Nota toepassing educatief materiaa

advertisement
Nota toepassing educatief materiaal.
In grote hal
Hier worden de principes van duurzaam bouwen uitgelegd. Ieder onderstaand puntje
krijgt een bepaalde kleur. Vb energie krijgt kleur rood. Dan zullen
isolatievoorbeelden, zonnepanelen, zonneboiler enz. doorheen heel het gebouw ook
kleur rood krijgen.
Uitleg van
 LCA-materialen
Wat is De Levenscyclusanalyse? Uitleg algemeen in centrale hal. Iets van FSC-hout
Verderop in gebouw:




LCAmaterialen
Energie
Water
concept
ruimte
Larix hout
silicaatstenen
beton
raamkozijn
energie
Isolatie
serre:
prentje van botanische kenmerken van de boom zelf,
habitat, verder tekening van verwerking boom naar
planken, uitleg dat hout niet chemisch bewerkt is.
verklaring waarom Larix gebruikt wordt (endemische
plant, moet niet behandeld worden in
buitentoepassingen,...)
kan hier ontgonnen worden, enz
Uitleg waarom niet duurzaam, maar toch hier gebruikt
kastanjehout behandeld met een grondlaag van
plantaardige olie en aan de buitenzijde met natuurverf
beschilderd. Uitleg waarom geen pvc, aluminium,...
gebruikt wordt.
Is het mogelijk om ergens een stuk muur/dak/vloer te
tonen in dwarsdoorsnede? Dit kan ook eventueel
vervangen worden door een maquette.
Waarom isoleren we zo dik?
Waarom gebruiken we deze bepaalde materialen om te
isoleren?
glas isolatie tonen
Met behulp van de K-waarde, binnen- en
buitentemperatuur kan berekend worden hoeveel
energie een constructiedeel naar buiten geleidt.
Verschillende materialen met verschillende K-waarden
vergelijken a.h.v. rekenspelletje op bord. Voor ieder
materiaal kan de hoeveelheid energie die naar buiten
geleid wordt, uitgedrukt worden in gebruik aantal
spaarlampen per tijdseenheid.
serre van de tentoonstelling- en kelderruimte voldoet
aan het passieve energie principe: afgesloten van
binnenruimten, in de vloer, zijmuur en borstwering is
voldoende volume voorhanden om de ingestraalde
zonnewarmte op te slaan, er hoeft ook niet in gestookt
te worden.
Ook hier kunnen we met een rekenspelletje werken
verwarming
Zonneboiler
Fotovoltaïsche
zonnepanelen
water
Regenwater
rietveld
groendak
door middel van een in te vullen formule die al op een
krijtbord geverfd is
Gebaseerd op propaangasbrander in een hoog
rendement condenserende ketel.
Kunnen we hier effectief bij om de ketel te laten zien?
Veilig genoeg?
Aan de hand van schema uitleggen wat er gebeurd
Vergelijken met andere ketels
Foto’ s info eventueel bij syntra halen
Door plaatsing naamkaartje firma kunnen we hem
misschien goedkoper krijgen
Kunnen we hier effectief bij om de zonneboiler te laten
zien?
Aan de hand van schema uitleggen wat er gebeurd
Vergelijken met andere systemen, hoeveel energie er
bespaard wordt
Teller met hoeveel energie hij levert.
Door plaatsing naamkaartje firma kunnen we hem
misschien goedkoper krijgen
Geplaatst dak van cafetaria
Vergelijken met andere systemen, hoeveel energie er
bespaart wordt
Teller met hoeveel energie hij levert.
Door plaatsing naamkaartje firma kunnen we hem
misschien goedkoper krijgen
Regenwater op daken wordt opgevangen in een ton van
10.000 liter.
Regenwaterton tonen
Infobord met schema waarvoor regenwater wordt
toegepast.
Sectie van doorzichtige buis waar je het vuile water
duidelijk ziet in begin. Sectie van doorzichtige buis met
proper water aan uiteinde
Uitleg met verschillende planten die zuiveren
Uitleg van verschillende gesteenten
Uitleg van zuiveringsprincipes
Domein huizingen: voorbeeld van educatief rietveld met
infopanelen, glazen doorkijkwanden en waterpompen
Extensief groendak
Uitleg van opbouw, planten beschrijven
Voordeel voor insecten (corridor effect)
Download