Sterfte darm

advertisement
Sterfte darm
© IKNL, print: 18 Jul 2017
1/3
Sterfte darm
Tabel
Sterfte | Dikke darm en endeldarm; Landelijk; Man & Vrouw
Tumor
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Dikke darm en
endeldarm
Gedrag Invasief
Geslacht Man &
Vrouw
Regio
Landelijk
Periode uitkomstm
aat
1990
Totaal
3892
1995
4240
2000
4274
2005
4562
2010
5070
2011
5088
2012
5335
2013
4940
2014
4906
2015*
5117
Selectiecriteria
Dataset
Regio
uitkomstmaat
Periode
Geslacht
Leeftijdsgroepen
Sterfte | Dikke darm en endeldarm
Landelijk
Aantallen
1990 / 1995 / 2000 / 2005 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015*
Man & Vrouw
Totaal
Grafiek
© IKNL, print: 18 Jul 2017
2/3
Sterfte darm
Over deze cijfers
Sterfte
De sterfte aan kanker betreft het aantal patiënten dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) overlijdt aan kanker. Om de sterfte te kunnen volgen in de loop van de tijd of tussen regio's te vergelijken wordt
sterfte vaak weergegeven als het aantal sterfgevallen per 100.000 personen per jaar: het (ruwe) sterftecijfer (in het Engels: 'crude rate' [CR]). Omdat het ruwe sterftecijfer doorgaans hoger zal uitvallen als in een
bepaalde regio relatief veel ouderen wonen, is het gebruikelijk om het sterftecijfer te standaardiseren voor de leeftijdsopbouw. Meestal wordt hiervoor de Europese of de wereldstandaardbevolking gebruikt, die
resulteren in respectievelijk de 'European standardized rate' (ESR) en de 'world standardized rate' (WSR). Gegevens over de sterfte ten gevolge van kanker zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
*De cijfers tot en met 2014 zijn definitief en de cijfers over 2015 zijn voorlopig.
© IKNL, print: 18 Jul 2017
3/3
Download