Fotodynamische-therapie Ambulight

advertisement
dermatologie
Fotodynamische-therapie Ambulight
Inleiding
Wat is de ambulight?
Bij u is de huidaandoening actinische
keratosen (AK), basaalcelcarcinoom (BCC) of
morbus bowen vastgesteld. In overleg met
uw dermatoloog heeft u gekozen voor
fotodynamische therapie met behulp van de
ambulight. Door het lezen van deze folder
krijgt u een beter beeld van de diagnose en
de behandeling.
De ambulight is een draagbaar apparaatje
met een of meerdere hulpstukken. Dit zijn
een soort doppen die als een pleister op uw
huid worden geplakt. Ze zorgen ervoor dat
alleen de kwaadaardige cellen belicht worden.
De hulpstukken zijn eenmalig te gebruiken.
Is behandeling van AK en morbus
bowen nodig?
Om een optimaal effect van de
fotodynamische therapie te krijgen, is het
soms nodig om thuis alvast de aangedane
huid te behandelen. Deze voorbehandeling is
alleen nodig als uw arts dit heeft
voorgeschreven. U krijgt hiervoor een zalf die
u iedere avond op de plekken moet smeren.
Hiermee begint u één week voor de
fotodynamische behandeling.
Is behandeling van
basaalcelcarcinoom nodig?
Deze tumor zaait vrijwel nooit uit, maar
groeit wel door in het omliggende weefsel.
Om deze reden dient de tumor te worden
verwijderd. De voor u gekozen therapie is
relatief eenvoudig, veilig en effectief.
Wat is fotodynamische (licht)
therapie
Fotodynamische therapie is een behandeling
waarbij de (kwaadaardige) huidcellen
extreem gevoelig worden gemaakt voor
zichtbaar licht. Vervolgens worden deze cellen
belicht, waardoor ze afsterven. Na enkele
weken worden ze vervangen door nieuwe,
gezonde huidcellen.
Door het bijzonder selectieve effect op alleen
de onrustige huidcellen is fotodynamische
therapie een hoogwaardige en voor deze
huidaandoeningen aantrekkelijke
behandeling.
Hoe verloopt de behandeling
Op de polikliniek wordt de aangedane huid
eerst vrijgemaakt van overtollig
hoornmateriaal en korstjes (curettage).
Vervolgens brengt de assistente een crème
aan met als werkzame stof
methylaminolevulinaat. Dit is een
lichtgevoelige stof. De crème wordt alleen
opgenomen door de aangedane huidcellen en
maakt deze cellen extreem gevoelig voor rood
licht. Na het aanbrengen van de crème plakt
de assistente de huid af met een doorzichtige
pleister. Daaroverheen wordt het hulpstuk
van de ambulight geplakt. Nadat de crème en
het hulpstuk op uw huid is aangebracht mag
u naar huis. De rest van de behandeling kunt
u zelf thuis uitvoeren.
De inwerktijd van de aangebrachte crème is
drie uur. Na drie uur start de belichting
automatisch. In totaal duurt de belichting drie
uur. U ziet tijdens de belichting de dop(pen)
op uw huid rood oplichten. Na drie uur gaat
het licht automatisch uit. De behandeling is
1/2
5.8.2017
Behandeling van actinische keratosen en
morbus bowen wordt sterk aangeraden. Beide
aandoeningen kunnen zich soms ontwikkelen
tot huidkanker. Preventief behandelen
voorkomt dit gevaar. De voor u gekozen
therapie is relatief eenvoudig, veilig en
effectief.
Voorbereiding thuis voor de
behandeling
dermatologie
dan klaar. U mag de dop(pen) van uw huid
halen. Ook kunt u de doorzichtige foliepleister
en de nog aanwezige crème verwijderen.
Hierna moet u de belichte plek nog 24 uur
afschermen met een pleister die u van ons
meekrijgt.
In de meeste gevallen dient u deze
behandeling na een week in zijn geheel te
herhalen. U komt dan eerst weer naar de
polikliniek dermatologie.
Na deze tweede behandeling maakt u een
controle afspraak over zes maanden.
Vragen
Mocht u na het lezen van de folder nog
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de polikliniek dermatologie.
Telefoon 088 708 53 40 of
088 708 31 30
Wat merkt u van de behandeling
Tijdens de belichting kunt u op de behandelde
plek een branderig of stekend gevoel ervaren.
Dit verdwijnt na enkele uren. Heeft u hier
veel hinder van, stop de behandeling dan
niet, maar neem contact op met de polikliniek
dermatologie. De dermatoloog vertelt u wat
u het beste kunt doen.
Wat gebeurt er na de behandeling
De (kwaadaardige) huidcellen worden
afgestoten en nieuwe, gezonde cellen worden
aangemaakt.
Soms ervaart u de volgende bijwerkingen:
 lichte pijn, steken of een branderig
gevoel (tot 24 uur na de behandeling)
 roodheid (één tot twee weken)
 korstvorming (twee tot vijf dagen)
 zwellingen (twee tot vier dagen)
Deze bijwerkingen kunnen voorkomen. Het
kan ook zijn, dat u hier niks van merkt.
Terugbrengen ambulight
U krijgt de ambulight in bruikleen. De
assistente spreekt met u af wanneer en bij
wie u het apparaatje terug kunt brengen.
Aanbevelingen voor de toekomst
Vermijd langdurige blootstelling aan de zon of
kunstmatige lichtbronnen. Bescherm uw huid
bij zonnig weer met een
antizonnebrandcrème. Een hoed of pet biedt
ook goede bescherming tegen overdadig
zonlicht.
5.8.2017
2/2
Download