CALCIUMCARBONAAT CaCO3 krijt marmer calcium carbonate

advertisement
CALCIUMCARBONAAT
CaCO3
krijt
marmer
calcium carbonate
Witte, soms gekleurde brokken of poeder.
Ontleedt bij verhitting boven 825 ˚C.
Niet oplosbaar in water.
Aanbevolen voorraad: 1000 gram (brokken en poeder).
GEBRUIK
Wie?
Waarin?
Waar?
Hoe?
Voor leerlingen geschikt.
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Bij voorkeur spatel of lepel gebruiken.
LET OP
Reageert heftig met zuren onder vorming van koolstofdioxide(gas).
BRANDBAAR?
Niet brandbaar.
GEZONDHEID
Irriterend voor de ogen.
RESTANT
Terug naar docent of TOA of in een afvalbak.
OPSLAG
Afgesloten bewaren.
__________________________________________________________________________
OGEN
Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen
verwijderen). Dokter waarschuwen.
GEMORST
Vaste stof verzamelen met veger en blik.
De vloer nadweilen met water.
CITROENZUUR
HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarbonzuur
citric acid
Kleurloze kristallen, of wit poeder, watervrij of met 1 mol. kristalwater.
Smeltpunt 153 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting.
Goed oplosbaar in water.
Aanbevolen voorraad: 500 gram.
GEBRUIK
Wie?
Waarin?
Waar?
Hoe?
Voor leerlingen geschikt.
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.
LET OP
Matig sterk zuur.
Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen.
Reageert heftig met metaalnitraten met kans op explosie
Tast koper, zink, aluminium (en hun verbindingen) aan
BRANDBAAR?
Brandbaar.
GEZONDHEID
Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.
RESTANT
Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige
organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde
oplossingen mogen door de gootsteen.
OPSLAG
Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.
__________________________________________________________________________
OGEN
Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen
verwijderen). Dokter waarschuwen.
INGESLIKT
Mond laten spoelen. Bij keelpijn of buikpijn dokter waarschuwen.
HUID/KLEDING
Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen en wassen met
water en zeep.
GEMORST
Vaste stof verzamelen met veger en blik.
De vloer nadweilen met water.
Download