Sterfte darm

advertisement
Sterfte darm
Selectiecriteria
Dataset
Regio
uitkomstmaat
Periode
Geslacht
Leeftijdsgroepen
Sterfte | Dikke darm en endeldarm
Landelijk
Aantallen
1990 / 1995 / 2000 / 2005 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015*
Man & Vrouw
Totaal
© IKNL, print: 18 Jul 2017
1/3
Sterfte darm
Tabel
Sterfte | Dikke darm en endeldarm; Landelijk; Man & Vrouw
Gedrag Invasief
Regio
Landelijk
uitkomstm
aat
Totaal
Periode Tumor
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Geslacht Man &
Vrouw
3892
4240
4274
4562
5070
5088
5335
4940
4906
5117
Grafiek
© IKNL, print: 18 Jul 2017
2/3
Sterfte darm
Over deze cijfers
Sterfte
De sterfte aan kanker betreft het aantal patiënten dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) overlijdt aan kanker. Om de sterfte te kunnen volgen in de loop van de tijd of tussen regio's te vergelijken wordt
sterfte vaak weergegeven als het aantal sterfgevallen per 100.000 personen per jaar: het (ruwe) sterftecijfer (in het Engels: 'crude rate' [CR]). Omdat het ruwe sterftecijfer doorgaans hoger zal uitvallen als in een
bepaalde regio relatief veel ouderen wonen, is het gebruikelijk om het sterftecijfer te standaardiseren voor de leeftijdsopbouw. Meestal wordt hiervoor de Europese of de wereldstandaardbevolking gebruikt, die
resulteren in respectievelijk de 'European standardized rate' (ESR) en de 'world standardized rate' (WSR). Gegevens over de sterfte ten gevolge van kanker zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
*De cijfers tot en met 2014 zijn definitief en de cijfers over 2015 zijn voorlopig.
© IKNL, print: 18 Jul 2017
3/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards