CURRICULUM VITAE - Caroline S`Jegers

advertisement
CURRICULUM VITAE
Naam:
Caroline S’Jegers
Adres:
Dieseghemlei 51, 2640 Mortsel, België
Mobiel nummer:
0032 (0)486 95 03 06
E-mail:
[email protected]
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
28 augustus 1982
Wilrijk (Antwerpen)
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Belgische
Ongehuwd
OPLEIDING
2004-2008:
2001-2004:
2000-2001:
1994-2000:
Universiteit; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (Master)
Universiteit Leiden (Nederland)
Hogeschool; Gegradueerde in de Psychologie
Lessius Hogeschool, Antwerpen (België)
Universiteit; Psychologie
Katholieke Universiteit, Leuven (België)
Middelbare school; ASO
Pulhof, Berchem (4 jaar Latijn-Wiskunde);
H. Pius X Instituut, Antwerpen (2 jaar Moderne Talen-Wetenschappen)
DIPLOMA’S
-
-
Master in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van Niet-Westerse
Culturen
Basisopleiding Sociaal Agogisch Werk: Gegradueerde in de Psychologie
Secundair onderwijs ASO: Moderne Talen-Wetenschappen
Diploma dactylo
TALENKENNIS
-
Nederlands: moedertaal
Engels: uitstekend
Frans: zeer goed
Duits: basiskennis
Spaans: basiskennis
CURRICULUM VITAE – Caroline S’ Jegers
1
WERKERVARING
Maart 2010-2012: Freelance journaliste en fotografe
voor Feelgood Magazine Luck en Positief Magazine Change “Think +”
Jan. 2009-heden: Freelance dans- en bewegingscoach (scholen en bedrijven)
1999-2010:
Diverse jobs via Uitzendkantoren te Antwerpen
(o.a. verkoopster, hostess, uitzendconsulente, administratief
medewerkster, ...)
STAGES BINNEN DE OPLEIDING GEGRADUEERDE IN DE PSYCHOLOGIE EN CULTURELE ANTROPOLOGIE
Jan.-April 2008:
Master onderzoek naar danstherapie in Bangalore (India)
in opdracht van de Universiteit Leiden
Januari 2005:
Binnenlands leeronderzoek te Drenthe (Nederland)
in opdracht van de Universiteit Leiden
November 2003: Veldwerk naar dominantiegedrag bij vrouwelijke bizons
in opdracht van CRC – KMDA (Antwerpen/Ardennen)
Februari 2003:
Leerlingenbegeleiding te KTA Brasschaat (België)
in opdracht van Lessius Hogeschool Antwerpen
ERVARINGEN VRIJWILLIGERSWERK
Jan. 2009 - heden 2010:
Ontwikkeling, uitwerking en begeleiding van
bewegingsworkshops (volwassenen en kinderen)
voor verschillende organisaties en VZW's (Antwerpen)
Lesgeefster expressieve- en danstherapie workshops
voor Kolkata Sanved Organisatie (India)
http://www.kolkatasanved.org
Begeleiding van kinderen (Brussel en Dilbeek)
voor VZW De Wereldschool
Huiswerkbegeleiding van jongeren (Borgerhout)
voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Februari 2010:
Juni, Juli 2009:
Nov. 2008-Juni 2009:
BIJSCHOLINGEN
1986-2012: Bewustzijns- en bewegingstechnieken
(helende bewegingsvormen zoals Vijf Ritmes en SoulMotion; dansvormen
zoals hedendaagse dans; Afrikaanse, Orientaalse en Indiase dans;
ontspanningsvormen zoals Tai Chi, Qi Gong, Yoga en Kalaripayat;
bewustzijnstechnieken zoals Gestalt Awareness Practice bij Chris Price;
in België, Frankrijk, Nederland, Verenigde Staten, Oostenrijk en India)
1990-1999: Muziekschool aan Academie Mortsel (piano, notenleer, muziekgeschiedenis)
PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN
Luisterbereid; empathisch; spontaan en contactvaardig; open voor kritische (zelf)analyse;
zin voor initiatief; intuïtief en ervaringsgericht; groot doorzettingsvermogen; speels, creatief,
vernieuwend, écht; gepassioneerd, gemotiveerd en gedreven door het leven, beweging,
dans, natuur, cultuur, literatuur en muziek.
CURRICULUM VITAE – Caroline S’ Jegers
2
REFERENTIES
Mevr. Spanjers Thea
Mevr. De Grootte Gina
Mevr. Drs. Postma Metje
Therapeut, trainer en dansdocente
+32 (0)33 222 044
[email protected]
Bezielster en uitgever van Change Magazine
+32 (0)475 58 53 62
[email protected]
Visuele antropologe (Universiteit Leiden, Nederland)
+31 (0)71 527 3480
[email protected]
WEBSITES
Website: http://beautyismywork.wordpress.com
Foto's: http://www.flickr.com/photos/movingtale
Caroline S’Jegers
Januari 2012
CURRICULUM VITAE – Caroline S’ Jegers
3
Download