Omnummertabel GB54 naar GB53

advertisement
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
2-9 4-11Inhoudsopgave
10
3
Hoe vind je de juiste kaart?
1212Kaartprojecties/Wereldbeelden
12A112A Mercatorprojectie
12A2
12C
Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld
12B1
12B
Projectie van Winkel
12B2
12D
Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld
12C
12E
Projectie van Peters
12D
12F
Orthografische projectie
12E
12G
Gnomonische projectie
12F 12HKegelprojectie
12G
12I
Projectie van Goode
13
13
Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden
13A
13A
Chorochromatische of mozaïekkaart
13B13BStippenkaart
13C13CChoropleet
13D
13D
Isolijnen- of isopletenkaart
13E13EAnamorfose
13F13FRuimtelijk model
13G
13G
Cartogram of diagramkaart
13H13HStroomdiagram
14
14
Kaartsoorten - Gebruiksdoel
14A- Autokaart
14B
-
Openbaar vervoerkaart
14C14CWaterkaart
14D14DSpoorkaart
14E
14E
Routekaart voor skaters
14F14FGPS-kaart
1515Luchtfoto/Kaart/Schaal
15A
15A
Luchtfoto, loodrechte opname 1 : 10 000
15B
15B
Plattegrond 1 : 10 000
15C
15C
Topografische kaart 1 : 25 000
15D
15D
Topografische kaart 1 : 50 000
15E
15E
Overzichtskaart 1 : 500 000
15F
15F
Overzichtskaart 1 : 3 000 000
16-17 16-17 Remote-sensing - Werken met satellietbeelden
16A
16A-D Vergelijken: Aralmeer
16B
16E-H Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia)
16C
-
Vergelijken, onderscheiden en verklaren: Burkina Faso
37
24
Nederland - Rivierklei- en
veenlandschappen
37A 24A-BRivierkleilandschap
37B 24C-DLaagveenlandschap
37C 24E-FHoogveenlandschap
38
32
Nederland - Veranderend Nederland
38A
32A
Bodemgebruik in 1900
38B
32A1
Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie 1850
38C
-
Verdeling bodemgebruik in 1900
39
33
Nederland - Veranderend Nederland
39A
33B
Bodemgebruik in 2005
39B
33B1
Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie 2005
39C
-
Verdeling bodemgebruik in 2005
40
47
Nederland - Klimaat
40A47AJaartemperatuur
40B
-
Eerste warme dag
40C47BIJsdagen
40D
-
Tropische dagen
40E47EZonneschijn
40F
-
Zeer koude dagen
40G
-
Zeer warme dagen
40H-
Stookbehoefte
41
47
Nederland - Klimaat
41A
47G-H Gemiddelde neerslaghoeveelheid
41B- Verdamping
41C47DWind
41D-
Onweer
41E- Sneeuwval
41F- Stormen
41G-
Neerslag
41H
47L
Som en duur van de neerslag
41I 47MWaterbalans
42
48
Nederland - Dreigend water
42A48AWaterkeringen
42B
48B
Veiligheidsnorm per dijkring
42C
48C
Scenario doorbraak van de rivierdijk bij
Rotterdam-Alexanderpolder
43
49
Nederland - Waterstaatkundige werken
43A
49A
Landaanwinning vanaf 1300
43B49CZuiderzeewerken
43C
49B
Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken
43D
49C/D Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken
43E49DDeltawerken
44
50
Nederland - Ruimte voor rivieren
44A
-
Stroomgebieden internationale rivieren
44B
50A
Hoogwatergolf Rijn
44C
50C
Debietverloop van Rijn en Maas
44D
50D
Ruimte voor de rivier
45
51
Nederland - Ruimte voor rivieren
45A
51A
De Waal tussen Varik en Brakel
45B51BNoordwaard
45C51CGrensmaas
46
52
Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering
46A
52A
Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling
46B
52B
Herkomst van het oppervlaktewater
46C
52C
Waterkwaliteit van Rijn en Maas
46D52DDroogteschade
46E52EZoutschade
46F
52F
Watervervuiling in 1970 en 2000
47
53
Nederland - Drinkwatervoorziening
47A
53B
Drinkwaterverbruik 1900-2010
47B53ADrinkwatervoorziening
47C
53C
Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen
47D53DAmsterdamse waterleidingduinen
47E
53E
Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos
48
54/55/57Nederland - Bevolking
48A- Geboortecijfer
48B
57C
Bruto sterftecijfer
48C
55D
Binnenlandse migratie
48D54CBevolkingsgroei
48E
54D
Geboorte en sterfte 1840-2010
48F
54E
Geboorte- en migratieoverschot 1840-2010
48G
54F
Gemiddeld aantal personen per huishouden 1830-2010
48H
-
Levensverwachting bij geboorte 1850-2010
49
54/57 Nederland - Bevolking
49A54ABevolkingsdichtheid
49B54BBevolkingsspreiding
20
35
Nederland - Reliëf
20A
35A
Nederland zonder dijken
21
34
Nederland - Provincies
21A
-
Caribisch Nederland
22
37
Nederland - Actueel hoogtebestand
22A37BIJssmeltwaterdal
22B37CGetijdekreken
22C
37D
Limburgs heuvelland
22D
37E
Dalen in stuwwal
22E
37F
Afgesneden rivierbocht
22F 37GDroogmakerijen
23
36
Nederland - Actueel hoogtebestand
23
36A
Actueel hoogtebestand
24-2538-39Noord-Nederland
26-2740-41Midden-Nederland
28-29 34/42-43Zuid-Nederland
28A34APlusregio’s
28B- Euregio’s
30
46
Nederland - Paleogeografie
30A46CPleistoceen
30B
-
Geologische tijdschaal
30C
46B
Glaciale verschijnselen uit het saalien
30D46DHoloceen
31
-
Nederland - Geologie
32
44
Nederland - Grondsoorten
33
20
Nederland - Cultuurlandschappen
34
21
Nederland - Löss- en duinlandschappen
34A 21A-BLösslandschap
34B
21C-D (Jong en oud) duinlandschap
35
22
Nederland - Zandlandschappen
35A
22A-B Esdorp op lage zandgronden
35B
22C-D Esdorp in stuwwallenlandschap
35C 22E-FHeideontginning
36
23
Nederland - Zeekleilandschappen
36A
23A-B Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap
36B
23C-D Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning
36C 23E-FDroogmakerij
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
49C
-
Bevolkingsgroei 1900-2025
49D57EBevolkingspiramiden
50
56
Nederland - Bevolking
50A56CAllochtonen
50B56ANiet-Nederlanders
50C56GAsielzoekers
50D-
Immigratiegolven
50D4
56H/I
Herkomst asielzoekers
51
57
Nederland - Bevolking
51A- ‘Ontgroening’
51B57BVergrijzing
51C-
Bevolkingsontwikkeling
51D
57G
Vergrijzing van de bevolking 1900-2050
51E
-
Groene en grijze druk
51F
-
Omvang en groei van het aantal 65-plussers
51G
-
Levensverwachting op 65e verjaardag
52
55/58 Nederland - Bevolking
52A55AGodsdienst
52B55BOpleidingsniveau
52C-
Stemgedrag
52D55CInkomens
52E
55G
Kerkelijkheid 1900-2010
52F
-
Middelbaar onderwijs 1980-2010
52G
55E
Politieke stromingen 1946-2010
52H58GInkomensontwikkeling
5358Nederland - Werken
53A
58A
Werkgelegenheid per sector
53B
58C
BRP per provincie
53C
58C
BRP per COROP-gebied
53D58DWerkloosheid (absoluut)
53E
58D
Werkloosheid (relatief)
53F
58H
Werkloosheid (ontwikkeling)
53G
58B
Arbeidskrachten in de landbouw (absoluut)
53H
58B
Arbeidskrachten in de landbouw (ontwikkeling)
53I- Kantoren
53J
58E
Beroepsbevolking na 1900
53K
58F
Samenstelling beroepsbevolking
53L
-
Participatiegraad in 2011
53M
-
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
54
59
Nederland - Landbouw en visserij
54A59AIntensiviteit landbouw
54B
59B
Ontwikkeling aantal bedrijven
54C59COntwikkeling bedrijfsgrootte
54D59DAkkerbouw
54E59EOntwikkeling glastuinbouw
54F59FVisserij
54G59GRunderen
54H59HVarkens
54I59IKippen
54J
59K
Omvang per hoofdbedrijfstype
54K
59J
Ontwikkeling aantal landbouwbedrijven
naar economische omvang
54L
59L
Ontwikkelling biologische landbouw
54M59MBedrijfshoofden
55
60
Nederland - Industrie
55A
60A
Werkgelegenheid in de industrie
55B
60B
Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie
55C
-
Loonkosten R&D
55D
-
Economische prestaties
55E
-
Spreiding industriesectoren
56
61
Nederland - Diensten
56A
61C
Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector
56B
61C
Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector
56C
61A
Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden
56D
-
Arbeidsplaatsen in topsectoren
56E
-
Kantoren in Amsterdam
5768Nederland - Toerisme
57A
68A
Toeristengebieden en overnachtingen
57B
68B
Overnachtingen naar logiesvorm
57C-
Toeristendichtheid
57D68CAttractiepunten
57E
68E
Overnachtingen door buitenlandse toeristen
57F
-
Bestedingen aan toerisme
58
-
Nederland - Stedelijke uitbreiding: Amsterdam
58A
-
Amsterdam locatiekaart
58B
-
Voor 1625: Centrum
58C
-
1610-1877: Jordaan
58D
-
1877-1915: Oud-Zuid
58E
-
1877-1915: Watergraafsmeer
58F
-
1915-1950: Stadionbuurt
58G
-
Na 1950: Osdorp
58H
-
Na 1950: Zuidoost
58I
-
Na 1950: Zeeburg
59
27
Nederland - Stedelijke indeling naar functie:
Rotterdam
59A
27B1
Centrum van de agglomeratie
59B
27B2
Vooroorlogse uitbreiding
59C
27B3
Na-oorlogse woonwijken
59D
27B4
Sport en recreatie
59E 27B5Verkeersaders
59F 27B6Bedrijven
59G 27B7Havens
60
25
Nederland - Spreiding van steden
60A
25A
Steden met historische stadskern
60B
25C
Steden ontstaan uit dorpskern
60C
25E
Nieuw ontworpen steden
60D25EVinex-locaties
60E- Verstedelijking
61
67
Nederland - Randstad / Groene Hart
61A
67A
Randstad en Groene Hart:
ruimtelijk ordeningsbeleid vóór 2000
61B
67B
De economische motor: Randstadbeleid na 2000
61C
-
Kennisintensieve diensten
61D
67D
Het Groene Hart verbrokkeld
61E
67E-H Ontwikkelingen in de Randstadregio
in de periode 2000-2010
62
65/66 Nederland - Ruimtelijke ordening
62A66AStedelijke netwerken
62B65APrioriteitswijken
62C
66B
Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur
62D66DEcologische hoofdstructuur
62E
66E
Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen
6364Nederland - Verstedelijking
63A64ASuburbanisatie 1970-1984
63B64BStedelijkheid
63C
64C
Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven
64
46/63 Nederland - Energie
64A
46A
Delfstoffen
64B63AElektriciteitsproductie
64C63BAardgas
64D63CAardolie
64E
-
Energieverbruik naar soort brandstof
64F
63E
Ontwikkeling energieverbruik
64G
63F
Ontwikkeling energieprijzen
65
63
Nederland - Energie
65A- Zonnestroom
65B
63D
Duurzame energie
65C
-
Verkoop zonnestroomsystemen
65D
-
Ontwikkeling windenergie
65E
63G
Productie van duurzame energie
66
69
Nederland - Milieu
66A69AVerdroging
66B69BVermesting
66C69CVerzuring
66D69DZwavelconcentratie
66E69FFijnstof
66F- Bodemverontreiniging
66G69GStikstof 2005
66H69HStikstof 2010
66I69IStikstof 2015
66J- Milieu-indicatoren
66K
-
Emissie broeikasgassen
66L
-
Emissie, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging
66M
-
Afval van huishoudens
67
62
Nederland - Verkeer en vervoer
67A
62A
Verkeersintensiteit water- en spoorwegen
67B62BOntwikkeling autosnelwegennet
67C62CIntensiteit wegverkeer
67D
62D
Ontwikkeling intensiteit wegverkeer
67E62EAutobezit 1960-2011
67F
62F
Gebruik van de auto 1960-2010
67G
62G
Gebruik van het openbaar vervoer 1960-2010
67H62HVerkeersdoden
68
70
Nederland - in de wereld
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
68A70AEconomische machtscentra
68B70BMainports luchtverkeer
68C
70C
Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO
68D70DMultinational Philips
68E
70E-I
De Randstad in Europa
69
71
Nederland - Internationaal belang van Nederland
69A
71D-I
Nederland in Europa
69B1
71A1
Buitenlandse handel: West-Europa
69B2
71A2
Buitenlandse handel: rest van Europa
69C
71A3
Buitenlandse handel: wereld buiten Europa
69D
71C
Handelsbelang van Nederland
69E
71B
Nederland diplomatiek
85F83FHistorische cultuurinvloeden
86
84-85 Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie
en democratie
86A
84A
Waardering werk en vrije tijd
86B84BArbeidsethos
86C84CVolgzaamheid
86D84DWerkende vrouwen
86E84EWaardering leefomgeving
86F84FWaardering werkomgeving
86G
-
Tolerantie: buitenlanders
86H
85B
Tolerantie: homoseksuelen
86I
85C
Acceptatie echtscheiding
86J
85D
Democratische gezindheid
86K
85E
Democratische vrijheden
86L85FPersvrijheid
87
88-89 Europa - Sociaal-economische verschillen
87A
88A
Bruto Nationaal Product
87B
88C
Sterkte economie
87C
88F
Human Development Index
87D88GInkomensverdeling
87E
88I
Koopkracht ten opzichte van Nederland
87F88JLandbouw
87G89A Geboortecijfer
87H89BSterftecijfer
87I 89CLevensverwachting
87J89FZuigelingensterfte
87K89HOnderwijsuitgaven
87L89LComputers
88
86
Europa - Identiteit en vertrouwen
88A86AEuropese identiteit
88B86BLokale identiteit
88C
86B
Nationale identiteit
88D
86C
Nationale trots
88E
86D
Vertrouwen in de Europese Unie
88F
86F
Failed States Index
89
87
Europa - Europese Unie
89A
87B
Groei van de Europese Unie
89B87BDe euro
89C87CSchengen
89D87DBuitenlandse investeringen
89E
87E
Groei van de handel
89F
87F
Groei van de welvaart
9090Europa - Werken
90A90ALandbouw
90B90BIndustrie
90C90CDiensten
90D
90D
Bruto Binnenlands Product
90E90EWerkloosheid
90F90FArbeidsparticipatie vrouwen
9191Europa - Toerisme
91A91AToeristencentra
91B91BOvernachtingen
91C
91C
Inkomsten uit toerisme
91D
91D
Uitgaven aan toerisme
91E
91E
Buitenlandse vakanties Nederlanders
91F91FBinnenkomende toeristen
92
92/93 Europa - Verkeer en vervoer
92A
92A/B Havens en vervoer over water
92B
93A
Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen
92C
92C
Verkeer over het spoor
92D
92D
Verkeer over de weg
92E
92E
Vervoer door de lucht
92F
92F
Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol
93
94
Europa - Milieu
93A94ALuchtverontreiniging
93B
94B
Neerslag van zwavel
93C
94C
Zure regen in 1989
93D
94D
Zure regen in 2000-2004
93E
94E
Neerslag van stikstof
93F94FFijnstof
94
-
Noordzee - Water
94A
-
Jaarlijks verloop van de zeewatertemperatuur
langs de kust
94B
-
Diepteprofiel Noordzee
95
95
Noordzee - Energie
95A
95A
Reserves aardolie en aardgas
95B
95B
Productie aardolie en aardgas
72-73 72-73 Europa - Natuurkundig [overzichtskaart]
73A
73A
Europa in de voorlaatste ijstijd
73B
73B
Europa in de laatste ijstijd
73C
73C
Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking
74-75 74-75/82Europa - Staatkundig [overzichtskaart]
75A
82A
Staten in de eerste Bosatlas (1877)
75B
75A
Europa in 1989
75C75CInternationale samenwerking
76
76
Europa - Fysisch milieu
76A
-
West-Europa: Geologie
76B
76A
Geologie en tektoniek
76C
76B
Geologische bouw en gebergtevorming
77
76
Europa - Fysisch milieu
77A- Stroomgebieden
77B76EBodemgroepen
77C
76F
Oorspronkelijke plantengroei
78
77
Europa - Klimaat
78A77ANeerslag
78B
77B
Temperatuur in januari
78C
77C
Temperatuur in juli
79
76
Europa - Klimaat
79A
76C
Klimaatgebieden I
79B
76D
Klimaatgebieden II
79C
-
Verandering van de temperatuur
in vier seizoenen tussen 1950 en 2010
80
78/79 Europa - Energie
80A
78A
Aardolie en aardgas
80B
78B/79B Energiebalans en handel in elektriciteit
80C
78C
Vraag naar aardgas 2000-2020
81
79
Europa - Energie
81A
79A
Steenkool, bruinkool en uranium
81B
79C
Elektriciteitsproductie: thermische energie
81C
79D
Elektriciteitsproductie: hydro-energie
81D
79E
Elektriciteitsproductie: kernenergie
81E79FZonne-energie
81F79FElektriciteitsproductie: windenergie
82
80
Europa - Bevolking
82A80ABevolkingsdichtheid
82B80BBevolkingsgroei
82C80CVergrijzing
83
81
Europa - Migratie
83A81AMigratiesaldo
83B81BBuitenlanders
83C81CAsielzoekers: herkomst
83D81DAsielzoekers: bestemming
83E81EAsielzoekers: aantal
83F
81F
Asielzoekers: trends 2000-2010
84
82
Europa - Staatsvorming, verbrokkeling en etniciteit
84A
82B
Staatsvorming en nationalisme
84B- Taalminderheden
84C
82C
De Balkan in 1876
84D
82D
Joegoslavië 1945-1991: administratieve indeling en
godsdiensten
84E
82E
Joegoslavië 1990: etnische samenstelling van
de bevolking
84F
82F
Voormalig Joegoslavië: nieuwe staten en
spanningshaarden
85
83
Europa - Cultuur: godsdienst, levensovertuiging
en taal
85A83AGodsdiensten
85B
83B
Staatsgodsdienst versus seculiere staat
85C83CIslam
85D83DSeculiere levensbeschouwing
85E
83E
Taal en schrift
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
96-97 96-97 België en Luxemburg [overzichtskaart]
97A97ANeerslag
97B97BGrondsoorten
97C97CBodemgebruik
97D97DIndustrie
97E97EBevolkingsdichtheid
97F97FTalen/Gewesten
98-99 102-103 Duitsland [overzichtskaart]
100104Duitsland
100A104AAdministratieve indeling
100B104BBevolkingsdichtheid
100C104CBevolkingsgroei
100D104DBuitenlanders
100E
-
Bruto Regionaal Product
100F104EWerkloosheid
100G-
Verstedelijking
100H104GEnergie
100I 104HBodemgebruik
101
105
Duitsland - Ruhrgebied
101A
105A
Ligging in Nordrhein-Westfalen
101B105BBevolkingsdichtheid
101C105CSteenkolenmijnbouw
101D105DWerkloosheid
101E105EWaterhuishouding
101F105FIndustrieel erfgoed
101G
105G
De nieuwe Emscher (2001-2020)
102-103 100-101 Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart]
103A
101A
Mijnbouw en industrie
103B101BBevolkingsgroei
103C101CWerkloosheid
103D101DRuimtelijk beleid
104-105 98-99 Frankrijk [overzichtskaart]
105A99A Zonneschijn
105B
99B
Bodemgebruik en visserij
105C99C Bevolkingsgroei
105D99D Toerisme
106-107106-107Noord-Europa [overzichtskaart]
107A107AIJsland [overzichtskaart]
107B
-
IJsland: tektoniek en vulkanisme
107C107CDenemarken [overzichtskaart]
107D107DEconomie
107E107EEnergie
108-109 108-109 Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart]
110-111110-111Alpen [overzichtskaart]
112-113112-113Zwitserland [overzichtskaart]
112A
112A
Administratieve indeling (kantons)
112B112BTalen
113C113CBevolkingsdichtheid
113D113DToerisme
114
114
Alpen - Toerisme en verkeer
114A114AToerisme
114B
114B
Toerisme: doorgang en verblijf
114C114CVerkeer
114D
114D
Verkeer via de Brennerpas
114E114EGoederenvervoer
114F
114F
Goederenvervoer over de Alpen per land, 1994-2009
115115Zuidwest-Tirol - Toerisme
115A115AToeristische overnachtingen
115B
115B
Overnachtingen naar herkomst
115C
115C
Ontwikkeling toerisme 1970-2010
115D
115D
Zomer- en wintertoerisme
115E
115E
Ischgl: bergbeken en veiligheid
115F
115F
Ischgl: skigebieden en skiliften
116-117 116-117 Spanje en Portugal [overzichtskaart]
117A117ABodemaantasting
117B117BWaterhuishouding
117C117CToerisme
117D
117D
Bevolkingsdichtheid en autonome regio’s
118-119118-119Italië [overzichtskaart]
119A
119A
Mijnbouw en industrie
119B119BBeroepsbevolking
119C119CInkomens
119D119DBinnenlandse migratie
119E119ERegio’s
120-121120-121Zuidoost-Europa [overzichtskaart]
121A
121A
Vulkanisme op Santorini
121B121BEtnische groepen
122122Turkije [overzichtskaart]
123123Turkije
123A
123A
Aardbevingen en platen
123B123BKlimaat
123C
123C
Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme
123D123DBevolkingsdichtheid
123E123EBinnenlandse migratie
123F 123GBeroepsbevolking
123G
-
Buitenlandse handel
123H123HWelvaart
123I123IToerisme
124
124
Middellandse Zeegebied - Klimaat
124A
124A
Neerslag in januari
124B
124B
Neerslag in juli
124C
124C
Temperatuur in januari
124D
124D
Temperatuur in juli
124E
124E
Zeewatertemperatuur in januari
124F
124F
Zeewatertemperatuur in juli
125
125
Middellandse Zeegebied - Water en bodem
125A125AJaarlijkse evapotranspiratie
125B-
Bodemgebruik
125C125CVerwoestijning
125D125DWaterschaarste
125E
125E
Great Man-Made River Project, Libië
126
126
Middellandse Zeegebied - Tektoniek
126A126ATektoniek
126B126BAardbevingsrisico
126C126CAardbevingen 1995-2011
126D
126D
Aardbeving ─░zmit
126E126EEruptie Stromboli
127
127
Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en
migratie
127A
127A
Bruto Binnenlands Product: omvang en groei
127B
127B
Bruto Binnenlands Product per inwoner
127C127COntwikkeling toerisme
127D127DToeristencentra
127E127EMigratiesaldo
127F127FIllegale vluchtelingen
128-129128-129Oost-Europa [overzichtskaart]
130-131 130-131 Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart]
132
132
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
132A
132A
Klimaat en verkeer te water
132B132BBodemgroepen
132C132CBodemgebruik
132D132DAardolie
132E132EAardgas
132F132FKolenmijnbouw
132G132GOverige mijnbouw
132H132HElektriciteitsproductie
132I
132I
Industrie en vervuiling
133
133
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
133A133ABevolkingsdichtheid
133B133BEtnische samenstelling
133C133CNationaliteitenprobleem
133D133DBevolkingsontwikkeling
133E133EGodsdiensten
133F
133F
Etnische groepen naar bevolkingsomvang
133G
133G
Republieken en nationaliteiten
134- Rusland
134A-
Infrastructuur
134B
-
Administratieve indeling
134C
-
Stedelijke bevolking
134D-
Migratiesaldo
134E
-
Bruto Regionaal Product
134F
-
Groei BRP
135- Rusland
135A-
Industrie
135B
-
Buitenlandse investeringen en
speciale economische zones
135C-
Inkomens
135D-
Werkloosheid
135E
-
Inflatie
135F
-
Ontwikkeling investeringen
135G
-
Ontwikkeling industriële productie
135H
-
Ontwikkeling export
138-139 134-135 Azië - Natuurkundig [overzichtskaart]
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
139A135AOorspronkelijke plantengroei
139B
135B
Temperatuur en neerslag in januari
139C
135C
Temperatuur en neerslag in juli
140-141 136-137 Azië - Staatkundig [overzichtskaart]
141A
137A
Azië in 1937
141B
137B
Azië in 1989
141C
137C
Welvaart en inkomensgroei
142-143138-139Zuidwest-Azië [overzichtskaart]
144140Israël/Palestina
144A
140
Israël/Palestina [overzichtskaart]
144B140ANeerslag
144C140BIrrigatie
144D
140C
Westelijke Jordaanoever en Gazastrook
145
141
Zuidwest-Azië - Conflictgebieden
145A
141A
Kaukasus: staten en gewapende conflicten
145B
141B
Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten
145C
141C
Midden-Oosten: staten en gewapende conflicten
145D
141D
Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten
145E
141E
Afghanistan: gewapende conflicten
145F
141F
Afghanistan en omgeving:
etnische groepen en godsdiensten
146
142
Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen
147
143
Midden-Oosten - Toegang tot water
147A143ANeerslag
147B143BDroogte
147C143CWaterbalans
147D143DIrrigatie
147E143EWaterschaarste
147F143FWaterprojecten
148144Zuid-Azië
148A144AKlimaat
148B144BTektoniek
148C-
Stroomgebieden
148D-
Bodemgebruik
148E144ENarmada-stuwdamproject
149
144/145Zuid-Azië
149A145ABevolkingsdichtheid
149B
144C
Staten en etnische groepen
149C-
Bevolkingsgroei
149D
144D
Godsdiensten en etnisch-religieuze
geweldsuitbarstingen
149E144FKashmir
149F
-
Brits-Indië aan het begin van de 20e eeuw
150145India
150A
-
Administratieve indeling
150B-
Migratie
150C145DOnderwijs
150D145ESlums
150E
-
Bruto Regionaal Product
150F
145C
Groei BRP
150G
-
Stedelijke bevolking
151145India
151A-
Industrie
151B-
Infrastructuur
151C
145B
Speciale economische zones
151D-
Investeringen
151E
145F
IT-stad Bengaluru
151F
145G
Mumbai: slums
152-153146-147Zuidoost-Azië [overzichtskaart]
154148Zuidoost-Azië
154A148AEtnische groepen
154B148BGodsdiensten
154C
148C
Staten en conflicten
154D
148D
Beroepsbevolking in de ASEAN
154E148EZuid-Thailand: moslim-minderheid
154F
148F
Maleisië: Multimedia Super Corridor
155149Zuidoost-Azië
155A149ABuitenlandse investeringen
155B
149B
ASEAN-landen: buitenlandse handel
155C149CBuitenlands toerisme
155D149DToeristische bestemmingen
155E149ESingapore
155F
149F
Singapore: economische ontwikkeling
156150Indonesië
156A150AKlimaat
156B
150B
Tektoniek en vulkanisme
156C
150C
De tsunami van Aceh (2004)
156D
150D
Krakatau: de uitbarsting van 1883
156E
150E
Krakatau: as en tsunami’s na de uitbarsting
156F
150F
Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan
157151Indonesië
157A151ABevolkingsdichtheid
157B151BTransmigratie
157C
151C
Godsdiensten en sociale onrust
157D
151D
De Azië-crisis van 1997
158-159152-153Oost-Azië [overzichtskaart]
160154Oost-Azië
160A-
Klimaat
160B
154A
Extreme weersomstandigheden
160C154BTektoniek
160D-
Stroomgebieden
160E
154E
Het Drie Klovenstuwmeer
160F
154F
Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing
161
154/155Oost-Azië
161A155ABevolkingsdichtheid
161B
-
China aan het einde van de 19e eeuw
161C
154C
Etnische groepen en regionale autonomie
161D
154D
Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang
161E
-
Tibet: gebiedsdefinities
161F-
Tibetanen
162155China
162A-
Bevolkingsgroei
162B155BBinnenlandse migratie
162C-
Infrastructuur
162D155DBuitenlandse investeringen
162E
-
Chinese investeringen in het buitenland
163155China
163A
-
Mijnbouw en industrie
163B
-
Stedelijke bevolking
163C
-
Bruto Regionaal Product
163D
155C
Groei BRP
163E155EShanghai
163F
155F
Shanghai: economische ontwikkeling
164
157
Korea en Japan
164A
157A
Morfotektoniek en diepzeereliëf
164B
157D
Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog
164C157CTaifoens
164D
157B
Japan: tektoniek en vulkanisme
164E
157G
Japan: risicobeheersing
164F
157C
Japan: tsunami’s
165
156
Korea en Japan
165A156ABodemgebruik
165B-
Energie
165C156BBevolkingsdichtheid
165D
-
Mijnbouw en industrie
165E-
Infrastructuur
165F
-
Bruto Regionaal Product
168-169 158-159 Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart]
170-171 160-161 Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart]
171A161ANeerslag
171B161BBodemgebruik
171C
161C
Mijnbouw en industrie
171D161DBevolkingsdichtheid
174-175 162-163 Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart]
174A162AGeologische bouw
175B
163C
Temperatuur en neerslag in januari
175C
163D
Temperatuur en neerslag in juli
175D
-
Tektoniek en vulkanisme
176-177 164-165 Afrika - Staatkundig [overzichtskaart]
176A164AZuid-Afrika [overzichtskaart]
177B
165B
Afrika in 1937
177C-
Dekolonisatie
177D
-
Grensconflicten en separatisme
178
163/166Afrika
178A 166A/BEconomie
178B163BNatuurlijke plantengroei
178C-
Bebossing
178D
-
Landbouw en visserij
178E-
Industrie
178F-
Diensten
179166Afrika
179A
-
Economische samenwerking
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
179B
-
Bruto Nationaal Product
179C
166D
Bevolkingsgroei en honger
179D166CVeehouderij
179E-
Energiegebruik
179F
-
Toegang tot water
179G-
HIV/AIDS
179H-
Voedselvoorziening
180165Afrika
180A-
Bevolkingsdichtheid
180B
165C
Etnische samenstelling van de bevolking
180C
165D
Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking
180D-
Talen
180E165EVluchtelingen
180F-
Regeringsvormen
180G-
Bevolkinggroei
180H
-
Stedelijke bevolking
180I-
Verstedelijking
181167Nigeria
181A
167B
Bodemgebruik en grondstoffen
181B-
Bevolkingsdichtheid
181C167DCultuurgebieden
181D
167A
Talen en godsdiensten
181E
-
Landbouw en visserij
181F-
Gezondheidsvoorzieningen
181G
-
Herkomst drinkwater
181H
-
Arm en rijk
182168Marokko [overzichtskaart]
182A168ANeerslag
182B168BDroogte
183169Marokko
183A
169A
Bodemgebruik en irrigatie
183B
169B
Mijnbouw, industrie en toerisme
183C169CBevolkingsdichtheid
183D
-
Etnische samenstelling van de bevolking
183E169DWerkloosheid
183F169FMarrakech
183G169GMarrakech: stratenpatroon
193B
177B
Hurricanes en tropische stormen
193C
177C
Hurricanes: schade en slachtoffers
193D177DTornado’s
193E
177E
Hurricane Katrina 2005
193F
177F
Hurricane Katrina in New Orleans
194
178
Verenigde Staten - Steden
194A
178A
Los Angeles en omgeving
194B
178B
Los Angeles: Hispanics
194C
178C
Los Angeles: ‘Gentrification’ in etnische enclaves
194D
178D
San Francisco en omgeving: stedelijke groei 1865-2005
194E
178E
San Francisco en omgeving: Edge Cities
195
179
Verenigde Staten - Steden
195A
179A
New York en omgeving
195B179BNew York: Hispanics
195C179CNew York
195D
179D
Washington-Baltimore: Edge Cities
195E
179E
Edge City Tysons Corner
196
180
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
196A180AGrensverkeer
196B180BMexico: maquiladoraindustrie
196C
180C
Grensstaten Verenigde Staten: inkomen
196D1180D1Mexico: inkomen
196D2 180D2 Grensstaten Mexico: inkomen
197
181
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
197A181ABevolkingsdichtheid
197B181BBevolkingsontwikkeling
197C181CHispanics
197D181DIndiaanse bevolking
197E1181E1Mexico: migratie
197E2 181E2 Grensstaten Mexico: migratie
198-199182-183Midden-Amerika [overzichtskaart]
186-187170-171Noord-Amerika [overzichtskaart]
187A
171A
‘Boswash’: het verstedelijkte Noordoosten
187B
171B
Temperatuur en neerslag in januari
187C
171C
Temperatuur en neerslag in juli
188-189 172-173 Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart]
188A
172A
Staten en tijdzones
189B
173B
Uitbreiding van het grondgebied
van de Verenigde Staten
190174Verenigde Staten
190A174ABodemgebruik
190B-
Elektriciteitsproductie
190C
174C
Mijnbouw en industrie
190D174DBodemgroepen
190E174EBodemerosie
190F174BKolenmijnbouw
190G 174B/FAardolie
190H 174B/GAardgas
190I 174HInkomens
191175Verenigde Staten
191A
175A
Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie
191B
175B
Minderheden: zwarte bevolking
191C175CBevolkingsdichtheid
191D
175D
Slavernij rond 1860
191E
175E
Slavernij en katoenbouw
191F175FIndianenreservaten
191G175GHispanic bevolking
191H175HMigratie
191I175IBevolkingsgroei
192
176
Verenigde Staten - Natuurgeweld
192A
176A
Tektoniek en vulkanisme
192B
176B
San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico
192C
176C
San Francisco en omgeving:
seismische activiteit langs breuklijnen
192D
176D
San Francisco en omgeving: historische aardbevingen
192E
176E
Hot Spot Hawaii
192F
176F
Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden
192G
176G
Vulkanisme op Hawaii
193
177
Verenigde Staten - Natuurgeweld
193A
177A
Hurricanes en tornado’s
202
184
Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart]
203
185
Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart]
204186Latijns-Amerika
204A
-
Temperatuur en neerslag in januari
204B
-
Temperatuur en neerslag in juli
204C
-
Tektoniek en vulkanisme
204D-
Bodemgebruik
204E
186E
Groei BNP 1995-2010
204F186FInkomensongelijkheid
204G
186G
Verandering inkomensongelijkheid 1995-2010
205186Latijns-Amerika
205A186ABevolkingsdichtheid
205B
186B
Etnische samenstelling van de bevolking
205C
186C
Mijnbouw en industrie
205D186DHandelspartners
205E-
Uitvoerproducten
206- Brazilië
206A
-
Administratieve indeling
206B-
Bevolkingsdichtheid
206C
-
Etnische samenstelling van de bevolking
206D-
Indianenreservaten
206E-
Bevolkingsgroei
206F-
Migratie
206G
-
Stedelijke bevolking
207- Brazilië
207A-
Industrie
207B
-
Koffie-uitvoer
207C
-
Auto’s op bio-ethanol
207D
-
Amazonië: ontbossing
207E-
Infrastructuur
207F
-
Bruto Regionaal Product
207G
-
Groei BRP
207H
-
Herkomst van drinkwater
208187Suriname
208
187G
Suriname [overzichtskaart]
208A-
Bevolkingsdichtheid
208B-
Werkloosheid
208C
-
Herkomst van drinkwater
209187Nederlandse Antillen
209A187AAruba
209B187CBonaire
209C187BCuraçao
209D187DSint Maarten
209E187ESaba
209F187FSint Eustatius
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
209G-
209H
-
230A200AAardolie
230B200BAardgas
230C
200D
Steenkool en bruinkool
230D
200C
Hydro-elektriciteit en kernenergie
230E
200E
Wereldproductie van aardolie
230F
200F
Wereldproductie van aardgas
230G200GWereldenergiereserves
230H200HEnergieverbruik/bevolking
231
201
De wereld - Energie/Mijnbouw
231A
-
Duurzame energie
231B201AElektriciteitsproductie
231C201BEnergieverbruik
231D201DEnergiebalans
231E
201E
Aardolieraffinagecapaciteit 1950-2009
232
-
De wereld - Grondstoffen
232A
-
Wereldproductie van ijzererts
232B
-
Wereldproductie van koper
232C
-
Wereldproductie van bauxiet
232D
-
Wereldproductie van goud
232E
-
Wereldproductie van kobalt
233
-
De wereld - Delta’s en stroomgebieden
234
202
De wereld - Bevolking
234A202ABevolkingsdichtheid
234B202BGeboorteoverschot
234C202CZuigelingensterfte
234D202DGeboortecijfer
234E
202E
Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden
234F202FBevolkingsgroei 1965-2010
234G
202G
Bruto Nationaal Product en verstedelijking
234H202HBevolkingspiramiden
235
203
De wereld - Bevolking/Verstedelijking
235A203ALevensverwachting
235B203BSterftecijfer
235C203CBevolkingsgroei: verdubbelingstijd
235D203DVerstedelijking 2005-2010
235E203EJeugd
235F
203F
Groei van enkele wereldsteden
235G
203G
Groei van de wereldbevolking 1700-2011
236
204
De wereld - Cultuur
236A204AGodsdiensten
236B
204B
Officiële landstalen
236C204CWetgeving: abortus
236D204DWetgeving: doodstraf
236E204ERokers
236F204FCannabisgebruik
236G
204G
Wettelijke status homoseksualiteit
237
205
De wereld - Cultuur: islam
237A205AIslam
237B
205B
Stromingen binnen de islam
237C205CIslamitisch recht
237D205DArabische wereld
237E
205E
Arabisch: taal en schrift van de Koran
237F
205F
Staatsgodsdienst en islamitisch recht
237G
-
Arabische lente in 2010-2011
238
206
De wereld - Politiek
238A206ASamenwerking I
238B206BSamenwerking II
238C206CPolitieke bondgenootschappen
238D206DWereldhandelsorganisatie (WTO)
238E206EStaatsuitgaven
238F206FOntwikkelingshulp
238G206GMilitaire bestedingen
239
207
De wereld - Politiek
239A207APolitieke burgerrechten
239B
207B
Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld
239C
207C
Doelmatigheid overheid en bestuur
239D
207D
Beheersing van corruptie
239E207EKwaliteit rechtssysteem
239F207FKwaliteit regelgeving
239G
207G
Dreiging van terrorisme
240
208
De wereld - Tegenstellingen in
verschillende dimensies
240A
208A
Bruto Nationaal Product (absoluut)
240B
208B
Levensomstandigheden en ontwikkeling:
Human Development Index
240C
208C
Economisch sterke en zwakke landen
240D
208E
Opkomende markten
Bevolking
Gesproken talen
212-213 188-189 De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart]
214-215 190-191 De wereld - Staatkundig [overzichtskaart]
216
192
De aarde - Geologie
216A192AGeologie
216B192BPlatentektoniek
216C
192C
Geologische bouw en gebergtevorming
216D
192D
Aardbevingen en vulkanisme
216E192EGeologische tijdschaal
216F
192F
Dwarsdoorsnede langs de evenaar
217
193
De aarde - Geologie
217A
193A
Verschuiving van de continenten
217B
193B
Afbraak van de continenten
217C193CVergletsjering
217D193DBodemgroepen
217E193EReliëfgebieden
218
194
De aarde - Klimaat
218A
194A
Temperatuur in januari
218B
194B
Luchtdruk en winden in januari
218C
194C
Temperatuur in juli
218D
194D
Luchtdruk en winden in juli
218E
194E
Klimaatgrafieken
219
195
De aarde - Klimaat/Fysische zones
219A
195A
Luchtstreken en jaarisothermen
219B195BJaarlijkse temperatuurschommelingen
219C195CJaarlijkse neerslag
219D
195D
Fysisch-geografische zones
219E195EWeerkaarten
220
217/219 De aarde - Klimaatverandering
220A
-
Temperatuurverloop 1906-2005
220B
217B
Mogelijke verandering in temperatuur
220C
-
Kwetsbaarheid voor klimaatverandering
220D
217C
Mogelijke verandering in neerslag
220E219ETemperatuurstijging
220F219FKooldioxide-uitstoot
220G219GZeespiegelstijging
221
222
De aarde - El Niño
221A
222A
Ontwikkeling El Niño in 1997
221B
222B
Verstoring van het neerslagpatroon
als gevolg van El Niño in september 1997
221C
222C
Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño
222
196
De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen
222A196AStromingssysteem
223
197
De aarde - Ecologische landschapszones (biomen)
224
198
De aarde - Oorspronkelijke plantengroei
225
218
De aarde - Vervuiling en ozon
225A218AKooldioxideproductie
225B
218B
Vervuiling van de wereldzee
225C218CCFK-verbruik
225D218DWatervervuiling
225E
218E
Het ‘gat’ in de ozonlaag: zuidpoolgebied
226
219
De aarde - Bodemdegradatie
226A
219A
Uitbreiding van de woestijn
226B
219B
Droogte en vorming zoutbodems
226C219CBodemaantasting: kwalitatief
226D219DBodemaantasting: kwantitatief
226E
-
Verdroging: Aralmeer
227
220
De aarde - Bosbouw en ontbossing
227A220ABebossing
227B220BHoutproductie
227C220CBosbranden
227D220DOntbossing
227E
-
Ontbossing: Borneo
227F 220GBrandhout
228
-
De aarde - Natuurrampen
228A-
Aardbevingen
228B
-
Slachtoffers natuurrampen
228C-
Vulkanische-explosiviteitsindex
229
199
De wereld - Voedingsgewassen en handel
229A
199A
Wereldproductie van tarwe
229B
199B
Wereldproductie van rijst
229C
199C
Wereldproductie van maïs
229D
199D
Wereldproductie van aardappelen
229E
199E
Wereldproductie van vlees
230
200
De wereld - Energie/Mijnbouw
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB53Paginatitel - Kaarttitel
240E
208D
Koloniën in 1937
240F
208F
Snelstgroeiende markten in Azië
240G208GExtreme armoede
241
209
De wereld - Tegenstellingen in
verschillende dimensies
241A209ACultuurgebieden
241B
209B
Culturele conflictgebieden
241C
209C
Failed States Index
241D
209D
Inspraak en verantwoording
241E209EPersvrijheid
241F209FOndernemingsklimaat
241G
209G
Innovatie en kennis: patenten
242
210
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
242A210AAnalfabetisme
242B210BVoedselvoorziening
242C210CGezondheidszorg
242D210DKraamvrouwensterfte
242E210EEiwitconsumptie
242F210FInentingen
242G210GTelefoons
243
211
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
243A211APrimair onderwijs
243B
211B
Toegang tot en gebruik van informatietechnologie
243C
211C
Meisjes in het onderwijs
243D
211D
Toegang tot water
243E211EMalaria
243F211FHIV/AIDS
243G
211G
Inspraak en verantwoording
243H
211H
Human Development Index
244
212
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
244A
212A
Werken in de landbouw
244B
212B
Werken in de industrie
244C
212C
Inkomens en buitenlandse schulden
244D212DTypen economie
244E
212E
Werken in de dienstensector
244F
212F
Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking
244G212GAutopark
245
213
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
245A
213A
Bruto Nationaal Product (BNP)
245B
213B
Politieke en economische risico’s
245C
213C
Eenzijdigheid uitvoer naar product
245D
213D
Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming
245E213EGroei BBP
245F213FSamenstelling invoer
245G213GSamenstelling uitvoer
246
214
De wereld - Globalisering
246A214AHandelsverkeer
246B214BInternet
246C
214C
Transnationale en multinationale ondernemingen
246D214DTechnologische ontwikkeling
247
215
De wereld - Globalisering
247A
215A
Externe gerichtheid economie
247B
215D
Bilaterale investeringsverdragen
247C
215G
Landen met McDonald’s restaurants
247D
-
Landen met een IKEA-vestiging
247E215CGlobalisatie-index
248
216
De wereld - Globalisering en global shift
248A
216A
Groei van de wereldhandel tussen 1960 en 2010
248B
216B
Aandeel in de wereldhandel 1977
248C216CConcurrentiekracht 2011
248D
216D
Aandeel in de wereldhandel 2010
248E
216E
Autoproductie en internationale autohandel
248F
216F
Herkomst onderdelen voor productie van één auto
249
-
De wereld - Globalisering en global shift
249A
-
Internationale textielhandel
249B
-
Lonen in de kledingindustrie
249C
-
Uitvoer van kleding
249D
-
Invoer van kleding
249E
-
Economische belang textiel- en kledingindustrie
249F
-
Uitvoer van textiel en kleding
249G
-
Invoer van textiel en kleding
250223Poolgebieden
250A223ANoordpoolgebied
250B223BZuidpoolgebied
251 223CTijdzones
252-259224-237Statistiek
260-261 238-239 Nederland - Gemeenten (Noord)
262-263 240-241 Nederland - Gemeenten (Zuid)
264
242
Nederland - Economisch-geografische gebieden
(EGG)
265
243
Nederland - COROP-gebieden
266244Landenregister/Afkortingen
267-294 245-270 Register van topografische namen
295
271
Geografische coördinaten
296-299 272-275 Verklaring van topografische namen
300-312276-288Trefwoordenregister
Download