Xenter Dienstverlening

advertisement
Xenter Dienstverlening
Xenter = uw persoonlijke binnendienst ‘op
afstand’ met specialisatie op gebied van
schadeverzekeringen en hypotheken
Xenter backoffice & service providing
ProDoc B.V., handelend onder de naam Xenter (hierna te noemen Xenter)
De Run 4312F
Postbus 2217
5503 LN Veldhoven
5500 BE Veldhoven
Telefoon 0900 - txenter/ 0900 – 8936837
Internet www.xenter.nl
E-mail
[email protected]
Start datum Xenter backoffice & service providing 1 januari 2010
Bestaansrecht
Xenter is ontstaan als gevolg van een strategie die heeft ingespeeld op de tekortkomingen
en/of kosten bij het intermediair op het gebied van personeel, organisatie, continuïteit en
klantinzicht. Xenter kent haar oorsprong midden jaren ’90. Vanuit die periode tot heden
hebben directieleden en medewerkers de markt nauwlettend gevolgd. Gezien de huidige
marktontwikkelingen, netto producten, abonnementen en moderne automatisering
concludeert Xenter dat de traditionele serviceaanbieders niet aansluiten bij de behoefte
van het intermediair. Ook het traditionele verdienmodel van betreffende organisaties staat
onder druk, zij leggen steeds vaker de (hoge) rekening bij het intermediair. Met die kennis
en ervaring heeft Xenter haar unieke dienstverlening ontwikkeld.
In de moderne tijd is niet het product leidend maar de mate van dienstverlening. Xenter is
namelijk van mening dat de dienstverlening door de eindklant (consument of
bedrijfsmatige relatie) wordt bepaald en betaald!
Bedrijfsprofiel
Xenter is een onafhankelijke, full service dienstverlener op het gebied van backoffice en
service providing binnen de financiële dienstverlening. De kracht én tevens het succes van
Xenter laat zich als volgt omschrijven;









Het creëren van een prettige, professionele werkomgeving
Mogelijkheden bieden tot persoonlijke ontwikkeling
Lange termijn visie en bouwen aan een gedegen dienstverlening
Continue werken aan verbetering van de processen en producten
Het beperken van overhead kosten
Perfectioneren van de backoffice
Werken vanuit een modern (totaal)advies
Durven investeren in je klant
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
Door deze headlines structureel te volgen heeft Xenter, in een zeer veeleisende en
bewegende markt waarin essentiële veranderingen elkaar snel opvolgen, een unieke
dienstverlening ontwikkelt.
Positionering
Xenter heeft een duidelijke visie over wie haar doelgroepen zijn en de strategie om deze
te bereiken. De toegevoegde waarde van Xenter is naar voren gebracht door haar ervaring
2
en door goed te luisteren naar haar huidige relaties. Verdere ontwikkeling van deze sterke
punten in combinatie met de kansen in de markt die er zijn én komen moet Xenter zich
nog sterker kunnen positioneren in deze bedrijfstak.
Basis
In de praktijk blijkt dat, vooral veel buitendienst adviseurs, zeer zelfstandig en
ondernemend zijn. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat een organisatie goede
medewerkers verliest. Dit doordat deze medewerkers ‘niet meer verder kunnen’ binnen de
organisatie of ze willen bijvoorbeeld meer zelfstandigheid, minder administratie of meer
verdienen. Door dit gegeven is Xenter overgegaan tot verschillende soorten van
samenwerking, zowel met (startende) zelfstandig ondernemers evenals al langer
bestaande assurantiekantoren (met en zonder personeel).
Toekomst
Een primaire doelstelling bij het ontwikkelen van de formule is het feit dat Xenter geen
grote logge organisatie wil worden die onmogelijk snel kan manoeuvreren in deze zeer
bewegende markt. Door nauw samen te werken met een selectie groep deelnemers blijft
deze noodzakelijke snelheid gewaarborgd. Xenter wenst daarom, de bewezen succesvolle
werkwijze, verder uit te bouwen met kwalitatief goede en regionaal werkende deelnemers
welke persoonlijk advies hoog in het vaandel heeft staan.
Waarom deelnemer worden in plaats van individueel zelfstandig?
Het is een vast gegeven dat (kleinere) intermediairs en eenmanszaken na verloop van tijd
‘vast lopen’ in administratieve zaken, polisbeheer, opleidingen en schadebehandeling.
Tevens heeft een zelfstandige onderneming geen kans tegen de grote maatschappijen en
banken als het gaat om SLA’s, te bespreken klantsituaties, voorrang - snelheid en
prioriteit situaties etc. Op het gebied van marketing en inkoop krijgt de individuele
ondernemer geen korting of kwantum voordeel. “Als individuele ondernemer heeft u dus
minder tijd om aan (nieuwe)klanten te besteden, dus minder omzet. Minder omzet tegen
veelal ook nog eens meer kosten op het gebied van software, marketing en inkoop”. Dit
resulteert in het feit dat u, als deelnemer bij Xenter versus individueel zelfstandige, met
dezelfde inspanning 1,5 tot 2,5 keer zoveel kunt omzetten en zullen uw verdiensten pro
rato meegroeien.
Xenter heeft voor het grootste deel van de markt rechtstreekse aanstellingen bij
aanbieders. Denk hierbij aan hypotheken, verzekeringen, zorg, kredieten, sparen en
beleggen voor zowel de particuliere markt alsook zakelijk.
Formule doelstelling
“Door het aanbieden van faciliteiten in de ruimste zin des woords zal Xenter een klimaat
creëren waarin deelnemer alle tijd en mogelijkheden krijgt om te doen waar hij goed in
is”.
Formule faciliteiten
Men kan stellen dat de formule alle ‘overige’ zaken invult waardoor de deelnemer vrijwel al
zijn tijd aan klantcontacten kan besteden. Xenter heeft, tot uitzondering van
‘vergelijkbare’ dienstverleners wel intensief eindklant contact. Wat uw Xenter binnendienst
kan afhandelen zal direct met de klant worden afgewikkeld, u wordt via het systeem op de
hoogte gehouden.
Backoffice diensten:
Wij verzorgen uw gehele polisadministratie / prolongatie / schade behandeling,
postverwerking en correspondentie middels ons geavanceerd automatiseringssysteem
waarbij u, uw klant en wij in één systeem alles kunnen inzien, digitaliseren en verwerken.
U kunt overal ter wereld werken als u beschikt over internet.
3
CRM maakt onderdeel uit van het pakket. Denk hierbij aan WFT klantdossiers, workflow
controle, SMS en email diensten, koppelingen met aanvullende (advies)pakketten,
mailings, agenda, etc.
Uiteraard is ons systeem afgestemd op de ‘nieuwe’ markt voor verzekeringen & financiële
dienstverlening.
Service Providing:
 Adviessoftware (gekoppeld)
 Assurantiepakket dat verder gaat dan de traditionele pakketten
 Centraal accountmanagement
 Collectieve inkoop
 CRM
 Hypotheek, krediet en verzekeringsaanstellingen
 Klantportaal digitaal
 Nieuws updates
 Offerte tools
 Offertes voor verzekering, leven en hypotheken
 PE abonnement
 Productinformatie
 Telefoon opvang (met adequate opvolging)
 Trainingen en opleidingen
 Waarneming bij ziekte of vakantie
 Werkwijze begeleiding
 WFT tools
 Workshops
Niet alle WFT disciplines in huis? U wilt uw klant toch volledig aan u binden zonder dat
een ‘onbekende’ adviseur bij uw klant over de vloer komt? Wij bieden u, indien
gewenst, die mogelijkheid doormiddel van samenwerking met andere aangesloten
deelnemers.
Return on investment
De investering om deel te nemen aan de formule van Xenter is bewust laagdrempelig
gehouden. Xenter kent bijvoorbeeld geen entreefee maar slechts (lage)opstartkosten.
Samen met de formulemanager wordt een kort business- en investeringsplan gemaakt
waarna snel duidelijk wordt of starten zinvol blijkt.
Wilt u vrijblijvend kennismaken om te bespreken of de unieke Xenter dienstverlening ook
iets voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Wilbert Docters
van Xenter of stuur een email. Wij maken graag tijd voor u.
4
Download