Tumoren van de dikke darm (brochure AZ Sint

advertisement
Waar kan u terecht met uw vragen?
Indien u nog vragen heeft of verdere uitleg wenst, kan u
nog steeds contact opnemen met uw huisarts of maag-,
darm– en leverspecialist.
Dr. J. Arts
Dr. S. Decock
Prof. Dr. Ph. Van Hootegem
050 36 51 55
Inwendige geneeskunde
RDPL-INW-FOLDER.1 (11/11)
tumoren van de
dikke darm
Tumoren van de dikke darm.
Screening kanker van de dikke darm.
Een coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke
darm wordt bekeken aan de hand van een fijne
Laat u op tijd onderzoeken.
Vraag raad aan uw huisarts of specialist.
In onze samenleving is kanker van de dikke darm
flexibele buis. Het grote voordeel van dit onderzoek
na borstkanker de meest voorkomende kanker.
is dat kleine poliepen onmiddellijk kunnen worden
In het A.Z. Sint-Lucas Brugge willen wij ook de
verwijderd. Poliepen zijn immers de voorlopers van
nodige aandacht schenken aan het tijdig opsporen
tumoren en het verwijderen van poliepen zorgt
en de preventie van kanker van de dikke darm. De
ervoor dat zich jaren later geen kwaadaardige
dikke tumor voldoet immers aan alle voorwaarden
tumor zal kunnen ontwikkelen.
om tijdig opgespoord te kunnen worden. Dit blijkt
nu ook uit verschillende studies die recent werden
Kan kanker van de dikke darm
uitgevoerd.
voorkomen worden?
Met welke onderzoeken kan kanker
Volgende levensstijlaanpassingen kan u reeds zelf
van de dikke darm opgespoord
doen om het ontstaan van een kanker van de dikke
worden?
darm te helpen voorkomen:
Er zijn verschillende testen die kunnen gebruikt
een gezonde levenswijze met een voeding rijk
worden om kanker van de dikke darm op te sporen.
aan groenten en fruit
Uw specialist of huisarts kan met u hun voor- en
een beperkte inname van vetten
nadelen bespreken. Uit ervaring weten we dat vanaf
niet roken of stoppen met roken
de leeftijd van 50 jaar best met de screening
vermageren bij overgewicht
(opsporing) gestart wordt.
Een screeningsonderzoek met het opsporen van
Is kanker van de dikke darm erfelijk?
poliepen of voorlopers van kanker van de dikke
darm vormt een onderdeel van de preventieve
Het is bekend dat kanker van de dikke darm een
erfelijke aandoening is. Indien kanker van de dikke
darm in de familie voorkomt, heeft men zelf een
verhoogde kans om een tumor te ontwikkelen. In
dit geval is een coloscopie aangewezen en de
leeftijd om van start te gaan is afhankelijk van je
familiale belasting.
Op welke leeftijd u best een eerste colonoscopie
ondergaat, zal samen met uw arts bepaald worden.
aanpak.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards