De Stroming - Edugroepen

advertisement
Samenwerkingsschool Middelburgse Stijl
, De Stroming’
Vacature LIO-er in het schooljaar 2016-2017
Onze school in het kort:
‘De Stroming’ is een samenwerkingsschool met ongeveer 250 leerlingen in de Stromenwijk in Middelburg. De
samenwerking is tot stand gekomen tussen twee voormalige scholen ‘De Cederhof ’( Onze Wijs ) en ‘De
Beverburch’ ( Archipel).
De School gaat verder aan de uitbouw van de Brede School aanpak mogelijk in de richting van een Integraal
Kind Centrum. Hierin participeert ook de Kinderopvang Walcheren.
In dit traject zijn we tot een gezamenlijke visie gekomen.
De school is gehuisvest in ‘Getij. Getij werkt SWM samen met de school, KOW, GGD, Stichting werkt voor
ouderen en Stichting Arduin.
Met ingang van dit schooljaar zijn beide scholen ‘fysiek’ samengevoegd. Groepen van beide denominaties zijn
gemengd en de school heeft momenteel 11 groepen waaronder twee groepen vijf en twee groepen zeven.
De onderbouw heeft 3 kleutergroepen en daarnaast een schakelklas waar taalonderwijs prioriteit heeft. De
schakelklas is samengesteld uit groep 2 leerlingen.
Naast de reguliere groepen vangen we in het gebouw momenteel kinderen van vluchtelingen uit het
asielzoekerscentrum in Middelburg op. Het Taal Expertise Centrum (TEC) is specifiek voor tweede-taalverwervers. Kinderen die de tweede taal niet als moedertaal hebben, krijgen hier een periode les om hen op
een goed taalniveau te krijgen. Na deze periode gaan de kinderen (terug) naar (hun) reguliere school, nadat is
aangetoond dat ze (her)plaatsbaar zijn in een reguliere groep. Een speciaal team ondersteunt deze kinderen
maximaal.
De school heeft een gemengde populatie leerlingen. Een afspiegeling van de wijk. De populatie is zoals de
wereld eruit ziet en daar zijn we trots op. Kinderen leren met respect met elkaar om te gaan.
*
*
*
*
De school is volop in ontwikkeling ( Identiteit, ouderbetrokkenheid, opbrengst gericht werken,
visieontwikkeling, teambuilding ).
Binnen de school is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen:
Veiligheid en omgang met anderen.
Motorische vaardigheden: Bewegingsonderwijs neemt een belangrijke plaats in, daarnaast is er in
relatie tot beweging aandacht voor gezonde voeding.
Cognitief: Lezen, taal en rekenen zijn erg belangrijk. Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van
kinderen.
Voorgaande jaren liepen HZ/ Pabo studenten en Scalda stagiaires gedurende het jaar stages op onze scholen.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 willen we graag een:
Een LIO stagiaire Onderbouw en een LIO stagiaire Bovenbouw
Wat vragen wij van een nieuwe collega?
*
*
*
*
*
*
*
Handelen conform de visie van de school op onderwijs en ontwikkeling
Adaptief onderwijs geven ( omgaan met verschillen)
Persoonlijke ontwikkeling ( lerende school)
Planmatig werken ( klassenmanagement)
Opbrengstgericht werken
Werken aan taken in niet-lesgebonden tijd
Een aanwinst voor het schoolteam
Ben jij iemand die als groepsleerkracht met enthousiasme voor de klas wil staan, wil werken op een
samenwerkingsschool en open staat voor de samenwerking tussen leerlingen collega’s en ouders?
Solliciteer dan per mail of per brief naar:
Samenwerkingsschool ‘ De Stroming ’
t.a.v. Mw. Lyanne Telussa ( directeur )
Keetenstraat 4
4335 TH Middelburg
Mailadres: [email protected]
Wil je nog meer informatie over de school? Dan kun je bellen naar 0118614517.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards