Beleef de canon

advertisement
“Beleef de canon”
Een vertelproject voor groep 5 t/m 8
nav. enkele vensters uit de
Cultuur Historische Canon
opgezet en uitgevoerd op
5 basisscholen in en om
Den Bosch door Reinou Vogel
Verhalen verbinden
“Eerst was het iets uit de
geschiedenis, nu weet ik hoe
het voor die mensen was”
Vier canonvensters:
•
•
•
•
Tweede wereldoorlog
Indonesië
Watersnoodramp
Opkomst van de televisie
“Ik wist niet dat water zoiets groots kon doen”
Opbouw:
1e vertelles:
Startverhaal en boekpromotie
2e vertelles:
Oudere gastverteller in de klas
3e vertelles:
Kinderen vertellen en eindgesprek
extra:
Oefenles vertellen met kleine groep
“Het was net of je het zelf had meegemaakt”
“Ik vergeet nooit meer hoe uw moeder
schrok toen die Duitser voor haar stond”
Promotie themacollectie
bibliotheekboeken
Enkele aanvullende materialen
Gastverteller meneer de Jong vertelt over de
Tweede Wereldoorlog
“Ik had al wel wat boeken gelezen over de oorlog, maar het
is heel anders als iemand erover vertelt die het zelf heeft
meegemaakt”
Meneer Ditters vertelt in interviewvorm
Marco en Tijs schreven deze
tekst op de website van BS
Merlijn:
“Donderdag 8 maart hadden
we weer een vertelles over de
Tweede Wereldoorlog. Deze
keer was er een meneer die de
oorlog had meegemaakt, hij
heeft alles verteld over de
oorlog. Hij had gezien hoe
Schiphol gebombardeerd
werd.……”
Kinderen vertellen
kinderen vertellen met hulp van
story board
Nikki en Lotte schreven dit verslag
op de website van BS Merlijn:
......Daarna mocht je met je groepje gaan
oefenen op 'het vertellen'.
We kregen ook les van Reinou: als je
niet alleen vertelt, moet je naar de
ander kijken als hij/zij aan het
vertellen is, stil staan, niet met je
handen in je zakken, niet op één toon
praten en dingen waar je over praat
moet je voor je zien.
Op het einde mocht je je verhaal aan de
klas vertellen.
Wij deden zelf ook mee met de vertel-les
en het was heel leuk.
“Ik dacht eerst vooral aan mezelf, nu denk ik meer aan
andere mensen. Dat ze dat hebben meegemaakt”
“Ik vond het een leuke les omdat ik nu weet
hoe de andere kinderen erover denken”
Nog een aantal uitspraken van kinderen:
“Ik kijk nu anders naar Joodse mensen, met meer respect”
“ Ik weet nu wat ze allemaal hebben meegemaakt”
“Als ik nu oude mensen zie dan denk ik: misschien hebben
zij ook wel de oorlog meegemaakt...”
“Het raakte mij dat mensen zulke dingen met elkaar doen
in een oorlog, ik hoop dat ik nooit oorlog meemaak”
“Was vroeger in het echt ook alles zwart-wit?”
“Als ik nu naar het journaal kijk dan denk ik: vroeger
wisten ze dat nog helemaal niet!”
Download