Ruiperiode

advertisement
RUIPERIODE:
In augustus, bij onze kleurkanaries zelfs vroeger door de vervroegde kweek, bereiden
veel vogelsoorten zich voor op de komende winterperiode middels het wisselen van het
verenkleed. Het spreekt van zelf dat voor de nieuwe bevedering voldoende eiwit met de
voeding wordt opgenomen. Immers een vogelveer, welke voor circa 80 % uit eiwit
bestaat, wordt opgebouwd uit het voedingseiwit.
Door het afstoten van de oude veren en de ontwikkeling van de nieuwe veren hebben de
vogels een minder goed sluitend verenpak. Hierdoor kunnen invloeden van buitenaf,
zoals tocht, grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, bacterie-infecties enz. de
conditie van de vogel nadelig beïnvloeden. Daarom is het in deze periode van groot
belang, dat de huid en de slijmvliezen in een optimale conditie verkeren.
Het vitamine A, ook wel epitheelbeschermend vitamine genoemd, ligt aan de basis voor
de groei en de instandhouding van een goede conditie van het lichaam. Het zorgt voor de
bouw en het onderhoud van alle slijmvliezen van het verteringskanaal, de luchtwegen,
geslachtswegen en de ogen. Ook de opperhuid wordt door vitamine a beschermd.
Vitamine A is evenals vitamine D3 en E een olieoplosbaar vitamine. Dit houdt onder meer
in dat vitamine A met het vet uit de voeding in de bloedbaan wordt opgenomen en in de
lever als een reserve wordt opgeslagen. Plantaardige voedermiddelen bevatten geen
vitamine A, maar kunnen wel een voorfase oftewel pro-vitamine A bevatten, ook wel
bètacaroteen genoemd. Vogels kunnen hieruit zelf in het lichaam vitamine A vormen.
Zaden, groenvoer en fruit zijn voorbeelden van plantaardige producten die pro-vitamine
A kunnen bevatten. Naarmate deze producten meer zon hebben gehad, goed gerijpt zijn
en vers worden opgenomen, bevatten ze meer van dit pro-vitamine. Toch mogen we
voor wat betreft de dekking van de vitamine A behoefte bij kweekvogels niet uitgaan van
deze voedermiddelen alleen.
Daarom wordt aan goed zachtvoer vitamine A toegevoegd om in de basisbehoefte te
kunnen voorzien. Het is van groot belang dat alle vogels in de ruiperiode dagelijks
volgens voorschrift van dit zachtvoer kunnen opnemen. Zo kunnen de vogels in de ruitijd
een goede weerstand opbouwen tegen ongunstige huisvestingsomstandigheden en
microbiële infecties (gisten, schimmels en bacteriën) en is tevens de grondslag gelegd
voor een vlotte rui zonder nare bijkomstigheden.
Jos Van Himbergen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards