Bijscholing buurtsportcoaches: Processen in Sportprojecten

advertisement
Bijscholing buurtsportcoaches: Processen in Sportprojecten
Inleiding
De bijscholing ‘Processen in Sportprojecten’ geeft meer inzicht in het doelgericht uitvoeren van
projecten in relatie tot de processen die daarbij een rol spelen. Aan de ene kant heb je als
buurtsportcoach in een project vaak te maken met een opdrachtgever die bepaalde resultaten van je
verlangt. Hoe formuleer je vooraf zodanig de doelen en resultaten van je project, zodat je tussentijds
en achteraf snel inzicht kunt geven in de vorderingen van het project? De winst hiervan is dat je leert
te focussen op resultaten en anderen deelgenoot maakt van je behaalde successen.
Soms is het lastig om de focus op die resultaten vast te houden. Naast je opdrachtgever heb je te
maken met veel andere partijen: scholen, verenigingen, welzijnsinstanties, de gemeente,
verhuurders – te veel om op te noemen. Jij hebt een belang met jouw project, maar zij hebben hun
eigen belangen. Hoe ga je de samenwerking met die partijen aan en hoe betrek je ze bij het behalen
van jouw doelen? Hoe ga je om met hun, soms tegengestelde, belangen? Hoe overwin je
weerstanden, zonder je doelen uit het oog te verliezen?
In deze bijscholing leren we je om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen het projectmatig
werken en het omgaan met samenwerkingsprocessen met andere partijen. Dat doen we door de
theorie in praktische cases met elkaar te behandelen. En natuurlijk is er voldoende ruimte om
ervaringen uit te wisselen.
Programma
Dag 1 Projectmatig werken vs. samenwerking
Blok 1
Het eerste deel van de dag gaan we, na een introductie, in op de wijze waarop je doelen formuleert.
We leren je om een onderscheid te maken tussen de doelen, concrete resultaten en het werk wat
ervoor nodig is om deze doelen te realiseren. Je leert om jouw doelen aan te laten sluiten bij de
doelen van jouw organisatie en bij het gemeentelijk beleid. Op die manier lever je een bijdrage aan
hetgeen waarvoor de gemeente jou als buurtsportcoach inzet. Het stellen van duidelijke doelen en
concrete resultaten geeft je richting en ook houvast als je je project gaat uitwerken en daarbij andere
partijen van het nut en de haalbaarheid moet zien te overtuigen.
Blok 2
Het tweede deel van deze dag brengen we de stappen van een project in beeld. We laten zien langs
welke weg een project zich kan ontwikkelen. Elke fase vraagt om een ander soort activiteiten,
waarbij steeds weer andere mensen betrokken zijn. Het inzicht dat je dus vaak niet van begin tot het
eind met dezelfde mensen aan een project werkt is er één in deze sessie.
Vervolgens gaan we in op de partijen die je tegenkomt in je werkveld, of met wie je wilt
samenwerken om je doelen te realiseren. Met een netwerkanalyse brengen we de verschillende
rollen en posities van partijen in beeld. Het helpt je om inzicht te krijgen in wie welke bijdrage zou
kunnen leveren binnen jouw project en de wijze van betrokkenheid van deze partijen.
Dag 2 Hobbels op de weg en het resultaat
Blok 3
In de ochtend geven we je inzicht in hoe je ingewikkelde situaties in samenwerkingsprocessen snel
kunt herkennen en hoe je er op kunt inspelen. Niet elk proces verloopt namelijk gemakkelijk. Je hebt
je doelen geformuleerd, je weet wat en wie je allemaal nodig hebt om je project te verwezenlijken,
en dan loopt het in de praktijk niet zoals je voor ogen had. Je hebt te maken met mensen die anders
Bijscholing buurtsportcoaches: Processen in sportprojecten
tegen zaken aankijken, andere prioriteiten hebben en die jouw plannen misschien vertragen. Hoe ga
je om met die weerstanden? Je kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen om de relatie met
de ander te verbeteren, waardoor je project meer kans van slagen heeft.
Blok 4
In de middag gaat het over het zichtbaar maken van de voortgang van je project. Gedurende de
projectperiode is het belangrijk om de voortgang te bewaken. Ben je op de goede weg. Kun je
uitleggen aan anderen waarom een project iets anders loopt dan verwacht? Moeten er zaken
tussentijds bijgesteld worden? Ook wil je trots kunnen zijn op je project. De doelen en concrete
resultaten en hoe je ze geformuleerd hebt, kunnen je daarbij helpen. Vanuit je doelen heb je
activiteiten bedacht – dat waar het uiteindelijk om draait. We gaan indicatoren benoemen die je kunt
gebruiken om met enige regelmaat de publiciteit te zoeken. Hoe maak je die indicatoren helder en
concreet en hoe ga je wie vertellen dat je resultaten bereikt?
Dag 3 Terugkomdag: Intervisie
Blok 5
Op dag 3 gaan we een uitdagend project uit jouw praktijk samen uitwerken aan de hand van het
geleerde. Waar loop je tegenaan, hoe kijken de andere deelnemers naar jouw case? Welke
oplossingen kunnen jullie samen aandragen om die bewuste uitdaging binnen je project met frisse
moed aan te gaan?
Docenten
De training wordt verzorgd door Frans Rinsema en Carolien Daniëls. Beiden zijn meer dan 15 jaar
actief als adviseur en trainer in de sport en beweegsector. Frans heeft jarenlange ervaring in het
adviseren en coachen van beleidsmedewerkers op het gebied van integraal sportbeleid. Hij weet
ontwikkelingen binnen en rond de sport te vertalen naar praktische doelen en effecten. Daarnaast is
hij actief als verenigingsadviseur en bestuurscoach. Carolien heeft bij NISB haar meeste
trainerservaring opgedaan. Haar expertise ligt vooral in het trainen en coachen van professionals die
de opdracht hebben om een rol te vervullen binnen uitdagende (verander-)processen. Effectieve en
prettige samenwerking staan bij haar hoog in het vaandel. Ooit begon ze haar carrière als
sportbuurtwerker wat maakt dat ze zich goed kan inleven in de buurtsportcoach van nu. Frans en
Carolien vormen hierdoor een complementair koppel: met de voeten in de klei en met oog voor wat
er in mensen omgaat.
Praktische informatie
Data
14 september, 12 oktober, 14 december (ochtend)
Kosten
Deze 3-daagse bijscholing kost €500 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief
inspirerende locatie in het midden van het land, koffie/thee, versnaperingen en
lunch.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze bijscholing stuur dan een korte mail aan:
[email protected] Vervolgens wordt er contact met je opgenomen om
je inschrijving concreet te maken.
In company
Er is ook de mogelijkheid om dit programma, of een op maat gemaakte variant, in
company te organiseren. Wil je hierover meer weten? Neem contact op
via [email protected] of 06-33869506 (Carolien Daniëls)
Bijscholing buurtsportcoaches: Processen in sportprojecten
Download