B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B en W nummer 12.0763. ; besluit d.d. 14-8-2012
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte in de Leeuwenhoek.
Vaststellen thema “Natuurwetenschappers” en bijbehorende groslijst
(reserve)namen.
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
op voorstel van de Straatnamencommissie, voor de naamgeving van toekomstig aan te
leggen openbare ruimten en civieltechnische kunstwerken in de Leeuwenhoek,
1
het volgende thema te hanteren.
“Natuurwetenschappers”.
2
de volgende (reserve)namen vast te stellen, met onderschriften:
a. Boltzmann –.
Onderschrift:
L. Boltzmann, 1844-1906, natuurkundige
Onderschrift:
R. Boyle, 1627-1691, natuurkundige
Onderschrift:
Francis H.C. Crick, 1916-2004, moleculair
bioloog
Onderschrift:
P.A.M. Dirac, 1902-1984, natuurkundige
Onderschrift:
Chr. Eijkman, 1858-1930, ontdekker vitamine D,
Nobelprijswinnaar
Onderschrift:
L. Euler, 1707-1783, wiskundige
Onderschrift:
P. Fermat, 1601-1665, wiskundige
Onderschrift:
J.B.L. Foucault, 1819-1868, natuurkundige
Onderschrift:
A.J. Fresnel, 1788-1827, natuurkundige
Onderschrift:
C.F. Gauss, 1777-1855, wiskundige
Onderschrift:
J. Kepler, 1571-1630, astronoom
Onderschrift:
A.L. Lavoisier, 1743-1794, grondlegger moderne
chemie
Onderschrift:
G.W. Leibniz, 1646-1716, wiskundige
b. Boyle –.
c. Crick –.
d. Dirac –.
e. Eijkman –.
f. Euler –.
g. Fermat –.
h. Foucault –.
i. Fresnel –.
j. Gauss –.
k. Kepler –.
l. Lavoisier –.
m. Leibniz –.
n. Rosalind Franklin –.
Onderschrift:
Rosalind E. Franklin, 1920-1958, scheikundige
Onderschrift:
R.A. Schilperoort, 1938 - 2012, hoogleraar biochemie,
initiatiefnemer Bio Science Park
o. Schilperoort –.
Tinbergen –.
Onderschrift:
Jan Tinbergen, 1903-1994, natuurkundige en
econoom
en Nikolaas Tinbergen, 1907-1988, etholoog;
Nobelprijswinnaars
De naamuitgangen als –straat, –plein, enzovoorts, worden later bepaald, afhankelijk van de
inrichting van de te benoemen ruimte en de beleving daarvan.
Perssamenvatting:
Besloten is voor de naamgeving van toekomstig aan te leggen openbare ruimten en
civieltechnische kunstwerken in de Leeuwenhoek, het thema “Natuurwetenschappers” te
hanteren. Daarbij de volgende groslijst van (reserve)namen vast te stellen om bij gelegenheid
een keuze uit te kunnen maken.
Boltzmann –.
Boyle –.
Crick –.
Dirac –.
Eijkman –.
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Euler –.
Fermat –.
Foucault –.
Fresnel –.
Gauss –.
Kepler –.
Lavoisier –.
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Leibniz –.
Rosalind Franklin –.
Schilperoort –.
Onderschrift:
Onderschrift:
Onderschrift:
Tinbergen –.
Onderschrift:
L. Boltzmann, 1844-1906, natuurkundige
R. Boyle, 1627-1691, natuurkundige
Francis H.C. Crick, 1916-2004, moleculair bioloog
P.A.M. Dirac, 1902-1984, natuurkundige
Chr. Eijkman, 1858-1930, ontdekker vitamine D,
Nobelprijswinnaar
L. Euler, 1707-1783, wiskundige
P. Fermat, 1601-1665, wiskundige
J.B.L. Foucault, 1819-1868, natuurkundige
A.J. Fresnel, 1788-1827, natuurkundige
C.F. Gauss, 1777-1855, wiskundige
J. Kepler, 1571-1630, astronoom
A.L. Lavoisier, 1743-1794, grondlegger moderne
chemie
G.W. Leibniz, 1646-1716, wiskundige
Rosalind E. Franklin, 1920-1958, scheikundige
R.A. Schilperoort, 1938 - 2012, hoogleraar biochemie,
initiatiefnemer Bio Science Park
Jan Tinbergen, 1903-1994, natuurkundige en
econoom
en Nikolaas Tinbergen, 1907-1988, etholoog;
Nobelprijswinnaars
Download