Investeerder stapt in afgestofte gieterij Cirex Inve

advertisement
21 oktober 2013 © Het Financieele Dagblad
Overname
Inve
Investeerder
stapt in
afgestofte gieterij Cirex
Convent Capital krijgt belang in toeleverancier aan auto-industrie
Hans Maarsen
Amsterdam
De Twentse gieterij Cirex, ooit onderdeel van Philips Natuurkundig
Laboratorium, komt in handen van
investeerder Convent Capital, waar
enkele kapitaalkrachtige Nederlandse families achter schuilgaan.
met de deelneming van 75% is ruim
€ 14 mln gemoeid. Cirex levert stalen gietstukken voor automodellen
van BmW, mercedes en Porsche en
is goed winstgevend.
De gieterij, die ook een vestiging
heeft in Tsjechië, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
belangrijke toeleverancier van de
auto-industrie. Dat is gebeurd onder de hoede van participatiemaatschappij Nimbus, die Cirex rond
de eeuwwisseling overnam van het
toenmalige staalconcern Corus, nu
Tata Steel. ‘De gieterij was indertijd een nogal ingeslapen bedrijf’,
verklaart fondsbeheerder maarten
meijnen van Convent Capital. met
hulp van Nimbus heeft Cirex kans
gezien langetermijncontracten
met Europese autofabrikanten af
te sluiten. Zo is het bedrijf betrokken bij nieuwe automodellen die
in serieproductie zijn genomen,
waaronder de BmW 3.
Die verbetering van de marktpositie vertaalt zich in de financiele resultaten. Dit jaar rekent Cirex
op een ruimschootse verdubbeling van het brutobedrijfsresultaat
(ebitda) tot € 4,5 mln, op een omzet van € 25 mln. ‘met de afronding
van de turn-aroundfase is een flink
winstgevend bedrijf ontstaan’, verklaart meijnen.
Convent Capital is in de zomer
van 2011 opgericht en selecteert
zijn participaties aan de hand van
duurzaamheidscriteria. Daartoe
wordt naast een financiële doorlichting ook een scan verricht op
sociale en milieufactoren, alvorens tot deelname wordt besloten. Cirex is verkozen omdat de
gieterij veel metalen hergebruikt
die bij de sloop van auto’s beschikbaar komen. Ook maken de elektrisch gestookte ovens het mogelijk
duurzaam opgewekte energie, zoals windenergie, te benutten. met
gasgestookte installaties zou dat
veel moeilijker zijn.
De aandacht voor milieuaspecten past in de filosofie van Convent
Capital om, zoals de investeerders
zeggen, ecologische winst te boeken voor een betere wereld. De bedrijven zelf hebben er baat bij omdat ze minder grondstoffen en
energie verbruiken.
Convent Capital heeft zijn investeringsfonds van de grond getild
met steun van zakenfamilie Kloos-
Een medewerker van
Citex aan het werk in de
gieterij in Almelo.
Foto: cees elzenga
Winstbron
Cirex levert
gietstukken aan
auto-industrie
Klanten
Opdrachten van
BmW, mercedes
en Porsche
Criteria
Investeerder kijkt
bij deelname naar
duurzaamheid
terboer uit IJmuiden, bekend van
de exploitatie van koel- en vrieshuizen. Andere deelnemers zijn de
Twentse ondernemers Frans Weghorst, exploitant van tankstations,
en Gerard ter Brugge, actief in het
wegtransport.
De investeerders betalen voor
Cirex ruim drie maal het brutoresultaat, uitgaande van de verwachte cijfers over 2013. ‘De multiple is niet al te hoog vanwege de
gevoeligheid van het bedrijf voor
conjuncturele schommelingen in
de auto-industrie’, licht meijnen
toe. Lopen de orders uit de autosector terug, dan kampt de gieterij al gauw met hoge lasten die niet
worden terugverdiend. ‘Het is een
onderneming met een inflexibele kostenstructuur.’ Om de kwetsbaarheid te verkleinen kijkt Cirex
naar mogelijke afnemers in andere branches. Zo worden er onderdelen geleverd aan de vliegtuigbouw.
‘We kijken naar verbreding van
de klantenkring’, aldus meijnen.
Vrees voor een verdere terugval van
de Europese auto-industrie heeft
hij niet. ‘De sector heeft al stevige
klappen gehad. Alle studies wijzen
erop dat de productie niet verder
naar beneden zal gaan.’
Cirex kiest bewust voor twee productielocaties, één in Nederland en
één in Tsjechië. De vestiging in Almelo dient voor de productie van
het precisiegietwerk, waarvoor vakmanschap om de hoek komt kijken. ‘Voor die kennis en vaardigheden moet je in Nederland zijn’,
zegt de investeerder. De locatie in
lagelonenland Tsjechië is vooral
bedoeld voor handmatige bewerking van producten die uit de gieterij komen.
De overname van Cirex is veruit de grootste transactie die de
participatiemaatschappij tot nu
toe heeft gedaan. Tot de bestaande deelnemingen behoren belangen in Urban Revolution (speeltoestellen) en Waste Treatment
Technologies, een fabrikant van
milieuvriendelijke afvalverwerkingsinstallaties.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards