Verslag-bijeenkomst-val-voorlichting-19-maart - Vraagt-u-maar

advertisement
Bijeenkomst over vallen en valpreventie, op 19 maart 2014
Vanmiddag is de eerste voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor ouderen .
Het thema van deze bijeenkomst, die werd gehouden in de huiskamer op de
begane grond van zorg•bennekom, was ‘vallen , valpreventie bij ouderen’.
De middag werd geopend door Winne Kramer (verpleegkundig specialist i.o.
(werkzaam in vraagt-u-maar). Elvira Schouten (huisarts en kaderarts
ouderengeneeskunde) gaf een presentatie over vallen bij ouderen en het
nut van vitamine D. zij gaf uitleg over het proces van ouder worden en het
belang van vitamine D voor met name op de spierkracht. Hierna vertelde
Winne Kramer over de valanalyse die gedaan kan worden bij ouderen die
risico lopen om te vallen of al eens gevallen zijn. Een screening van valrisico’s
in huis hoort daar ook bij.
Harm Geers , (apotheker) heeft ons in zijn presentatie meegenomen in de
polyfarmacie(het gebruik van meerdere medicamenten tegelijk) en de
risico’s daarvan op vallen. Het duo Jolijn Groot Kormelink (Fysiotherapeut
geriatrie bij praktijk Knieriem en van Bergen) en Hanneke Post (ergotherapeute bij praktijk De Den), verzorgden een meer praktische aanpak om
valrisico’s te verkleinen. Een boeiende presentatie over de val-en
balanstraining. Aanpassingen in huis kunnen het mogelijk maken om als
zelfstandige oudere veilig te blijven wonen. Na deze levendige presentaties
was het tijd voor actie! Wendy Knoppers (Fysiotherapeut geriatrie bij Geurkink
Fysiotherapie), verzorgde een kort bewegingsprogramma waarmee alle
aanwezigen aan het bewegen werden gezet. Als afsluiting van de middag
heeft Henk Spee (Podotherapeut) ons verteld over podotherapie, het belang
van goed sluitende schoenen en gezonde voeten voor een goede balans. Bij
de afsluiting door Winne Kramer was er gelegenheid voor de aanwezigen om
vragen te stellen en suggesties voor thema’s van de volgende
bijeenkomsten te doen.
Leerpunten:
-
Vallen hoort niet bij ouder worden
Vitamine D tekort geeft meer kans op vallen
Calcium en vitamine D aanvullen is belangrijk
Goede loophulpmiddelen zorgen voor een betere balans
Dagelijks bewegingsoefeningen doen, verlaagt de valkans
Goed passende en sluitende schoenen verlagen de valkans.
Volgende bijeenkomst 15 mei 2014. Onderwerp: eenzaamheid.
190314
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards