Uitloper - Landelijke Gilden

advertisement
Uitloper
Bladstekken maken van
kamerbegonia lukt vrij vlot.
Snij een gezond blad van de
moederplant en leg het met
de top naar boven op een
gereinigde snijplank. Snij het
met een scherp mes in repen
van minstens 4 cm hoog,
dwars door de bladnerf. Steek
de stukken op 3 cm van elkaar
in een zaaibak gevuld met
stekgrond. Let op: zet elke
reep met de onderkant naar
beneden in de grond!
In de schooltuin
Aardbeien zijn ideaal om de techniek van het planten vermeerderen
te oefenen. De uitlopers vormen wortels op de plek waar ze de
grond raken, zeker als je daarbij een handje toesteekt. Zet de uitloper
vast in de grond, net onder de plek waar de blaadjes vastzitten. Je
kunt daarvoor een stukje ijzerdraad gebruiken dat je in tweëen
plooit en over de stengel prikt. Knip de stengel tussen de moederplant en de jonge planten pas af als je zeker bent dat er voldoende
worteltjes gevormd zijn. Graaf dan de jonge planten uit en zet ze in
een potje of elders in de schooltuin. Geef meteen water.
In de klas
Uitlopers groeien uit tot nieuwe planten zonder bestuiving en
bevruchting (vegetatieve voortplanting). De nieuwe plant heeft
dezelfde kenmerken als de moederplant, het is er een exacte kopie
van. Een plant die zelf knollen, bollen, wortelstokken of uitlopers
vormt, kan veel sneller uitbreiden dan bij de vorming van zaad, want
dat gebeurt maar eenmaal per jaar. Menselijke ingrepen versnellen
de vegetatieve voorplanting door pollen te delen, door stekken te
maken, door te enten en te oculeren of met hooggespecialiseerde
weefselkweek. Zaaizaad is het resultaat van een geslachtelijke
voortplanting, waarbij vrouwelijke bloemen bestoven worden met
pollen. Die pollen komen aanzetten via de wind, waterdruppels of
insecten. Na de bevruchting groeit het vruchtbeginsel uit tot vruchten en zaden.
Ontdek meer educatief materiaal
over land- en tuinbouw op plattelandsklassen.be
012280
Samen
experimenteren
Elke plant vermeerdert zich op zijn eigen manier. De ene plant
zaait zichzelf kwistig uit, de andere vormt een bol of knol. Aardbeien
verjongen zich bijvoorbeeld door het vormen van uitlopers. Een
uitloper is een kruipende stengel die groeit uit de moederplant en
waaraan nieuwe planten gevormd worden. Die nieuwe plantjes
schieten wortel als ze in contact komen met de aarde. In de plantwetenschap noemt men zo’n uitloper een stoloon. Er zijn technieken
om planten een handje toe te steken bij het vermeerderen: door de
pol te delen, door het stekken van blad, wortels of stengels of door
gespecialiseerde technieken zoals enten en weefselkweek.
Download