Photodynamische therapie - Streekziekenhuis Koningin Beatrix

advertisement
Dermatologie
Photodynamische therapie
Inleiding
Photodynamische therapie is een behandeling waarbij de kwaadaardige huidcellen
of voorstadia ervan extreem gevoelig voor zichtbaar licht worden gemaakt door het
aanbrengen van een crème. Vervolgens worden deze cellen belicht, waardoor ze
afsterven. Na enkele weken ontstaan weer nieuwe gezonde huidcellen. Dit
bijzonder selectieve effect op alleen de tumorcellen maakt photodynamische
therapie tot een hoogwaardige behandeling met een prima cosmetisch reultaat.
Bij de volgende vormen van huidkanker of voorstadia wordt deze methode
toegepast:
• Keratosis actinica
• Ziekte van Bowen
• Oppervlakkig type van basaalcelcarcinoom
Hoe verloopt de behandeling?
U krijgt twee korte behandelingen die een week na elkaar plaatsvinden. Hiervoor is
geen voorbereiding nodig.
• In de eerste behandeling verwijdert de dermatoloog voorzichtig het overschot
van het tumorweefsel of ruwe schilfering/korsten van uw huid, zo nodig,
voorzichtig verwijderd met behulp van bijvoorbeeld een scherpe lepel. Dit gaat
niet of nauwelijks met pijn gepaard.
• In de tweede behandeling brengt de verpleegkundige een crème aan met als
werkzame stof methylaminolevulinaat. Deze stof wordt door de kwaadaardige
huidcellen opgenomen en omgezet in een lichtgevoelige stof. De stof maakt de
cellen extreem gevoelig voor zichtbaar licht.
• Daarna wordt de met crème ingesmeerde huid bedekt met afdekfolie. Over de
afdekfolie wordt een lichtwerende bedekking aangebracht. Na drie uur wordt de
overgebleven crème met een doek afgenomen en wordt de huid
schoongemaakt.
• Tenslotte wordt de plek belicht met zichtbaar licht. De belichtingstijd is
ongeveer 8 tot 12 minuten. Door deze werkwijze worden de kwaadaardige
huidcellen selectief afgestoten.
• Na één week wordt de tweede behandeling herhaald.
Wat merkt u van de behandeling?
Sommige patiënten zullen zich tijdens de belichting een beetje ongemakkelijk
voelen. Ook kunt u warmte ervaren op de belichte plaats. Als u tijdens de
behandeling pijn ervaart, kan door koeling of onderbreking van de behandeling
geprobeerd worden de pijn te verlichten.
1/3
Wat gebeurt er na de behandeling?
• De kwaadaardige cellen of de voorstadia ervan worden afgestoten en nieuwe
gezonde cellen worden aangemaakt.
• Soms voelt u lichte pijn die tot 24 uur na behandeling kan aanhouden.
• De huid kan rood zijn. Dit kan twee weken aanhouden.
• Korstvorming verdwijnt na twee tot vijf dagen.
• De huid kan gezwollen zijn, dit verdwijnt na twee tot vier dagen
• Eventuele kleurveranderingen van de huid zijn na twee tot vier weken weg.
Controle afspraak
In overleg met uw behandelend arts wordt er een controle afspraak gemaakt.
Verzorging en advies
Douchen na de behandeling is toegestaan d.w.z behandelde plaats afspoelen met
schoon/lauw kraanwater waarbij geen hoge druk mag worden uitgeoefend op de
wond. Gedurende drie weken na de behandeling is zwemmen en saunabezoek
niet toegestaan en moet u de zon of hoogtezon vermijden. Soms kan een
verzachtende crème verlichting geven. De dermatoloog kan u hierover adviseren.
Zijn er andere behandelingsmogelijkheden?
In de meeste gevallen zal een huidtumor onder plaatselijke verdoving chirurgisch
worden verwijderd (excisie). In sommige gevallen wordt intensieve bevriezing met
vloeibare stikstof, radiotherapie (bestraling) of een celdodende crème toegepast. In
uw geval is gekozen voor photodynamische therapie. Reden hiervoor is: de
localisatie, de effectiviteit, de selectiviteit (gezonde huid wordt niet aangetast) en
het cosmetische resultaat.
Als u met anderen over photodynamische therapie praat, is het van belang te
weten dat deze therapie niet voor elke vorm van huidkanker geschikt is.
Uw huid beschermen
Vermijd langdurige en intensieve blootstelling aan de zon of kunstmatige
lichtbronnen. Bescherm uw huid bij zonnig weer met een antizonnebrandcrème
factor 10, bijvoorbeeld Contralumen Ultra. Dit is op recept verkrijgbaar en wordt
vergoed door de ziektekostenverzekeraar. In deze zonnebrandcrème zit een
blokker verwerkt tegen langgolvig UVA licht, de bron voor het ontstaan van
kwaadaardige huidtumoren en voorstadia daarvan.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u
dan gerust naar de polikliniek Dermatologie in Winterswijk.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer 0543 544 275.
2/3
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij
gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn,
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw
behandeling nodig is.
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en
verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat
kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte
ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
_________________________
Foldernummer: der 341 versie: maart 2011
3/3
Download