsnede als op een kaart aflezen hoe de platen t.o.v. elkaar bewegen.
11-Je kent de aanwijzingen / bewijzen voor de theorie van de plaattektoniek (theorie van Wegener)
12-Je kunt uitleggen op welke wijze Pangaea uit elkaar is gevallen en hoe nieuwe oceanen
ontstonden.
13-Je kunt m.b.v. de theorie van de schuivende platen klimaatveranderingen verklaren.
14-Je kunt m.b.v. de theorie van de schuivende platen uitleggen hoe het Himalayagebergte is
ontstaan.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards