NG 66-Behandeling met Y 90 zevalin.indd

advertisement
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Behandeling met Y-90
Zevalin ®
BEHANDELING
Behandeling met Y-90 Zevalin®
U wordt verwacht op: dag om op de poli/afdeling
en op
uur
,
.
dag om op de poli/afdeling
uur
. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak
maken?
Patiënten met een bepaald type non-Hodgkin lymfoom
(folliculair B-cel NHL) kunnen behandeld worden met de
radioactieve stof Y-90 Zevalin ®.
In deze folder leest u hoe de behandeling verloopt en wat u
ervan kunt verwachten.
Hoe werkt Y-90
Zevalin ®?
Er zijn ook normale B cellen, die een rol
spelen bij de afweer van het lichaam.
Ook deze worden vernietigd, maar na de
behandeling maakt het lichaam nieuwe
goedaardige B-cellen aan om het tekort aan
te vullen.
Y-90 Zevalin® produceert radioactieve
straling. De cellen die de radioactieve stof
opnemen, worden door de straling
beschadigd. Zo worden de kwaadaardige
NHL-B cellen vernietigd.
1
Voorbereiding
• De nucleair geneeskundige legt een infuus bij u aan: een dun buisje dat in een
bloedvat wordt geprikt.
• De nucleair geneeskundige dient de rituximab via het infuus toe. Hier merkt u
niets van.
• De infusie kan enkele uren duren. Als de
rituximab is toegediend, wordt het infuus verwijderd en mag u weer naar huis
of naar de verpleegafdeling.
Voor deze behandeling is een goede voorbereiding nodig.
• Voordat u de behandeling met radioactief Zevalin® krijgt, hebt u een gesprek
met de nucleair geneeskundige. Dit
gesprek kan in het ziekenhuis of via de
telefoon plaatsvinden.
• Vóór de therapie moeten we bepaalde
bloedwaarden van u weten. Als die nog
niet bekend zijn, krijgt u een formulier
om bij het laboratorium in het ziekenhuis of bij het huisartsenlaboratorium
bloed te laten afnemen.
• Hebt u nog geen PET-scan of CT-scan
gehad? Dan moet deze alsnog gemaakt
worden. U krijgt apart bericht.
• Vóór toediening van de Zevalin® moeten
de B-cellen in uw bloed vernietigd worden, zodat de radioactieve stof beter
door de kwaadaardige B-cellen wordt
opgenomen. Daarom krijgt u binnen een
week vóór toediening van de radioactieve stof twee keer een behandeling
met rituximab.
• U kunt uw medicijnen, ook pijnstillers,
gewoon blijven gebruiken.
• Wij adviseren u om iemand te regelen
die u na de behandeling naar huis rijdt.
Dag 2
• Een week na het eerste infuus krijgt
u nogmaals een infuus met rituximab
zoals op dag 1.
• Hierna spuit de nucleair geneeskundige
via het infuus de Zevalin® langzaam bij u
in.
• Als de stof is toegediend en u zich goed
voelt, wordt het infuus verwijderd en
mag u weer naar huis of naar de verpleegafdeling.
Bijwerkingen
Het kan zijn dat u last krijgt van bijwerkingen, maar deze zijn over het algemeen niet
erg hevig. Mogelijke bijwerkingen zijn:
•zwakte
• koude rillingen
•misselijkheid
•overgeven
•buikpijn
•rugpijn
•diarree
•hoesten
•duizeligheid
•koorts
•huiduitslag
•kortademigheid
De behandeling
De behandeling vindt plaats op 2 dagen,
met een tussentijd van een week.
Dag 1
• U meldt zich op de Nucleaire Geneeskunde.
• We bespreken de behandeling nogmaals
met u, en u kunt vragen stellen.
2
Rijvaardigheid
Wanneer u een of meer van deze bijwerkingen krijgt, waarschuw dan uw arts of
verpleegkundige.
Zevalin® veroorzaakt vaak duizeligheid.
Het kan dus invloed hebben op:
• uw rijvaardigheid en
• uw vermogen om machines te bedienen.
Gedragsregels
Y-90 Zevalin® is een radioactieve stof. De
stof zit vooral in uw bloed en urine. Het is
niet de bedoeling dat de mensen in uw omgeving daarmee in aanraking komen. Houd
u daarom de week na de behandeling aan de
volgende regels.
Vermijd deze activiteiten totdat u zeker
weet dat u geen last hebt van duizeligheid.
Zwangerschap en borstvoeding
Zevalin® is slecht voor (ongeboren) kinderen. Dus voor vrouwen geldt:
• Bent u (misschien) zwanger? Meld dit
dan aan de nucleair geneeskundige.
• Zorg tot een jaar na de behandeling dat
u niet zwanger wordt. Gebruik een betrouwbaar voorbehoedsmiddel.
• Omdat de radioactieve stof ook in de
moedermelk komt, mag u geen borstvoeding geven.
Plassen
U raakt de Zevalin® vooral via de urine kwijt.
Uw urine is na de behandeling dan ook radioactief. U voorkomt besmetting van uw
omgeving door:
• altijd zittend te plassen (ook heren);
• direct door te spoelen, liefst tweemaal;
• de handen na het plassen goed te wassen.
Nazorg
Gebruik, als dat mogelijk is, een ander toilet
dan uw huisgenoten.
Na de behandeling met Zevalin® hebt u
waarschijnlijk enige tijd een tekort aan bepaalde bloedcellen.
• Een verminderde hoeveelheid witte
bloedcellen kan een verminderde afweer veroorzaken.
• Een verminderde hoeveelheid rode
bloedcellen kan vermoeidheid veroorzaken.
• Een verminderde hoeveelheid bloedplaatjes kan leiden tot een toename van
blauwe plekken en bloedingen.
Eventueel incontinentiemateriaal moet
verzameld worden en apart worden weggegooid. De nucleair geneeskundige vertelt
u hoe dat moet.
Wondjes
Spoel bij (snij)wondjes bloed direct weg.
Seksuele gemeenschap
Gebruik een condoom, zodat uw partner
niet in contact komt met uw lichaamsvloeistoffen.
Om de aantallen bloedcellen te controleren,
moet u gedurende enige tijd wekelijks de
bloedwaarden laten bepalen. Daarom krijgt
3
u van de nucleair geneeskundige een aantal
laboratoriumformulieren mee.
In de twaalf weken na de behandeling gaat u
hiermee één keer per week naar het ziekenhuis of naar de huisarts om bloed te laten
afnemen.
De nucleair geneeskundige zorgt ook voor
de vervolgafspraak bij uw behandelend
specialist.
Tot slot
Hebt u vragen? Stel ze gerust aan uw
behandelend specialist of aan de nucleair
geneeskundige. U vindt ons telefoonnummer in het grijze kader achterin deze folder.
4
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Nucleaire Geneeskunde
088 - 320 75 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
5
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
NG 66/015-’13
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download