Portfolio SEO

advertisement
Portfolio SEO
Voorbeeld beeldopslag
RCNZH/LUMC
Centraal zenuwstelsel
Schedel, vorm en echodensiteit.
Geen lemon sign?
Hersenen, midline, CSP.
Is de midline recht, kan het CSP worden afgebeeld?
Afmeting achterhoorn,
te meten juist achter de plexus choroideus
Wervelkolom
Wervels. Bij voorkeur in coronale en…
…midsagittale doorsnede.
Continuïteit huid
Gelaat
Orbitae
Profiel. Let op dat de kin afgebeeld wordt:
bij een plaatje met kin op de borst kan aan- of
afwezigheid van retro/micrognatie niet beoordeeld
worden.
Bovenlip
Thorax
Vorm: in een coronale doorsnede is fraai te
beoordelen of de thorax niet te smal is of een
afwijkende vorm heeft.
Echogeniciteit longen
Diafragma
Hart
de anatomische structuren van het
hart dienen zonder color doppler te
worden beoordeeld.
Positie en grootte. Dit kan in hetzelfde vlak worden
beoordeeld waar ook de echodensiteit van de longen wordt
beoordeeld. Ligt het hart met de apex naar links in een hoek
tov de wervelkolom van 30-60 graden? En past het hart
circa 3 maal in de thorax?
4-kamerbeeld
Linkeruitstroom. Van belang is dat de aansluiting
van de aorta op de linkerventrikel goed in beeld
komt.
Rechteruitstroom. Hierbij dient een deel van de rechter
ventrikel (en de pulmonalisklep) in beeld te komen, teneinde
goed de aansluiting van arteria pulmonalis op de
rechterventrikel te kunnen beoordelen.
Three vessel view. Hierbij zijn de diameters van
de vaten van belang. Aansluiting op rechter
ventrikel hoeft hierbij niet in beeld te komen.
Abdomen
Buikwand. Mag zowel in het transversale …
…als midsagittale vlak worden beoordeeld.
Maagvulling, beoordeling tegelijk met meting AC.
Darmpakket. In coronale doorsnede kan dit vaak
samengaan met het beoordelen van de vorm van
de thorax.
Nieren: echogeniciteit, parenchym
Pyela links en rechts
Placentalokalisatie, longitudinale doorsnede door de uterus,
waarbij de relatie tussen placenta en cervix duidelijk is (over
het algemeen zal de maternale blaas in beeld zijn).
Navelstrengvaten
Extremiteiten
Armen: links en rechts. Meestal lukt het niet om beide armen
gezamenlijk af te beelden. Dan volstaat de beide armen
achtereenvolgend als afbeelding op te slaan.
Stand handen: links en rechts. Deze beoordeling vindt vaak
tegelijkertijd plaats met de beoordeling van de armen. Het
gaat om de stand van de handen, vingers zijn optioneel.
Benen: links en rechts.
Het gaat om de aanwezigheid van beide benen.
Stand voeten: links en rechts. Bij voorkeur in
frontaal aanzicht…
…zijaanzicht is echter ook mogelijk.
Biometrie
HC
Cerebellum
AC
FL
Download