Sprekers - VVD Financien dag 17 juni 2017

advertisement
VVD FINANCIËN DAG - 17 JUNI
Over de sprekers:
Hans Hoogervorst was o.a. voorzitter van de raad van bestuur van de
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), minister van Financiën en VWS
en staatssecretaris van sociale zaken. De heer Hoogervorst is sinds 2011
voorzitter van IASB (International Accounting Standards Board) in London. De
heer Hoogervorst heeft een masteropleiding in de moderne geschiedenis
(Universiteit van Amsterdam, 1981) en een Master of Arts diploma in
internationale betrekkingen (Johns Hopkins University School of Advanced
International Relations).
Arthur van der Wal is sinds 2014 lid van de directie bij verzekeraar NationaleNederlanden. Hij startte zijn loopbaan binnen het collectief pensioenbedrijf van
Nationale-Nederlanden. Vervolgens maakt hij de overstap naar ING Investment
Management en was jarenlang in verschillende functies actief op het gebied van
vermogensbeheer voor pensioenfondsen, stichtingen en verzekeraars. In 2011
werd hij benoemd tot voorzitter van de directie van pensioenuitvoerder AZL. Hij
vervult diverse advies- en toezichthoudende functies in de pensioensector en is
lid van de Raad van Commissarissen bij AZL. Op deze manier is hij jarenlang
nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de Nederlandse pensioenwereld en
spreekt hij zich regelmatig uit in debatten, evenementen en interviews.
Don Ginsel is oprichter en CEO van Holland FinTech, waar hij wereldwijde
financiële innovatie verder brengt vanuit Amsterdam. Daarvoor was hij de
oprichter van Principe Management, een investeerder voor jonge
ondernemingen, evenals mentor en coach voor verschillende incubators. Don
heeft daarvoor gewerkt bij ABN AMRO en Deutsche Bank,
beleggingsonderneming ICOS Capital en Startup Fuel Up. Hij is betrokken bij
verschillende initiatieven om startups te helpen financiering te vinden en te
groeien. Daarnaast schrijft hij blogs en verschijnt hij regelmatig op de
Nederlandse radio en tv om de ontwikkelingen van FinTech te bespreken.
Cora van Nieuwenhuizen, van huis uit sociaal geografe, is sinds 1 juli 2014 lid
van het Europees Parlement namens de VVD. Zij is daar lid van de commissies
Economische en Monetaire Zaken (ECON), Industrie, Energie en Research
(ITRE), Tax & Tax Avoidance (TAXE), alsmede de nieuw ingerichte commissie
naar aanleiding van het uitlekken van de Panama Papers (PANA). Daarnaast is
zij Vice-voorzitter voor de Delegatie voor betrekkingen met India en heeft zij
zitting in de wetenschapscommissie van het Europees Parlement (STOA). In
Brussel houdt Cora van Nieuwenhuizen zich in het bijzonder bezig met nieuwe
technologische ontwikkelingen op verschillende gebieden: financiële diensten
(FinTech), digitalisering van de industrie en ruimtevaart. Haar algemene
doelstelling hierbij is het vergroten van de Europese concurrentiekracht. Cora van
Nieuwenhuizen is op verschillende bestuurlijke niveaus actief geweest: in de
Gemeenteraad, de Provinciale Staten, als Gedeputeerde en als lid van de
Tweede Kamer.
Aukje de Vries is Tweede Kamerlid met onder andere de portefeuilles
Belastingen en Financiële Markten. Op het gebied van belastingen zet zij zich in
voor lastenverlichting voor werkenden. Maar ze is ook pleitbezorger voor een
concurrerend fiscaal vestigingsklimaat. Uiteindelijk gaat om meer investeringen in
onze economie, maar nog belangrijker om meer banen in ons land. Op het
gebied van Financiële Markten zoekt de VVD de balans tussen een stabiele
financiële sector, de regelgeving, voldoende kredietverlening en een gelijk
speelveld. Aukje zet zich vooral ook in voor meer concurrentie, meer diversiteit en
meer innovatie in de financiële sector. Daarom heeft zij een actieplan FinTech
opgesteld dat meer ruimte moeten bieden voor nieuwe, innovatieve spelers en
om voor FinTech koploper te worden in Europa. Er moet onder andere gekeken
worden naar de proportionaliteit van de regelgeving, bijvoorbeeld in de vorm van
‘light’-vergunningen en vrijstellingsgrenzen.
Bartjan Zoetmulder is tax partner bij Loyens & Loeff, voorzitter van de
Kerngroep Nederland Investeringsland van NOB en lid van VVD’s Thematisch
Netwerk Belastingen. Hij is gespecialiseerd in Nederlandse en internationale
vastgoedtransacties en heeft jarenlange ervaring met de Nederlandse
rulingpraktijk.
Mark Harbers is Tweede Kamerlid voor de VVD en Rotterdammer. In 1988 kwam
hij in Rotterdam economie studeren, om er nooit meer te vertrekken. Politiek
actief werd hij bij de deelgemeenteraad Kralingen-Crooswijk, van 1992 tot 1998.
Van 2002 tot 2007 zat hij in de Rotterdamse gemeenteraad en van 2007 tot 2009
was hij wethouder economie, haven en milieu. Hij zette zich daar in voor een
sterk Rotterdam, waar elke Rotterdammer kan werken, wonen en het maximale
uit zijn of haar leven kan halen. In 2010 maakte hij de overstap naar de Tweede
Kamer, waar hij al snel financieel woordvoerder werd en nauw betrokken was bij
de antwoorden van de VVD op de wereldwijde economische crisis. De komende
jaren wil hij vechten om ervoor te zorgen dat iedereen gaat merken dat het
economisch beter gaat en dat de vrijheden die Nederland zo mooi maken in
stand blijven.
Roelof Salomons is sinds 2013 hoofdstrateeg bij Kempen Capital Management
en sinds 2015 (bijzonder) hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer
aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij begon zijn zakelijke loopbaan in
1997 bij het Philips Pensioenfonds en stapte in 1999 over naar Aegon, waar hij
aandelenportefeuilles beheerde, leiding gaf aan de afdeling beleggingsstrategie
en een beleggingsboetiek managede. Roelof behaalde in 1997 zijn doctoraal
econometrie aan de RuG en promoveerde daar in 2005 in de economie. Van
2012-2014 doceerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast zijn zakelijke
en academische activiteiten bekleedt hij diverse adviesfuncties, is lid van het
Thematisch Netwerk Financiën van de VVD en zit hij in de kernredactie van het
Liberaal Reveil, de publicatie van de Teldersstichting.
Gerrit Zalm was met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën in
Nederland. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer);
hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een
ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. Als
minister in het paarse kabinet ontwikkelde hij een nieuwe begrotingsnorm die
uitging van een strikte scheiding van overheidsinkomsten en -uitgaven. Was
verantwoordelijk voor een omvangrijke herziening van het belastingstelsel en de
invoering van de euro. Bepleitte strakke naleving van de begrotingsregels in de
EU. Na de verkiezingen van 2002 fractievoorzitter en politiek leider van de VVD.
Keerde echter na anderhalf jaar terug naar het ministerschap dat hem beter lag.
Lag goed in het parlement zowel door zijn deskundigheid als joviale optreden. Na
zijn ministerschap was de heer Zalm acht jaar voorzitter van de Raad van
Bestuur van ABN AMRO.
Wim Thijssen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn
afstuderen werkte Thijssen een aantal jaren als pensioenjurist bij NationaleNederlanden in Rotterdam. Aansluitend werd hij in 1990 Hoofd Juridische Zaken
van het pensioenbedrijf van Delta Lloyd in Amsterdam. In 1994
maakte Thijssen de overstap naar de advocatuur. Hij werkte bijna 6 jaar bij
NautaDutilh in Rotterdam. Met ingang van 1 januari 2000 richtte Thijssen zijn
eigen kantoor op. Momenteel is hij werkzaam binnen de maatschap
Pensioenadvocaten.nl. Dit is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich
volledig in het pensioenrecht heeft gespecialiseerd.
Jacco Heemskerk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en
rondde een opleiding voor beleggingsprofessionals bij het CFA Institute af. In
1995 startte hij in de concernkaderopleiding bij ABN AMRO en vervulde
verschillende senior rollen in de zakenbankafdeling. Vanaf 2010 is hij betrokken
als directeur en later uitvoerend bestuurder bij het pensioenfonds van RBS.
Tegenwoordig is Jacco voorzitter van de beroepsorganisatie voor
beleggingsprofessionals in Nederland, commissaris bij de regionale
ontwikkelingsmaatschappij NV OMU, lid van het belanghebbendenorgaan van
Achmea Algemeen Pensioenfonds en voorzitter van Stichting Pensioenfonds
Cindu International. Jacco was in 2017 kandidaat voor de Tweede Kamer.
Eric Wetzels is waarnemend partijvoorzitter van de VVD en was daarvoor vanaf
1976 actief in verschillende functies binnen JOVD en VVD. Hij werkte na zijn
studie bestuurskunde aan Universiteit Twente als chemical trader voor HCI in
Amsterdam en Caracas. Vanaf 1995 was hij Nederlands verkoopdirecteur van de
Belgische kalkonderneming Lhoist. Eric begon in 2005 als ondernemer samen
met een compagnon door de overname van Polyfluor Plastics in Breda en zij
runnen samen nu meerdere bedrijven, voornamelijk in de kunststof- en
verpakkingsindustrie. Eric is commissaris bij Lhoist Nederland en bestuurslid van
Theater de Bussel in Oosterhout
Iwein Borm is sinds september 2016 voorzitter van het Thematisch Netwerk
Financiën van de VVD. Na een studie technische informatica aan de TU Delft tot
2006 begon hij zijn loopbaan in fusies & overnames bij Rothschild in Londen.
Sinds 2008 werkt hij bij Transtrend, waar hij verantwoordelijk is voor R&D aan het
trendvolgende handelsprogramma DTP.
Download