File - Romereis V3A

advertisement
Fascisme
Fascisme is een politieke stelsel. Dit stelsel was aan de macht in 1922-1943 in Italië,
1928-1945 in Duitsland en van 1939-1975 in Spanje. Het fascisme is
anticommunistisch, antiliberaal en extreem nationalistisch. Ze proberen het volk tot
een eenheid te vormen. In zo’n beweging vinden ze dat geweld en moderne
propagandatechnieken legaal.
Het woord fascisme is afgeleid uit de opgerichte beweging van Mussolini Fasci
italiani di combattimento. “Fascio” betekent bundel(samen worden).
Ideeën van het fascisme:
Het fascisme is tegenstander van de linkse en rechtse partijen.
Het fascisme vereert geweld en machtsvertoon. Dit wil zeggen dat ze van sport
houden en kracht en macht tonen belangrijk voor hun systeem is.
Het fascisme streeft naar een politiek dictatuur, zodat ze alleen de macht hebben. Als
ze alle macht hebben is het regeren heel makkelijk
De fascisten hebben 1 leider, Hitler in Duitsland, Mussolini in Italië.
Het fascisme streeft naar een volledige controle over het maatschappelijke leven en
de sociale en culturele organisaties. Dit is ook een vorm van dat ze alle macht willen
hebben. Een mooi voorbeeld is Hitler in Duitsland, die alle kunst behalve de Nazi
kunst afschafte.
Het fascisme is extreem rechts. Zo zijn ze bijvoorbeeld tegen andere etnische
rassen.
Het fascisme streeft naar de sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande
klassen.
Zwarthemden
Zwarthemden was een beweging van Mussolini.
Naarmate Mussolini meer de macht kreeg,
werden de zwarthemden veel gewelddadiger.
Intimidatie en moord tegen politieke
tegenstanders. Adolf Hitler heeft dit idee
overgenomen van Mussolini. Ze droegen ook
zwarte hemden. Zij gebruikte bruinhemden, dus
zij droegen ook bruine hemden.
De zwarthemden bestonden voornamelijk uit
ontevreden ex-soldaten.
Mussolini
Benito Mussolini was de leider van de fascistische partij in Italie.
Benito Mussolini werd geboren Predappio. Hij was een lastig
kind en was vaak betrokken bij vechtpartijen. Ook was hij soms
betrokken bij messenstrekkingen.
Hij heeft gestudeerd voor onderwijzer. Dit is hij ook geworden,
maar hij is er snel mee opgehouden. Dit kwam omdat Mussolini
meer getrokken werd door het revolutionaire socialisme.
Hij sloot zich daarom aan bij de Socialisme Partij van Italie.
Binnen de PSI bestond een sterke marxistische vleugel. Benito
Mussolini sloot zich dus aan bij die vleugel, en keerde zich
tegen de revisionistische kant.
Mussolini was antimilitaristisch, daarom ontliep hij zijn
dienstplicht door naar Zwitserland te vluchten in 1902. Maar in 1906 moest hij toch in
dienst. In 1909 werd Mussolini secretaris van de vakbond van Trentino (Zuid-Tirol).
Hij on tdekte zijn roeping als propagandist en schreef tal van socialistische brochures
met een sterk antimilitaristisch karakter.
Mars naar Rome
Eind oktober 1922 werd besloot Mussolini om de
hoofdstad van Italië, Rome over te nemen. Er werd
besloten om vanuit vier verschillende richtingen naar
Rome te marcheren, en daarna zouden ze de stad
overnemen. Dit was de mars naar Rome. Iedere
groep werd geleid door een grote jongen van de
fascisten. De premier van Italië wilde het leger
inzetten tegen de fascisten maar ze hadden de
toestemming van koning Emanuel III nodig. Maar hij
dacht dat er een burger oorlog kwam als er soldaten
over zouden lopen. De regering viel en de koning
bood Mussolini het premierschap aan; Mussolini
accepteerde en kwam meteen naar Rome. Mussolini
was namelijk in Milaan, zodat als het mislukte hij naar Zwitserland kon vluchten. Hij
werd premier van een coalitiekabinet van fascisten, katholieken, liberalen en
socialisten.
Foro Italico
Het foro italico is een wijk van het stadsdeel: Municipio XX. Dit stadsdeel is onder
leiding van Mussolini een grote verandering ondergaan. Deze wijk is gebouwd vanaf
1928. Het was bedoeld voor de olympische spelen 1944, maar deze spelen is niet
door gegaan vanwege de tweede wereldoorlog. Het werd eerst foro Mussolini
genoemd, maar na de oorlog werd het foro italico genoemd. In 1960 zijn er toch de
olympische spelen gehouden in Rome.
Stadio olympico
Dit olympisch stadion is onderdeel van Foro Italico.
Dit stadion is gebouwd tussen 1928 en 1937 door
architect Luigi Walter Moretti. Vanwege de
olympische spelen in 1960 en het WK van 1990
onderging het stadio een grote verandering. Het
stadion beschikt over een atletiekbaan en 72.700
zitplaatsen.
Het is nu de thuishaven van de voetbalclubs AS
Rome en SS Lazio.
Stadio dei marmi
Hier staan allemaal beelden van atleten, in totaal zijn het er 59. Het
heeft een fascistische uitdrukking. Het toont: nationalisme en kracht
uit. Het is ontworpen door enrico del Debbio. Dit stadion is ontwikkeld
voor studenten van grote scholen om hen te laten sporten. De
beelden moesten de jongeren inspireren en motiveren om te sporten.
Elk beeld symboliseert elk een sport en elk een provincie.
Mozaïeken
Op de Viale del Foro Italico en de Piazzale del Foro
Italico zijn mozaïeken te zien uit de fascistische tijd.
Obelisk Mussolini Dux
Op de piazza Laura de bosis staat een obelisk: Een obelisk is
een gedenknaald. Deze obelisk is in 1932 gebouwd en is
17,50 meter hoog. Op deze obelisk staat mussolini dux.
Hierop wordt mussolini’s leiderschap aangeduid. Mussolini
was een duce : en dat is in Italië de hoogste leider. Duce is
afgeleid van de Latijnse naam dux en dux betekent
legeraanvoerder. Het is te vergelijken met Fuhrer zo werd
Hitler genoemd.
Palazzo della Farnesina
Het Palazzo della Farnesina, is het
ministerie van buitenlandse zaken. Het
gebouw is een heel opvallend en mooi
gebouw. Het is ontworpen door die
fascistische architecten. Henry Del
Debbio , Arnaldo Foschini en Vittorio
Morpurgo Ballio Tijdens de bouw van
het gebouw wou de fascistische partij
eerst de hoofdzetel hier vestigen, maar
er werd besloten er het ministerie van
buitenlandse zaken van te maken.
Het gebouw bevat een grote kunstcollectie, heeft 1300 kamer, is 51 meter hoog en
161 meter breed.
Waarom is sport zo belangrijk voor het fascisme?
Voor het fascisme was sterke en gespierde mannen het belangrijkst en opgeleide
mensen waren minder belangrijk. En door sport worden mensen natuurlijk gespierd.
In de politieke ideeën staat: ‘Het fascisme vereert geweld en machtsvertoon. Dit wil
zeggen dat ze van sport houden en kracht en macht tonen belangrijk voor hun
systeem is’. Dus het is belangrijk voor hun systeem.
Download