Jaarverslag Commissie Internationaal 2015

advertisement
Kenniskring Internationaal
De Kenniskring Internationaal bestaat uit Jan Dikkers, Bert de Rooij, Willy Valckx en
Cees van der Voet. In de loop van het jaar heeft Geert de Vries zich teruggetrokken uit de
VMHP en daarmee ook het lidmaatschap van de Kenniskring Internationaal beëindigd.
De Kenniskring vergaderde in 2014 drie maal en en marge van de VMHP-kaderdagen. Zij
doet dit aan de hand van het door haar jaarlijks opgestelde en door het Hoofdbestuur
geaccordeerde activiteitenplan.
De VMHP is aangesloten bij de European Confederation of Police-Unions (Eurocop).
De VMHP-delegate en guest-delegate namen in maart in Torremolinos deel aan de
vergadering van het Committee en in november aan het Congres van Eurocop in Dublin.
Tijdens het Congres werden de statuten en het huishoudelijk en financieel reglement
van Eurocop aangepast.
Op het einde van dit congres trok de Deutsche Gewerkschaft der Polizei (GdP) zich terug
als lid van Eurocop. Ook de Nederlandse NPB heeft haar voorwaardelijke opzegging per
1 januari 2016 onvoorwaardelijk gemaakt.
De VMHP heeft zitting in de Committee en het Congres.
Tijdens de conferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) in Warschau op 23 september was Willy Valckx op een gezamenlijk side-event
van Euromil en Eurocop spreker over vakbondsrechten en -plichten binnen de Europese
landen.
De VMHP ontvangt van de werkgever jaarlijks een subsidie voor mondiale solidariteit.
Begin juli van dit jaar werd deze subsidie gebruikt voor het Twinning Project met de
Portugese politiebond APG/GNR. Als gevolg van de financiële, economische en later de
vluchtelingencrisis was er geen gelegenheid een twinningbezoek te brengen aan de
Griekse politievakbond POASY.
Over bovenstaande bijeenkomsten werd veelvuldig door de Commissie Internationaal voor zover relevant - gepubliceerd in “Het Blauwtje”.
Download