Fotodynamische therapie bij een basaalcelcarcinoom

advertisement
FOTODYNAMISCHE THERAPTIE BIJ
BASAALCARCINOOM
520
Inleiding
De informatie in deze folder heeft tot doel u te informeren over
fotodynamische therapie bij basaalcelcarcinomen. Zo krijgt u
een goed beeld van de diagnose en behandeling. De
behandeling vindt plaats op het Dermatologisch
dagbehandelingscentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.
Wat is een basaalcelcarcinoom?
Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of
basalioom) is de meest voorkomende vorm van (huid)kanker.
De kwaadaardige veranderingen ontstaan in de onderste laag
van de opperhuid. Per jaar wordt in Nederland bij meer dan
20.000 mensen een basaalcelcarcinoom vastgesteld en dit
aantal neemt jaarlijks toe. Het betreft voornamelijk oudere
mensen (meer dan 95% komt voor bij mensen ouder dan
veertig jaar).
Behandeling
Het basaalcelcarcinoom zaait vrijwel nooit uit, maar groeit wel
verder door het omliggende weefsel en dient om deze reden te
worden verwijderd. De voor u gekozen therapie is relatief
eenvoudig, veilig en effectief. De behandeling wordt uitgevoerd
met behulp van fotodynamische therapie. Fotodynamische
therapie is een behandeling waarbij de kwaadaardige huidcellen
extreem gevoelig voor zichtbaar licht worden gemaakt.
Vervolgens worden de kwaadaardige cellen belicht, waardoor
deze afsterven. Na enkele weken worden ze vervangen door
nieuwe, gezonde huidcellen. Dit bijzonder selectieve effect op
alleen tumorcellen maakt fotodynamische therapie tot een
hoogwaardige en voor deze tumor aantrekkelijke behandeling.
Hoe verloopt de behandeling?
U krijgt twee korte behandelingen die een week na elkaar
plaatsvinden.
 Bij de eerste behandeling wordt de te behandelen plek licht
opgeruwd. Dit kan gevoelig zijn.
 Vervolgens wordt een crème aangebracht met als werkzame
stof methylaminolevulinaat.
Deze stof wordt door de kwaadaardige huidcellen opgenomen
en omgezet in een lichtgevoelige stof. De stof maakt de
cellen extreem gevoelig voor zichtbaar licht.
 De met crème ingesmeerde huid wordt afgedekt met folie.
Over de afdekfolie wordt een lichtwerende bedekking
aangebracht. Na drie uur wordt de overgebleven crème met
een gaas afgenomen en wordt uw huid schoongemaakt.
 Gedurende de drie uur inwerktijd verzoeken wij u vriendelijk
om in het Sint Franciscus Gasthuis te blijven, u mag niet
naar buiten. Na drie uur wordt de overgebleven creme met
een gaas afgenomen en wordt de huid schoongemaakt.
Daarna wordt de plek belicht. De belichtingstijd is ongeveer
acht minuten. Door deze werkwijze worden de kwaadaardige
huidcellen selectief afgestoten.
Na één week wordt de procedure in zijn geheel herhaald.
Wat merkt u van de behandeling?
Sommige patiënten voelen zich tijdens de behandeling een
beetje ongemakkelijk. Als u tijdens de behandeling pijn ervaart,
kan door koeling geprobeerd worden de pijn te verlichten.
Omdat de behandelde plek nog enige tijd lichtgevoelig kan zijn,
dient deze minimaal 24 uur bedekt te blijven. U kunt tegen de
pijn een Paracetamol innemen.
Na de behandeling
Er treedt een proces op van afstoting van de aangedane cellen
en de aanmaak van nieuwe, gezonde cellen. Soms is er nog
sprake van:
 lichte pijn (tot 24 uur na behandeling);
 korstvorming (twee tot vijf dagen);
 zwelling (twee tot vier dagen);
 roodheid (één tot twee weken);
 kleurverandering van de huid (twee tot vier weken).
U krijgt een recept voor een antibacteriële crème mee. Wij
adviseren u deze behandeling één week lang te gebruiken. Drie
maanden na de behandeling vindt er een controle bij de
dermatoloog plaats.
Andere behandelingsmogelijkheden
In de meeste gevallen wordt een basaalcelcarcinoom onder
plaatselijke verdoving chirurgisch verwijderd (excisie). In
sommige gevallen wordt intensieve bevriezing met vloeibare
stikstof of een celdodende crème toegepast. In uw geval is
gekozen voor fotodynamische therapie, vooral vanwege de
gunstige combinatie van effectiviteit, selectiviteit (gezonde huid
wordt niet aangetast) en het cosmetisch resultaat. Als u met
anderen over fotodynamische therapie praat, is het van belang
te weten dat deze therapie niet voor elke vorm van huidkanker
geschikt is. Bij bepaalde vormen van basaalcelcarcinoom is een
chirurgische ingreep nodig.
Aanbevelingen voor de toekomt
Vermijd tot zes weken na de behandeling langdurige
blootstelling aan de zon, zonnebanken of gezichtsbruiners.
Bescherm uw huid met zonnig weer met een zonnebrandcrème.
Een hoofddeksel biedt ook goede bescherming tegen overdadig
zonlicht.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
tussen 7.30 en 15.30 uur contact opnemen met het
Dermatologisch Dagbehandelingscentrum, via telefoonnummer
010 – 461 6860. U vindt het Dermatologisch
Dagbehandelingscentrum op de begane grond, balie 22.
Juni 2015
Download