Meerlingen en IVF

advertisement
Meerlingen en IVF
Petra De Sutter
Gent/UZGent
[email protected]
Tweelingen en Drielingen: Engeland en
Wales en Frankrijk 1970-1998
Twins
Triplets
2
Blondel & Kaminski 2002. Semin
Perinatol 26:239-49.
• Bardis 2005 – wijzen van conceptie en
meerlingen: een nationaal onderzoek van alle
kinderen in één week geboren in 2003 in het VK.
• 100 (1,45 %) iatrogene tweelingen
–
–
–
–
5,6% < stimulatie en IUI
16,7% < Clomid stimulaties
72,2% < IVF
Rest onbekend
Oorsprong tweeling geboorten < behandeling
Eerste
Auteur
Land
Jaren
IVF %
Tuppin
France
1985-89
4
Bergh
Sweden
1986-90
2
“
“
1994-95
17
Ov Stim %
Wilcox
USA
1990-91
2
Agustsson
Iceland,
Scotland
1990-93
13
Gissler
Finland
1991-93
9
Blondel
France
1993
10
Derom
Flanders
1992
14
Dhont
Flanders
1992-97
24
Loos
Flanders
1997
46
Guitteny
France
1998
31
Blondel & Kaminski 2002. Semin Perinatol. 26:239-49.
22
Risico op meerling geboorte
X populatie frequentie
Behandeling
Clomifeen
citraat
Gonadotrofines
IVF/ICSI
Tweelingen
Drielingen
12
200
20
30
500
500
Meerling zwangerschap na IVF/ICSI:
Shift van
« Succes » naar « Complicatie »
Controls IVF
n
1.505.724
5.856
multiples
1%
27 %
preterm < 37wks
6.3 %
30.3 %
low birth weight < 2500g
4.6 %
27.4 %
perinatal mortality
1.1 %
1.9 %
preterm < 32wks singletons RR
3.54 (2.90 - 4.32)
very low birth weight
< 1500g singletons
malformations
RR
4.39 (3.62 - 5.32)
RR
1.39 (1.25 - 1.54)
(5.4%)
T. Bergh et al., 1999
Tweelingen
« Een mooie kans om twee kinderen terzelfdertijd
te krijgen! »
« … verloren tijd inhalen » … maar …
Maternale mortaliteit
Transfer naar NICU
Ernstige prematuriteit
Ondergewicht (FGA)
Kindersterfte
Cerebral Palsy
X 2 or 3
X 15.5
X4
X4
X5
X 5 to 10
Meerlingen en prematuriteit
UK (Scotland)
UK (Northern Ireland)
Sweden
Netherlands
Italy
Singleton births
Ireland
Multiple births
Germany (9 Bundeslander)
France (Perinatal survey)
Finland
Denmark
Belgium (Flanders)
Austria
0
10
20
30
40
50
60
Percent < 37 Weeks
Blondel et al 2006. BJOG 113:528-35.
70
80
Cumulative singleton gestation weeks for IVF & ICSI <= 42 weeks
20000
15000
10000
5000
0
Cumulative singleton gestation weeks
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
41
41
68
99
134
145
188
227
331
462
727
35
36
37
38
39
40
41
42
1056 1963 3815 9028 11003 15535 8563 2428
Gestation weeks
Cumulative twin gestation weeks for IVF & ICSI <=42 weeks
5000
4000
3000
2000
1000
0
Cumulative twin gestation weeks
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
45
58
107
118
219
235
331
451
683
883
34
35
36
37
38
39
1368 1843 2928 3906 3985 1159
40
41
42
402
52
17
Gestation weeks
Cumulative triplet gestation weeks <= 42 weeks
300
250
200
150
100
50
0
Cumulative triplet gestation weeks
24
5
25
5
26
14
27
18
28
31
29
30
65
1084
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
96 158 234 283
Gestation weeks
209
128
29
15
4
3
0
2
Neonatal & Infant Mortality
Singleton &Twin Live Births USA, 1995-98
Rate /1000 live
births
35
Singleton
Twins
30
25
20
15
10
5
0
3,2 21,8
Early neonatal death
4 25,6
Neonatal death
6,4 31,1
Infant death
Alexander & Salihu, Multiple Pregnancy, 2005
Birth Weight & Gestational Age Characteristics Singletons
& Twins: USA, 2002
Percent
0
6
58,2
s
n
i
w
T
0
5
n
o
t
e
l
g
n
i
S
55,4
0
4
0
3
0
2
0
1
10,2
11,9
10,4
6,1
0
National Vital Statistics
Report, 2003
1,6
1,1
w
7
3
<
w
2
3
<
g
0
0
5
2
<
g
0
0
5
1
<
Mortaliteit en morbiditeit bij meerlingen
• Zygositeit, chorioniciteit and amnioniciteit zijn
belangrijke factoren in tweeling
zwangerschappen
• Perinatale morbiditeit bij tweelingen:
– Alle tweelingen: 14%
– Dichoriaal: 9%
– Monochoriaal diamniotisch: 26%
– Monochoriaal monoamniotisch: 50%
Maternale Morbiditeit
Meerling (n=44,674) vs eenling zwsch (n=165,188)
RR (95% CI)
Pre-eclampsie
2.8 (2.7-2.9)
Zwsch diabetes
1.1 (0.9-1.2)
Myocard infarct
3.7 (2.3-5.8)
Hartfalen
12.9 (2.7-62.3)
Veneuze thromboembolie
2.7 (2.0-3.5)
Longoedeem
7.1 (4.5-11.3)
Post partum hemorrhagie
1.9 (1.8-1.9)
Keizersnede
2.2 (2.1-2.2)
Hysterectomie
2.3 (1.7-3.2)
Walker et al, BJOG, 2004
Perinatale uitkomst na non – IVF –
behandelingen
Ombelet 2006
Tweelingen beperken na IVF?
Single embryo transfer in geselecteerde
gevallen
Patient selectie
Embryo
selectie
BELGIAN Terugbetaling Regulatie
•6 IVF/ICSI cycli life-time terugbetaald
•1450 € per cyclus voor het laboratorium
•Inclusief ingevroren embryo’s
•(Voorlopig nog) tot 43ste verjaardag
Gelinkt aan rationale transfer strategie
≤ 36 jaar
1ste cyclus : altijd 1 embryo
2de cyclus: 1 embryo indien
goede Q, zoniet 2
>36 - ≤39 jaar
> 39 jaar
1ste & 2de cyclus:
max 2 embryos
Geen max aantal
≥3de cyclus: max
3 embryos.
≥3de cyclus: max 2 embryos
CRYOCYCLI: 1 of 2 embryos
Evolutie van transfer strategie vs uitkomst
50
3,0
Introduction of eSET
45
Proof of
concept
40
Reimbursement
2,5
34,4
2,0
30
1,4
25
1,5
20
1,0
15
8,9
10
0,5
5
0
0,0
1995
1996
1997
1998
Multiple PR
1999
2000
OPR/transfer
2001
2002
2003
embryos/transfer
2004
embryos/transfer
percentage
35
Anno 2014
• De wet van 2003 is eigenlijk voorbijgestreefd
want
– Dag 5 cultuur (blastocyst): erg hoge
zwangerschapscijfers (tot 60%)
– Vitrificatie: erg hoge overleving indien goede Q (9095%)
– Genetische embryo screening?
• Toekomst: altijd SET?
• Blijven over: monozygote tweelingen (Freq
toegenomen na fertiliteitsbehandelingen, zeker
na blastocyst transfer…)
Conclusie
• Meeste iatrogene meerlingen nu < non-IVF
• Drielingen bijna verdwenen na IVF
• Tweelingen zullen ook verder verminderen
naarmate betere embryoselectie en hogere
zwsch resultaten na IVF
• Tegenstrijdige boodschap: meeste tweelingen
doen het zeer goed, maar toch proberen we
iatrogene tweelingen te vermijden…
Dank u voor uw aandacht !
Dank u voor uw aandacht!
Website: http://www.arg-uzgent.be
[email protected]
© 2 008 Un iver si tai r Z ieke nh uis G ent
[email protected] 1 2
e
Download