Anatomie van de Spieren

advertisement
Anatomie van de Spieren
Schoudergordel en hals
Schoudergordel
M. Coracobrachialis
M. Deltoideus
M. Infraspinatus
M. Latissimus dorsi
M. Levator scapulae
M. Pectoralis major
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 1
Anatomie van de Spieren
M. Pectoralis minor
M. Rhomboideus major en minor
M. Serratus anterior
M. Subscapularis
M. Supraspinatus
M. Teres major
M. Teres minor
M. Trapezius
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 2
Anatomie van de Spieren
M. Coracobrachialis
Functie
Origo
Insertie
- Anteflexie arm: de bovenarm naar voren bewegen.
- Hulp bij adductie arm: de bovenarm naar het lichaam
- toe bewegen in zijwaartse richting.
- Hulp bij endorotatie: de bovenarm naar binnen
draaien in het schoudergewicht.
Processi coracoideus scapulae.
Margo medialis van de schacht van de humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 3
Anatomie van de Spieren
M. Deltoideus
Functie
Origo
Insertie
Voorste vezels:
- Anteflexie arm: de arm naar voren bewegen.
- Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewicht.
- Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen
in zijwaartse richting.
Achterste vezels: - Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
- Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het
schoudergewicht.
- Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen
in zijwaartse richting
Alle vezels:
- Abductie tot 90°: de arm tot 90° van het lichaam
af bewegen in zijwaartse richting.
Pars clavicularis: Extremitas acromialis van de clavicula.
Pars acrominalis: Het acromion.
Pars spinata: De spina scapulae.
Tuberositas deltoidea humeri.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 4
Anatomie van de Spieren
M. Infraspinatus
Functie
Origo
Insertie
- Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het
schoudergewricht.
- Hulp bij retroflexie arm: de arm naar achteren
bewegen.
- Adductie arm met onderste vezels: de arm naar het
lichaam toe bewegen in zijwaartse richting.
- Rotator cuff spier, kapselspanner.
Fossa en fascia infraspinata.
Middelste facet van het tuberculum majus van de
humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 1
Effleurage van de rand van het schouderblad naar de schoudertop
Accenten, cirkel en dwars mogelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 5
Anatomie van de Spieren
M. Latissimus dorsi
Functie
Origo
Insertie
- Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
- Adductie arm: de arm naar het lichaam toe
bewegen in zijwaartse richting.
- Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewricht.
- Detractie scapula: de schouderblad naar beneden
trekken.
- Nevenfunctie: hulp bij een krachtige uitademing
(hoest).
Crista iliaca, fascia thoracolumbalis, 10e-12e rib en
de processus spinosi Th7 - Th12 en L1 - L5.
Crista tuberculi minoris van de humerus.
Extra info:
Grootste spier van het lichaam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 1
Aan de punt van de tafel staan – ene hand op de schouder (homo), effleurage aan de
hetero zijde van heup tot oksel. Zodra de pinkmuis in de oksel is stoppen. De arm
recht boven de hand houden.
Accenten, cirkel en dwars mogelijk………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 6
Anatomie van de Spieren
M. Levator scapulae
Functie
Origo
Insertie
- Elevatie: heffen van het schouderblad.
- Endorotatie scapula: het schouderblad naar binnen
draaien.
- Lateroflexie nek: de nek zijwaards bewegen.
- Hulpademhalingsspier.
Processus transversi C1 - C4.
Angulus superior van de scapula.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 7
Anatomie van de Spieren
M. Pectoralis major
Functie
Origo
Insertie
- Samen met de M. Latissimus dorsi de sterkste
adductor: de arm naar het lichaam toe bewegen in
zijwaartse richting.
- Detractie: de schoudergordel naar beneden trekken
(onderste vezels).
- Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewricht.
- Anteflexie arm: de arm naar voren bewegen.
- Hulpademhalinggspier.
Pars clavicularis:
Mediale deel van de clavicula.
Pars sternocostalis:
Voorzijde en zijkant sternum en voorkant van de
kraakbeenstukken van de 2e-6e rib.
Pars abdominalis:
Blad van de schede van de M. Rectus abdominis.
Crista tuberculum majoris van de humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 8
Anatomie van de Spieren
M. Pectoralis minor
Functie
Origo
Insertie
- Depressie: het schouderblad omlaag trekken.
- Protractie: het schouderblad naar voren trekken.
- Hulpademhalingsspier.
Ligt geheel onder de M. Pectoralis major.
Voorzijde 2e-5e rib.
Processus coracoideus van de scapula.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 9
Anatomie van de Spieren
M. Rhomboideus major en minor
Functie
- Retractie: de schouderbladen naar de
wervelkolom brengen, naar binnen brengen en
fixeren tegen de romp.
- Mediorotatie: hierbij verplaatst de onderpunt
van het schouderblad zich naar het midden
(richting wervelkolom).
- Elevatie: het schouderblad optrekken.
- Endorotatie scapula: het schouderblad naar
binnen draaien.
Origo
Minor: Processus spinosi C6 - C7.
Major: Processus spinosi Th1 - Th4.
Insertie
Margo medialis scapulae.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 1
Effleurage van de rand van het schouderblad naar de wervels toe – de druk bij de
wervels af laten nemen .
Accenten, cirkel en dwars mogelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 10
Anatomie van de Spieren
M. Serratus anterior
Functie
- Depressie: het schouderblad omlaag trekken.
- Protractie: het schouderblad naar voren trekken.
- Laterorotatie: hierbij verplaatst de onderpunt van
het schouderblad zich naar buiten (zijkant van
het lichaam).
- Exorotatie scapula: het schouderblad naar buiten
draaien.
- Hulpademhalingsspier.
Origo
Lateraal op de 1e-9e rib.
Insertie
Hele binnenrand van het schouderblad (margo
medialis).
Angulus superior en inferior van de scapula.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 11
Anatomie van de Spieren
M. Subscapularis
Functie
- Endorotatie arm: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewricht.
- Adductie arm: de arm naar het lichaam toe bewegen
in zijwaartse richting.
- Fixatie van de kop van de humerus.
- Rotator cuff spier, kapselspanner.
Origo
Fossa en fascia subscapularis.
Insertie
Tuberculum minus en stukje van de crista tuberculum
minoris, tuberculum minoris en de schacht van de
humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 12
Anatomie van de Spieren
M. Supraspinatus
Functie
- Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen in
zijwaartse richting.
- Hulp bij exorotatie arm: de arm naar buiten draaien
in het schoudergewricht.
- Fixatie van de kop van de humerus.
- Rotator cuff spier, kapselspanner.
Origo
Fossa en fascia supraspinata.
Insertie
Bovenste facet van het tuberculum majus van de
humerus, gewrichtskapsel.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 2
Effleurage met de pinkmuis van de schoudertop tot de wervelkolom, evt duim over
duim
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 13
Anatomie van de Spieren
M. Teres major
Functie
- Adductie arm: de arm naar het lichaam toe bewegen
in zijwaartse richting.
- Endorotatie arm: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewricht.
- Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
Origo
Margo lateralis en angulus inferior van de scapula.
Insertie
Crista tuberculi minoris van de humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 14
Anatomie van de Spieren
M. Teres minor
Functie
- Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het
schoudergewricht.
- Adductie arm: de arm naar het lichaam toe
bewegen in zijwaartse richting.
- Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
- Rotator cuff spier, kapselspanner.
Origo
Bovenste deel van de margo lateralis en een deel van
de fascia infraspinatus van de scapula.
Insertie
Onderste facet van het tuberculum majus van de
humerus, gewrichtskapsel.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 15
Anatomie van de Spieren
M. Trapezius
Functie
Origo
Insertie
Bij gefixeerd hoofd en wervelkolom:
Gehele spier:
- Retractie scapula: het schouderblad naar
achteren trekken.
Pars descendens (afdalend deel):
- Elevatie scapula: het schouderblad optrekken.
- Exorotatie scapula: het schouderblad naar buiten
draaien.
- Wordt gebruikt bij het dragen van zware lasten
met de arm.
Pars transversa (dwars):
- Retractie scapula: het schouderblad naar
achteren trekken.
- Fixeert de schouderbladen tegen de romp
(bijvoorbeeld: steunen op de armen).
Pars ascendens (opstijgend deel):
- Depressie scapula: het schouderblad omlaag
trekken.
- Exorotatie scapula: het schouderblad naar buiten
draaien.
Bij gefixeerde scapula:
Dubbelzijdig:
- Retroflexie hoofd: het hoofd naar achteren
bewegen.
- Heterolaterale rotatie hoofd: het hoofd draaien
aan de tegenovergestelde zijde.
Pars descendens:
- Retroflexie hoofd en halswervelkolom: het hoofd
en de hals naar achteren bewegen.
Linea semi-lunaris (halvemaanvormige lijn) van het achterhoofdsbeen,
het lig. nuchae (nekband) en de processus spinosi C7 - Th12.
Pars descendens: Laterale deel van de clavicula.
Pars transversa: Het acromion.
Pars ascendens: De spina scapulae.
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 16
Anatomie van de Spieren
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 2
Effleurrage in een 4 streek:
1
inzetten naast de wervelkolom naar de schoudertop
2
met de andere hand vanaf de wervelkolom (hoogte C7) naar de
schoudertop
3
met de andere hand onder kontakt van de schoudertop omhoog tot de
haargrens en onder druk terug
4
met de andere hand greep 2 herhalen
Vanaf de voorzijde van de klant aan beide zijden: vanaf de haargrens, duimen in de
nek en handen rond de spier tot de schoudertop (supineren)
Kan ook vanaf de zijkant met 1 of 2 handen
Accenten, cirkel en dwars mogelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 17
Anatomie van de Spieren
Hals
M. Erector trunci/spinae
M. Scalenii
M. Sternocleidomastoideus
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 18
Anatomie van de Spieren
M. Erector trunci/spinae
Functie
Origo
Insertie
Interspinale systeem (Mediale longitudinale systeem):
- Extensie (strekken) van de wervelkolom.
- Afvlakken van de kyfose en verdiepen van de lordose.
- Stabilisatie.
Intertransversale systeem (Laterale longitudinale
systeem):
- Extensie (strekken) van de wervelkolom.
- Lateroflexie wervelkolom: de wervelkolom zijwaarts buigen.
- Retroflexie wervelkolom: de wervelkolom naar achteren
buigen.
- Stabilisatie (bij dubbelzijdige contractie).
Transverso-spinale systeem:
- Rotatie wervelkolom heterolateraal: draaien van de
wervelkolom aan de tegenovergestelde zijde waar de spier
zich samentrekt
- Stabilisatie (bij dubbelzijdige contractie).
Spino transversale systeem (In hals gedeelte):
- Rotatie hoofd en hals homolateraal: draaien van het hoofd
en de hals aan de zijde waar de spier zich samentrekt.
- Lateroflexie halswervelkolom: de halswervelkolom zijwaarts
buigen.
- Retroflexie halswervelkolom: de halswervelkolom naar
achteren buigen.
- Stabilisatie van hoofd en halswervelkolom.
Os sacrum en crista iliaca tot op het achterhoofd.
De spieronderdelen hechten zich aan aan de processus spinosi
of processus transversie van de wervels en aan de ribben.
De origo ligt steeds lager dan de insertie. De insertie beweegt
naar de origo toe.
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 19
Anatomie van de Spieren
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
Uitgangshouding 1
Effleurage dmv de vierstreek, accenten, cirkel en dwars
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 20
Anatomie van de Spieren
M. Scalenii
Functie
- Elevatie (heffen) van de ribben.
- Lateroflexie van de halswervelkolom bij enkelzijdige
contractie: de halswervelkolom zijwaarts buigen aan
de zijde waar de spier zich samentrekt.
- Stabilisatie bij dubbelzijdige contractie.
- Rustige inademing.
Origo
Processus transversus vertebrae cervicis.
Insertie
Costa I en costa II.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 21
Anatomie van de Spieren
M. Sternocleidomastoideus
Functie
Enkelzijdige contractie (aanspanning):
- Heterolaterale rotatie hoofd: het hoofd draaien aan
de tegenovergestelde zijde.
- Lateroflexie hoofd: het hoofd zijwaarts buigen.
Dubbelzijdige contractie (aanspanning):
- Retroflexie hoofd: het hoofd naar achteren
bewegen.
- Hulpademhalingsspier.
Origo
Caput mediale:
Voorzijde van het manubrium sterni.
Caput laterale:
Mediale derde deel van de clavicula.
Insertie
Processus mastoideus, omgeving van de processus
mastoideus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 22
Anatomie van de Spieren
Heup, romp en bil
Heup (gewricht)
Adductoren
M. Iliacus
M. Psoas major
M. Psoas minor
(M. iliopsoas)
M. Piriformis
M. Rectus femoris
M. Sartorius
M. Tensor fasciae latae
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 23
Anatomie van de Spieren
Adductoren
Functie
Origo
Insertie
- Adductie been: het been
naar het lichaam toe
bewegen in zijwaardse
richting.
- Hulp bij exorotatie been:
het been naar buiten
draaien in het heupgewicht.
M. Pectineus en M. Gracilis:
- Hulp bij anteflexie been:
het been naar voren bewegen.
M. Adductor magnus:
- Hulp bij retroflexie been:
het been naar achteren bewegen.
M.Gracilis (bi-articulaire spier):
- Flexie knie in gebogen
stand: het buigen van de
knie in gebogen stand.
- Extensie knie in gestrekte stand: het strekken van de
knie in gestrekte stand.
Van de ramus superior en inferior van het ossis pubis.
M. Adductor magnus en M. Gracilis: Os ischium.
M. Adductor longus: Middelste 3e deel van de
mediale lip van de linea aspera.
M. Adductor brevis: Labium mediale van de linea aspera.
M. Pectineus: Proximale deel van de linea aspera.
M. Adductor magnus: Mediale lip van de lineaaspera
en epicondylus medialis.
M. Gracilis: Mediale zijde tibia condyl.
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 24
Anatomie van de Spieren
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 25
Anatomie van de Spieren
M. Psoas major
Functie
Origo
Insertie
M. Iliacus
Functie
Origo
Insertie
- Lordoseren: de lumbale wervel kolom naar achteren
gekromd te houden.
- Vooroverkantelen van het bekken.
- Anteflexie been: het been naar voren bewegen.
- Exorotatie been: het been naar buiten draaien in het
heupgewricht.
- Flexie wervelkolom: de wervelkolom naar voren buigen.
- Abductie van het lendedeel van de wervelkolom:opheffen romp in zijlig.
Samen met de M. Iliacus en de M. Psoas minor vormtdeze
De M. Iliopsoas.
Aan de voorzijde van de wervellichamen (dwarsuitsteeksels) van alle
lumbale wervels (L1-L5) en de tussenliggende disci intervertebralis
(T12-L4) en wervellichamen (T12-L5).
Trochanter minor van het femur.
- Anteversie bekken: vooroverkantelen van het bekken.
- Anteflexie been: het been naar voren bewegen.
- Exorotatie been: het been naar buiten draaien in het heupgewricht.
Binnenzijde van de crista iliaca, fossa iliaca en ligamenten aldaar.
Trochanter minor van het femur, samen met de pees van
de M. Psoas major.
Samen met de M. Psoas major en de M. Psoas minor vormt deze de M. Iliopsoas.
M. Psoas minor
Een kleine spier die voor de M. Iliopsoas (M. Iliacus en de M. Psoas Major) loopt.
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 26
Anatomie van de Spieren
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 27
Anatomie van de Spieren
M. Piriformis
Functie
- Exorotatie been: het been naar buiten draaien in het heupgewricht.
- Hulp bij Retroflexie been: het been naar achteren bewegen.
- Hulp bij Abductie been: het been van het lichaam af
bewegen in zijwaartse richting (als de heup geflecteerd is).
Origo
Facies pelvina van het sacrum tussen en lateraal van de
foramen sacralia pelvina van S1 t/m S4, rand van het
foramen ischiadicum major, facies pelvina van het lig.
sacrotuberale.
Insertie
Bovenrand van de trochanter major van het femur (de spier
loopt door het foramen ischiadicum majus).
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 28
Anatomie van de Spieren
M. Rectus femoris
Functie
Een biarticulaire spier die zorgt voor:
De M. Rectus femoris is een onderdeel van de
M. Quadriceps femoris.
- buiging (anteflexie) van het heupgewricht.
- strekking (extensie) van het kniegewricht.
Origo
Caput longum: Spina iliaca anterior inferior.
Caput brevis: Rand van het acetabulum.
Insertie
Bovenrand van de patella en via het ligamentum patella aan
de tuberositas tibiae.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 29
Anatomie van de Spieren
M. Sartorius
Functie
Origo
Insertie
- Een bi-articulaire spier die de heup flecteert (buigt).
- Hulp bij exorotatie: het been naar buiten
draaien in het heupgewricht.
- Abductie bovenbeen: het bovenbeen naar
buiten bewegen in zijwaartse richting.
In het kniegewricht:
- Flexie knie: buigen van de knie.
- Endorotatie onderbeen: het onderbeen naar
binnen draaien in het kniegewricht.
Spina iliaca anterior superior.
Mediale zijde van de tibia condyl.
M. Tensor fasciae latae
Functie
- Anteflexie been: het been naar voren bewegen.
- Abductie been: het been van het lichaam af
bewegen in zijwaartse richting.
- Endorotatie been: het been naar binnen
draaien in het heupgewricht.
- Stabiliseren van het kniegewricht in gestrekte
stand.
Origo
Spina iliaca anterior superior en de voorste rand
van de crista iliaca.
Insertie
Via de tractus iliotibialis naar de condylus lateralis tibiae.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 30
Anatomie van de Spieren
Romp
M. Diaphragma
M. Erector trunci/spinae
(zie hals)
M. Intercostalis externi &
M. Intercostalis interni
M. Obliquus externus abdominis
M. Obliquus internus abdominis
M. Quadratus lumborum
M. Rectus abdominis
M. Transversus abdominis
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 31
Anatomie van de Spieren
M. Diaphragma
Functie
- Ademhalingsspier.
Bij contractie (aanspanning) vindt inademing plaats, bij
ontspanning uitademing.
Origo
Pars sternalis:
Processus xiphoideus en kraakbeenderen 5e en 6e rib.
Pars costalis:
Kraakbeenderen 7e en 8e rib, benige uiteinden van de 9e 12e rib.
Pars lumbalis:
Lumbale wervelkolom.
Insertie
Centrum tendineum.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 32
Anatomie van de Spieren
M. Intercostalis externi & M. Intercostalis interni
Functie
M. Intercostalis externi:
- Elevatie van de ribben (vergroting van de thorax).
- Inspiratiespieren (inademing).
M. Intercostalis interni:
- Depressie van de ribben (verkleining van de thorax).
- Expiratiespieren (uitademing).
Origo
Onderrand van de ribben.
Insertie
M. Intercostalis externi:
Bovenrand van de onderliggende rib, verzelverloop van
lateraal-boven naar mediaal-onder.
M. Intercostalis interni:
Bovenrand van de onderliggende rib, vezelverloop van
mediaal-boven naar lateraal-onder.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 33
Anatomie van de Spieren
M. Obliquus externus abdominis
Functie
- Anteflexie wervelkolom: de wervelkolom voorover buigen.
- Heterolaterale rotatie wervelkolom: de wervelkolom
draaien aan de tegenovergestelde zijde waar de spier zich
samentrekt.
Origo
Buitenvlakte costae 5 t/m 12 en lendefascie
Insertie
Crista iliaca, linea alba(rectusschede), ligamentum
inguinale (liesband).
Extra info: Schuine buikspieren V zakje …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 34
Anatomie van de Spieren
M. Obliquus internus abdominis
Functie
- Anteflexie wervelkolom: de wervelkolom voorover buigen.
- Homolaterale rotatie wervelkolom: de wervelkolom draaien
aan de zijde waar de spier zich samentrekt.
- Retroversie bekken: het bekken achterover kantelen.
Origo
Fascia thoracolumbalis, crista iliaca, laterale deel van het
ligamentum inguinale (liesband).
Insertie
Schede van de M. Rectus abdominis, binnenzijde van de
onderste 3 ribben.
Extra info: schuine buikspieren Λ dakje ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 35
Anatomie van de Spieren
M. Quadratus lumborum
Functie
- Vormt de achterste buikwand.
- Lateroflexie romp bij enkelzijdige contractie: de romp
zijwaarts buigen aan de zijde waar de spier zich
samentrekt.
- Stabilisatie bij dubbelzijdige contractie.
Origo
Crista iliaca.
Insertie
Costa XII en processus transversus L1-L5.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 36
Anatomie van de Spieren
M. Rectus abdominis
Functie
Origo
Insertie
onderste punt vast:
ventraalflexie romp en thorax naar
Beneden trekken (uitademing)
Bovenste punt vast:
bekken achterover kantelen
Beide punten vast:
spanning in de buikholte verhogen
(uitademing of buikpers)
Processus xiphoideus, kraakbeenstukken van de 5e en 7e rib.
Bovenrand van het os pubis.
Extra info: rechte buikspier ..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 37
Anatomie van de Spieren
M. Transversus abdominis
Functie
Origo
Insertie
- spanning in de buikholte vergroten
- Ondersteuning van de ingewanden.
- Expiratiespier (uitademing).
Kraakbeenderen van de onderste 6 ribben, fascia
thoracolumbalis, ligamentum inguinale (poupart) (liesband),
crista illiaca.
Linea alba. (rectusschede)
Extra info: dwarse buikspier…………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 38
Anatomie van de Spieren
Bil
M. Gluteus maximus
M. Gluteus medius
M. Gluteus minimus
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 39
Anatomie van de Spieren
M. Gluteus maximus
Functie
Origo
Insertie
- Retroflexie been: het been naar achteren bewegen.
- Hulp bij exorotatie: het been naar buiten draaien in het
heupgewricht.
- Bij gefixeerd been: achterover halen (kantelen) van het
bekken.
- Aanspannen van de tractus iliotibialis.
- Delen van de spier geven abductie en adductie.
Achterste deel van het crista iliaca, buitenvlak van os ilium,
dorsale zijde van de 4e en 5e sacrale wervel en
thoracolumbale fascie.
Tub. glutea (femur) en tractus iliotibialis.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 40
Anatomie van de Spieren
M. Gluteus medius
Functie
- Abductie been: het been van het lichaam af bewegen in
zijwaardte richting.
- Bekken horizontaal houden bij de loopfunctie.
- Endorotatie been: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht (synergie).
Voorste vezels:
- Hulp bij anteflexie: het been naar voren bewegen.
- Hulp bij endorotatie: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht.
Achterste vezels:
- Hulp bij retroflexie: het been naar achteren bewegen.
- Hulp bij exorotatie: het been naar buiten draaien in het
heupgewricht.
Origo
Buitenvlak van os ilium en de gluteaalaponeurose (bovenste
bilspierlijn). Ventrale 3/4 deel van de crista iliaca.
Insertie
Aan de trochanter major van het femur en lateraal op de
trochanter major.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 41
Anatomie van de Spieren
M. Gluteus minimus
Functie
- Abductie been: het been van het lichaam af bewegen in
zijwaardte richting.
- Bekken horizontaal houden bij de loopfunctie.
- Endorotatie been: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht (synergie).
Voorste vezels:
- Hulp bij anteflexie: het been naar voren bewegen.
- Hulp bij endorotatie: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht.
Achterste vezels:
- Hulp bij retroflexie: het been naar achteren bewegen.
- Hulp bij exorotatie: het been naar buiten draaien in het
heupgewricht.
Origo
Buitenvlak van os ilium en de gluteaalaponeurose (bovenste
bilspierlijn). Ventrale 3/4 deel van de crista iliaca.
Insertie
Aan de trochanter major van het femur en lateraal op de
trochanter major.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 42
Anatomie van de Spieren
Boven en Onderbeen
Bovenbeen voorkant/zijkant
Adductoren
zie romp
M. Quadriceps femoris
M. Sartorius
M. Tensor fasciae latae
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 43
zie romp
Anatomie van de Spieren
M. Quadriceps femoris
Functie
Origo
Insertie
- Een krachtige strekking (extensie) van het
kniegewricht.
- De M. Rectus femoris is een bi-articulaire spier,
die zorgt voor buiging (anteflexie) van het
heupgewricht.
De M. Quadriceps femoris bestaat uit:
M. Rectus femoris
M. Vastus medialis
M. Vastus lateralis
M. Vastus intermedius
M. Rectus femoris:
Caput longum:
Spina iliaca anterior inferior.
Caput brevis:
Rand van het acetabulum. Spina iliaca anterior
inferior.
M. Vastus medialis:
Linea aspera van het femur.
M. Vastus lateralis:
Laterale schacht en de linea aspera van het femur.
M. Vastus intermedius:
Voorvlakte ne linea aspera van het femur.
Bovenrand van de patella en via het ligamentum
patella aan de tuberositas tibiae.
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 44
Anatomie van de Spieren
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 45
Anatomie van de Spieren
Bovenbeen achterkant
M. Biceps femoris
M. Semimembranosus
M. Semitendinosus
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 46
Anatomie van de Spieren
M. Biceps femoris
Functie
- Retroflexie been: het been naar achteren bewegen (als de
knie gebogen is!).
- Flexie knie: het buigen van de knie.
- Exorotatie been: het been naar buiten draaien in het
heupgewricht.
- Exorotatie onderbeen in gebogen stand: het onderbeen
naar buiten draaien in het kniegewricht.
- Adductie bovenbeen: het bovenbeen naar het lichaam toe
bewegen in zijwaartse richting.
- Stabiliseren van het kniegewricht.
Samen met de M. Semimembranosus en de M.
Semitendinosus vormt deze de Hamstrings.
Origo
Lange kop : het tuber ischiadicum.
Korte kop : vanaf het middelste derde deel van de linea
aspera.
Insertie
Caput fibulae en laterale tibia condyl.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 47
Anatomie van de Spieren
M. Semimembranosus
Functie
- Retroflexie been: het been naar achteren bewegen (als de
knie gebogen is!).
- Flexie knie: het buigen van de knie.
- Endorotatie been: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht.
- Endorotatie onderbeen: het onderbeen naar binnen draaien
in het kniegewricht.
- Adductie been: het been naar het lichaam toe bewegen in
zijwaartse richting.
- Stabiliseren van het kniegewricht.
Samen met de M. Biceps femoris en de M. Semitendinosus
vormt deze de Hamstrings.
Origo
Laterale deel van het tuber ischiadium.
Insertie
Mediale tibia condyl en kapsel van het kniegewricht.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 48
Anatomie van de Spieren
M. Semitendinosus
Functie
- Retroflexie been: het been naar achteren bewegen (als de
knie gebogen is!).
- Flexie knie: het buigen van de knie.
- Endorotatie been: het been naar binnen draaien in het
heupgewricht.
- Endorotatie onderbeen: het onderbeen naar binnen draaien
in het kniegewricht.
- Adductie been: het been naar het lichaam toe bewegen in
zijwaartse richting.
- Stabiliseren van het kniegewricht.
Samen met de M. Semimembranosus en de M. Biceps femoris
vormt deze de Hamstrings.
Origo
Mediale deel van het tuber ischiadium.
Insertie
Mediale tibia condyl.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 49
Anatomie van de Spieren
Onderbeen voorkant/zijkant
M. Extensor digitorum longus
M. Extensor hallucis longus
M. Peroneus longus
M. Peroneus brevis
M. Tibialis anterior
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 50
Anatomie van de Spieren
M. Extensor digitorum longus
Functie
Origo
Insertie
- Dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de voet en tenen.
- Pronatie: de binnenkant van de voet naar omlaag bewegen
C.q. de buitenkant naar boven draaien.
Condylus lateralis tibiae, caput en margo anterior fibulae,
fascia cruris en membrana interossea.
Dorsale aponeurosen van de 2e - 5e teen.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 51
Anatomie van de Spieren
M. Extensor hallucis longus
Functie
Origo
Insertie
- Extensie: strekken van de grote teen.
- Dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de
voet.
Facies medialis fibulae en de membrana
interossea.
Dorsale aponeurose van de eind phalanx van de 1e
(grote) teen.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 52
Anatomie van de Spieren
M. Peroneus longus & M. Peroneus brevis
Functie
- Plantairflexie: wegduwen (buigen) van de
voet.
- Eversie/Pronatie: de binnenkant van de voet
naar omlaag bewegen c.q. de buitenkant naar
boven draaien.
Origo
Longus:
Condylus lateralis van de tibia, caput fibulae.
(Het kapsel van articulatio tibiofibularis).
Brevis:
Laterale vlak van de fibula.
Insertie
Longus:
Basis van het os metatarsale I, laterale zijde van
het os cuneiforme I.
Brevis:
Tuberositas van het os metatarsale V
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 53
Anatomie van de Spieren
M. Tibialis anterior
Functie
Origo
Insertie
- Dorsaalflexie voet: optrekken (strekken) van de voet.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
C.q. de binnenkant naar boven draaien.
- Inversie van het onderste spronggewricht.
Distaal van de laterale tibiacondyl en membrana interossea.
Aan de mediale zijde van de voet op basis van metatarsale I
en os cuneiforme I.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 54
Anatomie van de Spieren
Onderbeen achterkant
M. Flexor digitorum longus
M. Flexor hallucis longus
M. Gastrocnemius
M. Plantaris
M. Soleus
M. Tibialis posterior
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 55
Anatomie van de Spieren
M. Flexor digitorum longus
Functie
Origo
Insertie
- Plantairflexie voet: wegduwen (buigen) van de voet.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
C.q. de binnenkant naar boven draaien.
- Ondersteuning van het lengtegewelf.
Vanaf het achtervlak van de tibia en de membrana interossea.
Onder bijna alle botjes van de tarsus (niet aan de calcaneustalus)
en metatarsalis II-V.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 56
Anatomie van de Spieren
M. Flexor hallucis longus
Functie
Origo
Insertie
- Plantairflexie grote teen: buigen van de grote teen, zonodig
ook de andere tenen.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
C.q. de binnenkant naar boven draaien.
Vanaf het 2/3 deel van het achtervlak van de fibula en de
membrana interossea.
De basis van het eind phalanx van de 1e (grote) teen
(plantairzijde).
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 57
Anatomie van de Spieren
M. Gastrocnemius
Functie
Origo
Insertie
- Flexie knie: het buigen van de knie.
- Plantairflexie voet: wegduwen (buigen) van de voet.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
c.q. de binnenkant naar boven draaien.
Samen met de M. Soleus vormt deze de M. Triceps surae.
Caput mediale:
Aan de achterzijde van de mediale condylus van de femur.
Caput laterale:
Aan de achterzijde van de laterale condylus van de femur.
Boven/achterzijde van de calcaneus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 58
Anatomie van de Spieren
M. Plantaris
Functie
Origo
Insertie
- Plantairflexie: wegduwen (buigen) van de voet.
- Flexie knie: het buigen van de knie.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
c.q. de binnenkant naar boven draaien.
Condylus lateralis van het femur.
Achillespees.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 59
Anatomie van de Spieren
M. Soleus
Functie
- Plantairflexie: wegduwen (buigen) van de voet.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
c.q. de binnenkant naar boven draaien.
Samen met de M. Gastrocnemius vormt deze de M. Triceps
surae.
Origo
Dorsale zijde van de caput fibula en dorsale zijde van
proximaal een derde deel van de fibula en tibia.
Insertie
Boven/achterzijde van de calcaneus (via achillespees).
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 60
Anatomie van de Spieren
M. Tibialis posterior
Functie
Origo
Insertie
- Plantairflexie voet: wegduwen (buigen) van de voet.
- Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen
c.q. de binnenkant naar boven draaien.
Vanaf de achtervlakken van de fibula en de tibula en de
membrana interossea.
Aan de drie ossa cuneiformia.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 61
Anatomie van de Spieren
Bovenarm
M. Biceps brachii
M. Brachialis internus
M. Coracobrachialis
M. Deltoideus
M. Triceps brachii
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 62
Anatomie van de Spieren
M. Biceps brachii
Functie
Schouder:
- Anteflexie arm: de arm naar voren bewegen.
- Abductie arm (lange kop): de arm van het lichaam af
bewegen in zijwaartse richting.
- Endorotatie arm (lange kop): de arm naar binnen draaien
in het schoudergewricht.
- Adductie arm (korte kop): de arm naar het lichaam toe
bewegen in zijwaartse richting.
Elleboog:
- Flexie: het buigen van de elleboog.
Onderarm: - Supinatie: het naar buiten draaien van de hand, waardoor
de duim van binnen naar buiten gaat wijzen (handpalm
naar boven).
Origo
Longus (lange kop): Tuberculum supra-glenoidale, achterste deel van
het labrum glenoidale.
Brevis (korte kop): Processus coracoideus van de scapula.
Insertie
Tuberositas radii.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 63
Anatomie van de Spieren
M. Brachialis internus
Functie
Origo
Insertie
- Flexie elleboog: buiging in het ellebooggewricht.
- Kapselspanner.
Midden van de voorvlakte van de humerus.
Tuberositas ulnae.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 64
Anatomie van de Spieren
M. Coracobrachialis
Functie
Origo
Insertie
- Anteflexie arm: de bovenarm naar voren bewegen.
- Hulp bij adductie arm: de bovenarm naar het lichaam
toe bewegen in zijwaartse richting.
- Hulp bij endorotatie: de bovenarm naar binnen
draaien in het schoudergewicht.
Processi coracoideus scapulae.
Margo medialis van de schacht van de humerus.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 65
Anatomie van de Spieren
M. Deltoideus
Functie
Voorste vezels:
- Anteflexie arm: de arm naar voren bewegen.
- Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het
schoudergewicht.
- Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen
in zijwaartse richting.
Achterste vezels:
- Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
- Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het
schoudergewicht.
- Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen
in zijwaartse richting.
Alle vezels:
- Abductie tot 90°: de arm tot 90° van het lichaam
af bewegen in zijwaartse richting.
Origo
Pars clavicularis: Extremitas acromialis van de clavicula.
Pars acrominalis: Het acromion.
Pars spinata: De spina scapulae.
Insertie
Tuberositas deltoidea humeri.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 66
Anatomie van de Spieren
M. Triceps brachii
Functie
Schouder:
- Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.
- Adductie arm (lange kop): de arm naar het lichaam toe
bewegen in zijwaartse richting.
Elleboog:
- Extensie: het strekken van de elleboog.
Origo
Caput longum (aan de binnenkant van de arm):
Tuberculum infra-glenoidale.
Caput laterale (aan de buitenkant van de arm):
Achtervlakte van de Humerus, septum intermusculaire.
Caput mediale (aan de binnenkant van de arm):
Distale deel van de achterzijde van de humerus, septum
intermusculaire.
Insertie
Olecranon van de ulna.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 67
Anatomie van de Spieren
Onderarm, pols en hand
M. Brachioradialis
M. Extensor digiti minimi
M. Extensor digitorum communis
M. Extensor carpi radialis
M. Extensor carpi ulnaris
M. Extensor indicis
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 68
Anatomie van de Spieren
M. Extensor pollicus
M. Flexor carpi ulnaris
M. Flexor carpi radialis
M. Flexor digitorum superficialis
M. Flexor digitorum profundus
M. Flexor pollicis longus
M. Palmaris longus
M. Pronator teres
M. Pronator quadratus
M. Supinator
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 69
Anatomie van de Spieren
M. Brachioradialis
Functie
- Flexie elleboog: buigen van de elleboog.
- Vanuit supinatiestand en gestrekt: naar binnen draaien van
de hand, waardoor de duim van buiten naar binnen gaat
wijzen (handpalm naar beneden).
- Vanuit pronatiestand en gebogen: naar buiten draaien van
de hand, waardoor de duim van binnen naar buiten gaat
wijzen (handpalm naar boven).
Origo
Laterale zijde van de humerus (margo lateralis tot aan de
Laterale epicondylis).
Insertie
Met een lange pees tot proximaal van de processus styloideus
radii, schacht van de radius.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 70
Anatomie van de Spieren
M. Extensor digiti minimi
Functie
Origo
Insertie
- Strekken de pink (en vingers)
- Hulp bij dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de pols.
Laterale condyl van de humerus en aan de dorsale zijde van
de ulna en de radius.
Dorsale aponeurose van de 5e vinger.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 71
Anatomie van de Spieren
M. Extensor digitorum communis
Functie
Origo
Insertie
- Strekken de vingers.
- Hulp bij dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de pols.
Laterale condyl van de humerus en aan de dorsale zijde van
de ulna en de radius.
Dorsale aponeurose van de 2e - 5e vinger.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 72
Anatomie van de Spieren
M. Extensor carpi radialis &
M. Extensor carpi ulnaris
Functie
- Dorsaalflexie: optrekken
(strekken) van de pols.
- Ulnair abductie: de hand beweegt
zijwaarts in het polsgewricht in de
richting van de pink.
- Radiaal abductie: de hand
beweegt zijwaarts in het
polsgewricht in de richting van de
duim.
Origo
Laterale condyl van de humerus en
aan de dorsale zijde van de ulna en
de radius.
Insertie
M. extensor carpi radialis:
Os metacarpale II en III.
M. extensor carpi ulnaris:
Os metacarpale V.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 73
Anatomie van de Spieren
M. Extensor indicis
Functie
Origo
Insertie
- Strekken de wijsvinger (en vingers).
- Hulp bij dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de
pols.
Aan de dorsale zijde van de ulna en de radius.
Dorsale aponeurose van de 2e vinger.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 74
Anatomie van de Spieren
M. Extensor pollicus
Functie
Origo
Insertie
- Strekken van de duim.
- Hulp bij dorsaalflexie: optrekken (strekken) van de
pols.
Aan de dorsale zijde van de ulna en de radius.
Proximale phalanx van de duim.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 75
Anatomie van de Spieren
M. Flexor carpi radialis &
M. Flexor carpi ulnaris
Functie
- Flexie pols: optrekken van de hand in het
polsgewricht.
- Ulnair abductie: de hand beweegt zijwaarts in het
polsgewricht in de richting van de pink.
- Radiaal abductie: de hand beweegt zijwaarts in het
polsgewricht in de richting van de duim.
M. flexor carpi radialis:
- Pronatie: het naar binnen draaien van de hand,
waardoor de duim van buiten naar binnen gaat
wijzen (handpalm naar beneden).
Origo
Mediale condyl van de humerus en aan de binnenzijde
van de ulna en de radius.
Insertie
M. flexor carpi ulnaris:
Os pisiforme en os hamatum.
M. flexor carpi radialis:
Palmaire vlak van de basis van het os metacarpale II.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 76
Anatomie van de Spieren
M. flexor digitorum superficialis
& M. flexor digitorum profundus
Functie
Origo
Insertie
- Buiging van de vingers.
- Hulp bij palmair flexie: buigen van de hand naar
beneden in het polsgewricht.
Mediale condyl van de humerus en aan de
binnenzijde van de ulna en de radius.
Hecht met 4 pezen vast aan de zijdelingse
beenranden in het midden van de middelste
phalangen van de 2e - 5e vinger.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 77
Anatomie van de Spieren
M. Flexor pollicis longus
Functie
Origo
Insertie
- Flexie duim: buigen van de duim.
- Palmair flexie pols: buigen van de hand naar beneden in
het polsgewricht.
Mediale condyl van de humerus en aan de binnenzijde van de
radius.
Proximale phalanx van de duim.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 78
Anatomie van de Spieren
M. Palmaris longus
Functie
Origo
Insertie
- Palmair flexie pols: buigen van de hand naar beneden in
het polsgewricht.
Mediale condyl van de humerus en aan de binnenzijde van de
ulna.
Meest oppervlakkige spier. In de hand gaat de pees over in de
aponeurosis palmaris, een stevige peesplaat aan de
binnenzijde van de hand.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 79
Anatomie van de Spieren
M. Pronator teres &
M. Pronator quadratus
Functie
- Flexie elleboog: optrekken van de onderarm
in het elleboogsgewricht.
- Pronatie: het naar binnen draaien van de
hand, waardoor de duim van buiten naar
binnen gaat wijzen (handpalm naar
beneden)
Origo
M. Pronator teres:
Mediale epicondyl van de humerus en aan de
processus coronoideus van de ulna.
M. Pronator quadratus:
Distaal 1/4 van voorvlak van de ulna.
Insertie
M. Pronator teres:
In het midden van het zijvlak (tuberositas) van
de radius.
M. Pronator quadratus:
Distaal 1/4 van vo orvlak van de radius.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 80
Anatomie van de Spieren
M. Supinator
Functie
Origo
Insertie
- Supinatie: het naar buiten draaien van de hand, waardoor
de duim van binnen naar buiten gaat wijzen (handpalm
naar boven).
Laterale epicondyl van de humerus, crista en groeve (fossa)
van de ulna.
Lateraal, voor- en achtervlaktes proximaal 1/3 van de radius.
Extra info:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Massage info:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron:afbeeldingen en omschrijving: SWSportmassage.nl
Pagina 81
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards