PIT: psychiatrische intensieve thuiszorg - binnen de

advertisement
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) binnen de crisisdienst
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) past binnen het aanbod vanuit de crisisdienst.
Een PIT-verpleegkundige komt éénmalig bij u op huisbezoek om meer zicht te krijgen op
uw thuissituatie en uw huidige functioneren in uw eigen omgeving.
Aandachtspunten hierbij kunnen zijn:

zelfzorg en medicatie

zorg dragen voor huishoudelijke activiteiten

de dagstructuur

financiën, sociaal netwerk
Daarnaast komen de volgende zaken ook aan bod:

observeren, signaleren en het geven van psycho-educatie

observatie en begeleiding bij zwangerschap en psychiatrie (ZEP)

observatie en advies bij invulling van de ouderrol en/of de opvoeding
De PIT-verpleegkundige bespreekt met u en, indien mogelijk, de aanwezige gezinsleden
welke problemen u ervaart in uw thuissituatie. Hij of zij kan adviezen geven met betrekking
tot activering en structuur.
In overleg met u en de crisisdienst kan de PIT-verpleegkundige vervolghuisbezoeken
afspreken.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
….………………………………………………………………………..
Download