Test onderhandelingsstijlen

advertisement
Test onderhandelingsstijlen
“Neem een situatie in gedachten, waarin je een conflict met iemand had. Dit kan
bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of collega zijn. Geef voor ieder van de
onderstaande spreekwoorden aan hoe nauwkeurig het je eigen gedrag in de situatie
beschrijft. Zet een cirkel om het cijfer van de antwoordmogelijkheid, die je het meest
van toepassing acht.
(1=niet karakteristiek, 5=zeer typerend)
1) De zaak niet op de spits drijven
2) De gulden middenweg bewandelen
3) De (lieve) vrede handhaven
4) Met open vizier strijden
5) In de doofpot stoppen
6) Doen alsof je neus bloedt
7) Het is beter te slaan, dan geslagen te worden
8) Je poot stijf houden
9) Er geen doekjes om winden
10) De gemoederen kalmeren
11) De koe bij de horens vatten
12) Je buiten schot houden
13) Open kaart spelen
14) Geweld verdrijf je met geweld
15) Beter gezwegen, dan de mond gebrand
16) Oog om oog, tand om tand
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Scoren:
Tel per type onderhandelingsstijl de scores van de verschillende vragen bij elkaar op.
Zo wordt een totaalcijfer onderhandelingsstijl verkregen.
Ontlopen:
Forceren:
Toedekken:
Confronteren:
items 5, 6, 12, 15
items 7, 8, 14, 16
items 1, 2, 3, 10
items 4, 9, 11, 13
Welke stijl herken je bij jezelf het meest? Toets dit eens bij een paar goede bekenden.
Herken je dit gedrag?
Vergelijk je score eens met de nu volgende korte omschrijving van de vier
onderhandelingsstijlen:
1
Ontlopen:
Vermijden, ligt dicht tegen toedekken. Men gaat vervelende
onderwerpen en situaties uit de weg, echter zonder zorg voor de relatie. Een houding
van "ik bemoei me er niet mee", "ze zoeken ‘t maar uit.
Forceren:
Doordrukken, vechten, gericht op het behalen van de eigen doelen met weinig zorg
voor de behoeften van de ander.
Toedekken:
Toegeven, gladstrijken, relatie goed houden kan ten koste gaan van het eigen
belang.
Confronteren:
Houding gericht op samen werken, exploreren van ieders doelen en belangen, open
communiceren over emoties, misverstanden ophelderen. Samen zoeken naar
mogelijke oplossingen met zorg voor eigen belangen én de relatie.
Natuurlijk hangt je stijl af van de situatie. Maar toch! Vaak gaat een bepaalde stijl je nu
eenmaal gemakkelijker af. Hoe beter je kunt wisselen van stijl, hoe groter je keuze in
gedragsvarianten, des te flexibeler je je in onderhandelingen kunt bewegen.
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards