Gezondheidsbeleid KC Boschveld september 2016

advertisement
Inleiding
Op kindcentrum Boschveld willen wij gezond eten voor iedereen makkelijk maken, om zo bij
te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Door te communiceren met de
kinderen, maar ook de ouders willen we ervoor zorgen dat er een gezond klimaat heerst.
Trakteren en lunchen doen we dus ook zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele
afspraken te maken bij een allergie, dieet, geloofsovertuiging en ook bij speciale
gelegenheden, zoals schoolreisjes en feestdagen.
Op kindcentrum Boschveld hebben we bepaalde regels vastgelegd op het gebied van eten
en drinken in de pauzes. De volgende regels zijn opgesteld:
Gezonde pauzehap
Eten en drinken in de kleine pauze:

Er mag alleen fruit of groente worden gegeten

Alle kinderen binnen unit 1 krijgen voor school een bekertje water.

Alle kinderen binnen unit 2 en 3 hebben een bidon gekregen, waaruit ze de
hele dag water mogen drinken.
Niet gewenste pauzehap:

Het nuttigen van een worstenbroodje, Turkse pannenkoek, chips, snoep is niet
toegestaan. Dit is namelijk niet gezond.
Regels voor de leerkrachten ten aanzien van gezonde voeding in de pauzes:

Leerkrachten moeten in de kleine pauze ook een stuk fruit eten, want ze zijn
een voorbeeld voor de kinderen.

De lunch mogen ze zelf bepalen, zolang het maar geen friet of andere snacks
zijn.
Gezonde lunch
Geschikt voor een gezonde lunch vinden wij:





Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een
kuipje.
Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout
bevat, zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light
zuivelspread.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei.
Lekker als beleg en voor erbij.
Pakje melk/karnemelk
Niet gewenste lunch en dus niet toegestaan:

chips
Het nuttigen van een Turkse pizza, worstenbroodje, croissants, snoep en
Richtlijnen voor de kinderen.
Tijdens de kleine pauze wordt er alleen fruit gegeten.
Kinderen hebben een eigen bidon gekregen, waaruit ze de gehele dag water kunnen
drinken
In de grote pauze mogen de kinderen bruine boterhammen met gezond beleg. Tijdens de
lunch mogen de kinderen een pakje drinken meenemen in de vorm van karnemelk of melk.
Richtlijnen voor de leerkrachten.
De leerkrachten dienen een voorbeeld te zijn voor de kinderen. De leerkrachten moeten zich
dus ook houden aan het voedingsbeleid. En gezonde voeding staat hier dus ook centraal.
Gezond drinken
Watervoorziening op kindcentrum Boschveld

Voor unit 1 staat er elke dag aan het begin van de schooldag een beker klaar
voor de kinderen. Deze beker mag gedurende de dag gevuld worden met
kraanwater.

Voor de klassen binnen unit 2 en unit 3, hebben alle leerlingen een bidon
gekregen. Ook deze bidon is gevuld en kan bijgevuld worden met kraanwater in hun
eigen unit.
Tijdens de lunch
Tijdens de lunch mogen de kinderen wel hun eigen drankje meenemen mits dit binnen het
voedingsbeleid past. Denk hierbij aan melk of karnemelk.
Gezonde traktaties
Verjaardag van de kinderen
Omdat er elk jaar vele verjaardagen gevierd worden vragen we ouders om de traktaties klein
te houden en niet te calorierijk te maken. Een alternatief is om in plaats van iets eetbaars
een klein cadeautje mee te geven. Mocht het kind toch iets eetbaars willen trakteren, dan
kan er gekozen worden uit een van de volgende eetbare traktaties:

Fruit

Groente

Peperkoek

Popcorn

Zoute krakelingen

Krentenbolletje

Soepstengels

Waterijs(Vriezer in de BBS aanwezig)

Klein cadeautje
Verjaardag van de docenten
Als een leerkracht zijn/haar verjaardag viert dan houdt hij/zij ook rekening met de
uitgangspunten van dit voedingsbeleid; er kan gekozen worden uit iets van het
bovenstaande lijstje. De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor een gezonde traktatie.
Speciale gelegenheden
Kindcentrum Boschveld is van mening dat bij speciale gelegenheden uitzonderingen
gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan
we bijvoorbeeld: schoolreisjes en sinterklaas.
Aangezien het een speciale gelegenheid is; zijn deze “extra dingen” speciaal. Het is
belangrijk dat dit geen gewoonte gaat worden.
Bij een schoolreisje geven wij de volgende richtlijnen mee aan de ouders:

Een klein zakje chips.

Een klein zakje snoep.

Een flesje drinken die ze vervolgens ook kunnen vullen met water.
Toezicht op beleid

Een kind dient zich te houden aan het beleid

Zodra er gezien wordt dat een kind zich niet aan het beleid houdt dan krijgt
hij/zij een briefje mee in de broodtrommel met daarop de vraag of de ouders willen
letten op wat ze de kinderen meegeven . (zie bijlage 1 Brief broodtrommel)

Mocht het een tweede keer voorkomen dan zullen de ouders uitgenodigd
worden op gesprek en zal het bespreekbaar gemaakt worden.
Overige pijlers

In samenwerking met de GGD hebben wij 2 keer in het jaar een boostweek.
Tijdens deze boostweek komen er meerdere aspecten binnen gezonde voeding aan
te pas. Er wordt gekookt met de kinderen, er wordt informatie gegeven over gezonde
voeding en er worden smaaklessen gevolgd.

Elk jaar vindt er een weeg- en meetmoment plaats, waarbij er gelet wordt op
overgewicht en ondergewicht van de kinderen. Dit doen wij in samenwerking met de
GGD en de kinderen die overgewicht of ondergewicht hebben worden uitgenodigd
door de GGD om op gesprek te komen.

In de nieuwsbrief komt er regelmatig een bericht over gezond eten en
drinken.

Gedurende de hele dag is er voor iedereen water beschikbaar binnen de
school.

In de ouderkamer wordt gezonde voeding regelmatig behandeld.
Team KC Boschveld
September 2016
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards