Wiskunde B - jan meijer

advertisement
PTA Wiskunde B
Havo, leerjaar 4, schooljaar 2016 – 2017
Het gewogen gemiddelde van de SE cijfers en het gemiddelde van de ‘kleine toetsen’ (SE 5) is het rapportcijfer.
Dit rapportcijfer telt voor 35% mee in het examencijfer voor het SE.
Methode:
Moderne Wiskunde
Uitgever:
Noordhoff
Docent:
Jan Meijer
Tijdvak
Toets
Exameneenheid
Eindterm
Stofomschrijving
Toetsvorm
Duur
Herkansing
Weging
Periode 1
SE 1
Domein A
Domein B
A1, A2, A3
B1
Functies en de rekenmachine
Algebra of rekenmachine
schriftelijk
90 min.
Ja
3x
Periode 2
SE 2
Domein B
Domein D
B1
D1, D2
Exponentiële functies
De afgeleide
schriftelijk
90 min.
Ja
3x
Periode 3
SE 3
Domein C
C1, C2
Analytische meetkunde
Trigonometrie
Hoeken en afstanden
schriftelijk
90 min.
ja
3x
Periode 4
SE 4
Domein B
Logaritmische functies
Periodieke functies
schriftelijk
90 min.
ja
3x
Functies en de rekenmachine
Algebra of rekenmachine
Exponentiële functies
De afgeleide
Analytische meetkunde
Trigonometrie
Hoeken en afstanden
Logaritmische functies
Periodieke functies
schriftelijk
9 x 45
min.
nee
1x
2016-2017
SE 5
Domein A
Domein B
Domein C
Domein D
B1, B4
A1, A2, A3
C1, C2
B1, B4
D1, D2
PTA Wiskunde B
Havo, leerjaar 5, schooljaar 2017 – 2018
Het gewogen gemiddelde van de SE cijfers en het gemiddelde van de ‘kleine toetsen’ (SE 9) is het rapportcijfer.
Dit rapportcijfer telt voor 65% mee in het examencijfer voor het SE.
Methode:
Moderne Wiskunde
Uitgever:
Noordhoff
Docent:
Jan Meijer
Tijdvak
Toets
Exameneenheid
Eindterm
Stofomschrijving
Toetsvorm
Duur
Herkansing
Weging
Periode 6
SE 6
Domein A
Domein B
Domein D
A1, A2, A3,
B1,
D1, D2
Machtsfuncties
Differentiëren
schriftelijk
90 min.
Ja
3x
Periode 7
SE 7
Domein B
B2, B3
Transformaties
Functies en algebra
schriftelijk
90 min.
Ja
3x
Periode 8
SE 8
Domein D
D1, D2, D3,
D4
De kettingregel
Periodieke functies
Toegepaste analyse
schriftelijk
90 min.
ja
3x
A1, A2, A3,
B1, B2, B3,
D1, D2, D3,
D4
Machtsfuncties
Differentiëren
Transformaties
Functies en algebra
De kettingregel
Periodieke functies
Toegepaste analyse
schriftelijk
7 x 45 min. nee
2017-2018
SE 9
Domein D
1x
Download