Visreglement Bieswater 2014 1. Plaatstrekking:De plaatstrekking

advertisement
Visreglement Bieswater 2014
1. Plaatstrekking:De plaatstrekking gebeurt om 12 u 15.
2. Vissen:Vissen van 14u00 tot 16u00 en van 17u00 tot 19u00.
3. Hengel:Hengellengte vrij elastiek toegelaten.
4. Voeder:Er wordt 2 maal zwaar gevoederd (onbeperkt aantal liter).
Toegelaten: Kleine vers de vase, tubifex, maden, casters en gekapte pieren.
5. Voederen:Voor het vissen: 5 minuten in de eerste en tweede reeks mag er zwaar
gevoederd worden.
Tijdens het vissen: niet meer zwaar voederen, geen gekleurde maden, geen vers de
vase, kunstvers of tubifex.
Tijdens de wedstrijd mag er enkel met casters, maden en granen worden bijgevoederd.
6. Verboden:
- De vis brutaal te onthaken.
- De vis met een handdoek vast te nemen (= slijmlaag wegnemen)
- Te vissen met aas bovenop de waterspiegel
- Te vissen voor buren, andere vijvers of de vuilbak.
- Te vissen met rek tussen de lijn.
Niet toegelaten in het voeder: gekleurde maden.
7. leefnetten:Tijdens de wedstrijd wordt alle vis in één, twee, … nylon leefnetten
(uitsluitend afkomstig van de club) gezet,
(deze mogen maximum 20 kg wegen, vis inbegrepen).
Uitzondering:
snoek en snoekbaars, ongeacht de grootte, telt voor 1 kg: Steur voor 3 kg na ze aan je
buurman als getuige te hebben getoond, teruggezet. Forel wordt afgegeven en telt ook
voor 1 kg.
8. Rangschikking bij viswedstrijden: Hoogste gewicht telt
Bij gelijk gewicht in een wedstrijd met geldprijzen wordt er een gemiddelde verdeling
gemaakt.
9. Hulp: Helpen bij het scheppen van een karper is toegelaten, deze wordt best apart in
een net gezet.
10. Prijzen: Afhalen van prijzen: de visser zelf of een aangeduide vriend.
Het reglement dient nauwkeurig nageleefd te worden, elk misbruik zal bestraft worden
met onmiddellijke uitsluiting.
Controle is altijd mogelijk.
Hou de boorden rein, laat planten en boompjes hun natuurlijke gang gaan en zorg voor
een aangename clubgeest.
Vergeet niet, deze vijver is een stukje natuur van uzelf (visdraad in de vuilbak)
Voor gevallen en geschillen niet voorzien in dit reglement, zal het bestuur uitspraak
doen.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Veel visgenot,
HET BESTUUR !!!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards