Referendum - D66 - Hart voor Asten

advertisement
Stem op 6 april.
Stém, want het is geen ver-van-je-bed-show.
Referendum 6 april over het Associatieverdrag met Oekraïne.
Hoewel het een landelijk gebeuren is, willen wij als lokale politieke partij wel ons standpunt ten
opzichte van een referendum geven. Daarom kort wat geschiedenis…
Zoals de Dikke van Dale ons leert is een referendum een volksraadpleging.
D66 is vanaf haar oprichting een groot voorstander van het houden van referenda. Direct vanaf het
begin was dit een van de “kroonjuwelen”. Immers, met een referendum “spreekt het volk zich uit”.
De gevestigde politieke orde moest er niets van hebben. De bestaande regentenpolitiek achtte het
volk niet in staat ergens een mening over te hebben. In Nederland is dit dus een naar verhouding
onbekende wijze van stemmen. Wij hebben geen traditie op dit gebied.
Zwitserland, daarentegen kent al vanaf 1848 de mogelijkheid een referendum te organiseren. (zie
link onder artikel voor meer informatie). Sinds dat jaar zijn in totaal 595 referendums gehouden
over tal van onderwerpen. Zowel voor een kanton (vgl. onze provincie) als voor het land als geheel
kan een referendum worden uitgeschreven. Onderwerpen zijn heel verschillend: van aansluiting bij
de EU tot verbod op bouwen minaretten. Het laatste referendum was zeer onlangs: eind februari
konden de Zwitsers ja of nee zeggen tegen een voorstel buitenlanders die de wet ovetreden
rechtstreeks uit te wijzen, zonder mogelijkheid tot beroep. Wet overtreden in de zin van b.v. te hard
rijden of andere lichte vergrijpen telden ook mee. Uitspraak: nee. De gemiddelde opkomst in
Zwitserland is rond de 45% Er zijn verschillende vormen van referenda in Zwitserland.
Referendums zijn een mooi middel in de directe democratie: de burger spreekt zich zonder
tussenkomst van een politicus uit over een onderwerp. Toch schuilt daar een addertje onder het
gras. Want waar gaat het over? Is het onderwerp van het referendum echt een belangrijk gegeven,
iets dat de bevolking ter harte gaat? Of is het een thema gekozen door een “belangengroep”?
Garanties op dat gebied zijn niet te geven. Het aantal handtekeningen dat nodig is (300.000) lijkt
heel veel, maar in onze moderne sociale media maatschappij is een website zo gebouwd en de
kliks komen binnen. Er moeten dus een “handtekeningen” worden geplaatst, maar dat is een
muisklik… En die is makkelijk gezet. Kortom, waar dat 20 jaar terug nog een heel gedoe was om
de benodigde handtekeningen te verzamelen is er nu een digitale snelweg.
Kortom, het referendum heeft voors en tegens. Nu naar het komende referendum: over het
Associatieverdrag met de Oekraïne.
In 2014 stemden zowel de Eerste als de Tweede Kamer met ruime meerderheid voor het
Associatieverdrag met Oekraïne. In tegenstelling tot het “u vraagt, wij draaien” -referendum van de
Britse premier Cameron over een Brexit, stelt het initiatief van GeenPeil een politiek besluit aan de
kaak. En als ruim 400.000 mensen voor een referendum tekenen, dan hebben politici blijkbaar iets
uit te leggen.
D66 legt graag verantwoording af over haar stem voor dit verdrag. Daarom voeren wij volop
campagne. Gokken op een lage opkomst met een ongeldige uitslag, is niets anders dan een
zwaktebod. Sterker, wie voorstanders oproept om thuis te blijven, schaadt de democratie.
Dat meer dan 400.000 burgers zich hebben uitgesproken voor dit referendum is voor veel Haagse
politici geen onverdeeld genoegen. Zowel het kabinet als veel politieke partijen hebben
aangegeven geen campagne te voeren. Intussen zorgt de onvrede bij zowel de initiatiefnemers
van GeenPeil als hun uitgesproken tegenstanders voor onjuiste berichtgeving. Dat is jammer,
want naast een hoge opkomst wil D66 de feiten voor dit verdrag laten spreken.
Voor de duidelijkheid, Oekraïne is niet klaar voor een EU-lidmaatschap. Met dit verdrag lopen we
daar ook niet op vooruit. Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te
werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is. De EU sluit deze verdragen af met
landen over de hele wereld, van Chili tot Zuid-Afrika en Israël. Europa heeft vaker met dit bijltje
gehakt en ook dit keer is er alle reden om het instrument in te zetten. We proberen de handel met
Oekraïne net zo eenvoudig te maken als handel binnen de EU. We proberen de rechtsstaat te
ondersteunen, omdat wij geloven dat dit op lange termijn het beste is. We helpen bij het bestrijden
van corruptie, zodat onze bedrijven daar veilig kunnen investeren. Onze investeringen creëren
waarde daar en renderen hier. Zij profiteren van nieuwe banen en échte investeringen en wij van
het rendement.
Onze handel zal toenemen, maar vooral ook de handel tussen Oekraïne en de omliggende landen
als Polen. Het belang van Nederland is verbonden aan het belang dat andere landen hebben bij dit
verdrag. Het belang van onze mede-lidstaten speelt een rol, omdat wij Europa als geheel willen
laten profiteren.
D66 gelooft in een sterk Nederland in een sterk Europa. Dit is juist zo’n voorbeeld waarin dat goed
duidelijk wordt. Als Polen en Duitsland profiteren, dan komt die trein ook een keer naar Nederland.
Net zo belangrijk is het feit dat dit associatieverdrag lucht kan geven aan een land in
moeilijkheden. Een Europees land dat wil kiezen voor meer vrijheden, welvaart en democratie. Een
land dat al dertig jaar af wil van het pad van corruptie en oligarchie, maar daar niet de kans voor
krijgt. Voor steun keken de Oekraïners nadrukkelijk naar Europa. Het associatieakkoord is die
steun, maar onder druk van Rusland zagen Oekraïners hoe er een streep ging door dit antwoord.
We hebben allemaal die jonge mensen gezien die vervolgens de kou en de gummiknuppels op het
Maidan-plein trotseerden voor iets waarin zij geloofden.
Een referendum over het verdrag met Oekraïne is een mooie gelegenheid om Nederlanders te
betrekken bij Europese politiek. Geen overbodige luxe nu Nederland voorzitter is van de Europese
Unie.
D66 is overtuigd voorstander. Omdat Oekraïne dringend ondersteuning nodig heeft in een
moeilijke periode. Omdat een verscheurd land aan de Europese buitengrenzen niet in ons belang
is. Omdat een stabiel Oekraïne bijdraagt aan een veilige regio waar we handel mee kunnen
drijven. En omdat onze Europese waarden het waard zijn om wortel te schieten.
Laat u niet weerhouden. Als de situatie in Oekraïne één ding duidelijk maakt, dan is het dat we aan
onze stand verplicht zijn om op 6 april ons stemrecht te gebruiken.
D66 heeft dus dit advies. Ga op 6 april stemmen. En stem vóór het Associatieverdrag.
Uw stem in het referendum gaat niet enkel om euro’s of grivna’s. Het gaat om 45 miljoen mensen
die gekozen hebben voor een Europese koers, voor onze gedeelde waarden. Vooruitgang gaat
met vallen en opstaan en juist daarom hebben Oekraïners onze steun nodig op 6 april.
Uw JA ondersteunt die 45 miljoen burgers, uw NEE laat hen in het ongewisse.
Voor het schrijven van dit artikel is gebruikt gemaakt van de tekst van
Kees Verhoeven Tweede Kamerlid D66 (https://d66.nl/laat-u-niet-weerhouden-ga-op-6-aprilstemmen/)
Het artikel van Peter Coenen (http://www.montesquieuinstituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vjv2a4rapjla?pk_campaign=hofv1506&pk_kwd=vjv2a4rapjla)
Download