Afstanden meten

advertisement
PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen
Module
Heelal
Groepsleden
Voorzitter:
Overige:
Notulist:
Artikel (titel)
Afstanden meten
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
2. Definieer het centrale probleem/vraag van het artikel
Om grote afstanden te meten, heb je een speciale manier van meten nodig. De Parallax-Methode
wordt in dit artikel uitgelegd.
3. Analyseer het artikel/de rode draad
Afstanden in de ruimte worden niet in km maar in lichtjaren gemeten, of in de meeteenheid parsec
(parallax/boogseconde), 1 parsec is ongeveer 3,26 lichtjaar.
De Parallax-methode werkt bij sterren en hemellichamen die relatief dichtbij staan tot maximaal
1000 lichtjaren.
De parallax-methode:
Aarde draait om de zon, na een half jaar bevindt de aarde zich 1x boven en 1x onder de zon, de
afstand tot de ster vanaf deze 2 punten is gelijk maar de richting is anders. Met behulp van deze
wetenschap, kan men meten hoe ver men van richting moet veranderen om de ster te kunnen zien.
Het gaat dan om een hoek van minder dan 1/1000 graad, dit meet men m.b.v. een satelliet (Hubble
Ruimte Telescoop). Met een wiskundige formule kun je daarna de afstand meten (P = R/d).
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
m.b.v. de Hubble Telescoop kan men afstanden meten binnen ons melkwegstelsel. Hiervoor gebruik
je de Parallax-Methode. Afstanden van hemellichamen meet je in de eenheid parsec.
5. Formuleer leerdoelen
1. Hoe meet je afstanden verder, dus buiten ons melkwegstelsel?
2. Hoe is de Parallax-Methode ontstaan?
Procescontrole docent
(punten, datum)
OO________________
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards