Belang van planten

advertisement
Belang van planten
• Zonder planten géén leven op aarde
• Planten groeien ALTIJD door
• Planten(delen) bevatten:
– vetten, eiwitten, voedingsvezels, sporenelementen,
vitaminen, mineralen en vooral koolhydraten.
• Alléén planten eten gaat uitstekend. (vegetariër,
maar het dieet moet dan wel goed uitgebalanceerd
zijn om alle essentiële voedingsstoffen te komen)
1
Planten:
• Eerste voedingsbron voor mens en dier
• Produceren O2
• Nemen CO2 op
• Behoeft en reikt naar:
– voedingszouten
– water
– licht
• Behoeft geen organische voeding, want dit maakt hij
zelf m.b.v. bladgroen (is autotroof)
2
Een plant op celniveau
Stevigheid van planten
• Stevigheid van planten door
– 1. turgor,
– 2. houtvaten
– 3. celwand met houtstof
– 4. steunweefsel.
• Steunweefsel = Sklerenchymweefsel.
• De vezels van een plant = sklerenchymweefsel.
• Parenchymweefsel = vulweefsel van een plant
5
Plantencellen bevatten
vaak kleurkorrels
Bij nadere beschouwing blijken de cellen contact te hebben via stippels in de
celwand: er lopen plasmastrengetjes (= plasmodesmen) doorheen. Een plant is dus
eigenlijk een grote supercel.
Voortplanting
geslachtelijk
en ongeslachtelijk
Ongeslachtelijk via bollen, knollen, uitlopers,
broedknoppen en stekken en weefselkweek
Ordening = systematiek
Plantenrijk; celkern, celwand, bladgroenkorrels (en grote
vacuolen)
Opgedeeld in afdelingen:
 wieren/algen
 mossen
sporenplanten
 varens en paardenstaarten
 zaadplanten; naakt- en bedektzadigen
vaatplanten
Groeiende delen van een plant
Meristemen = deelweefsels
 Bevat stamcellen
Drie plaatsen:
1). Groeipunten in wortels
2). Groeipunten in toppen van
stengels (knoppen en jong blad)
3). Diktegroei in stengel door
cambium
Planten
Diktegroei
Stengels
• Twee hoofdfuncties
– 1.Verplaatsen van water en mineralen van wortel
naar boven en verplaatsen van glucose naar
beneden
– 2. Steunfunctie voor bladeren en reproductieve
structuren (bloemen en vruchten)
Interne Stengelstructuren
• Bastvaten (floeëm), vervoert gevormd voedsel naar
Beneden
• Houtvaten (xyleem), vervoert water en mineralen
omHoog.
• Cambiumlaag- scheidt de twee, en produceert de
nieuwe cellen.
Bedektzadigen:
Mono en dicotylen
Planten
Interne stengelstructuren
• Dicotylen hebben ring met
doorlopende cambiumlaag
• Monocotylen hebben separate vaatbundels
Download