Uitnodiging 1 december 2016 20 jaar Wet van welzijn van de

advertisement
Uitnodiging 1 december 2016
20 jaar Wet van welzijn van de werknemers
Evolutie en uitdagingen voor de toekomst
Geachte heer, mevrouw,
De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in
de preventie van professionele risico’s.
Gedurende die 20 jaar is de wetgeving geëvolueerd door nieuwe Europese richtlijnen maar ook
op basis van evaluaties van de noden van bedrijven op gebied van preventie. Ze probeert te
volgen en zich aan te passen aan de vele en steeds snellere veranderingen in de arbeidswereld.
Dit evenement biedt de gelegenheid om in de voormiddag even stil te staan bij deze wet. Dit
wordt gevolgd door de projectie van twee films, bekroond door het Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), welke ons in staat stellen te debatteren
enerzijds over de automatisering en intensivering van de arbeidsomstandigheden en anderzijds
over precaire arbeid.
In de namiddag zullen we tijd besteden aan de presentatie van de Belgische resultaten van het
laatste onderzoek over de arbeidsomstandigheden uitgevoerd in samenwerking met de Europese
Stichting tot verbetering van de arbeidsomstandigheden (Eurofound, EWCS 2015).
Programma
Dagvoorzitter: Luc Van Hamme - Adviseur-generaal van de Algemene Directie Toezicht van het
Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
08h30
09h00
09h10
09h20
Onthaal
Welkomstwoord: Pierre-Paul Maeter - Voorzitter van het Directiecomité van het FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Inleiding: Kris Peeters - Vicepremier en Minister van Werk, Economie
en Consumentenzaken
Evolutie van de Wet betreffende het welzijn van werknemers van 1996: Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene Directie Humanisering van de Arbeid - FOD WASO
Presentatie en bespreking van twee prijswinnende films van het Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid (EU-OSHA)
10h05
OSHA,
10h10
10h30
11h00
11h30
12h00
12h30
Introductie van de context van beide films: Frank Dehasque - Focal point manager EUFOD WASO
Animatiefilm: Automatic Fitness (21 min), EU-OSHA
Debat over de evolutie van arbeidsomstandigheden en hun intensifiëring
- Animatie door Karel Van Damme - Adviseur-generaal - Algemene Directie Toezicht
van het Welzijn op het Werk - FOD WASO
Pauze
Film: Work for one day (30 min), EU-OSHA
Debat over precaire arbeid
- Animatie door Karel Van Damme - Adviseur-generaal - Algemene Directie Toezicht
van het Welzijn op het Werk - FOD WASO
Lunch
Evolutie van de arbeidsomstandigheden:
voorstelling van de resultaten van de Belgische nationale enquête in samenwerking met
Eurofound
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
Kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in België: Sem Vandekerckhove - HIVA
Werkbaar werk: Patricia Vendramin - FTU Namen
Precaire arbeid en herstructurering: Christophe Vanroelen - VUB, Hans De Witte - KUL
De gezondheid van de Belgische werknemers (PSR, MSA…): Isabelle Hansez Ulg, Philippe Mairiaux - Ulg
Vragen
Conclusie
inschrijven
Praktisch
Wanneer: 1 december 2016
Waar: Zaal Storck van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1,
1070 Brussel
Taal: Nederlands en Frans-simultaanvertaling wordt voorzien
We hopen u te mogen verwelkomen op 1 december 2016.
Tot ziens,
Het EU-OSHA team
Copyright © 2016 EU-OSHA, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards