geneeskracht

advertisement
GENEESKRACHT
Deze nieuwsbrief gaat over onze uitzending op Radio Voorst met als onderwerpen
-Allergieën
-Wildemanskruid
-BTW
Uitzending op Radio Voorst
A.s. dinsdag 12 maart 2013 is weer de radio-uitzending GENEESKRACHT, van 19.00 tot
20.00 uur. Het programma wordt herhaald op vrijdag 15 maart van 13.00 tot 14.00 uur.
Radio Voorst is te ontvangen op de volgende frequenties:
Ether 105.3 FM,
(in de hele stedendriehoek, Deventer-Zutphen-Apeldoorn)
Kabel 93.1,
(UPC, uitsluitend in de Gemeente Voorst)
103.7 FM,
(Glasvezelkabel)
Website-stream,
Ga naar: http://www.rtvvoorst.nl/ en druk daarvoor op het rechthoekje 'ON AIR' linksboven in dat scherm
Maart roert zijn staart. Na een hele mooie week duiken we weer even de winter in. Maar
het kan niet wegblijven, het voorjaar is begonnen. De temperatuur gaat omhoog, de
krokussen schieten de grond uit en veel bomen komen in bloei. Heerlijk. Maar voor
sommigen is dat een ramp. Die gaan niezen en proesten, ze krijgen jeuk in hun ogen, neus,
keel en zelfs in hun oren. Ook benauwdheid komt hierbij voor. We noemen het
‘hooikoorts’. In maart is dat een allergie voor boompollen; de graspollen (hooi) komen
later in het jaar.
Dinsdag hebben we het over allergie, overgevoeligheid.
-
In Nederland heeft ca. 1,2 miljoen mensen last van een allergische aandoening en dit
aantal blijft toenemen, met name bij kinderen (bron: RIVM). Een allergie is een
overdreven reactie van het immuunysteem op bepaalde stoffen, die bij de meeste
andere mensen geen klachten veroorzaken. Ons immuunsysteem beschermt het
lichaam dagelijks tegen o.a. bacteriën, virussen, parasieten en dergelijke die niet
lichaamseigen zijn. Bij een afweerreactie reageert het door antistoffen te produceren.
De antistoffen reageren met de ‘binnendringers’ en hechten zich aan bepaalde cellen,
de mestcellen. Deze komen overal in ons lichaam voor, met name in de slijmvliezen
van de neus, de ogen, lippen en mond, alle luchtwegen, onder de huid en in de
darmen. De mestcellen geven dan de stof histamine af. Deze histaminen kunnen
Allergische klachten veroorzaken zoals:
-
-
- een verstopte neus;
- een loopneus;
- niezen;
- jeuk;
- tranende ogen;
- vaak ook kortademigheid;
- een piepende ademhaling;
- het ophoesten van slijm;
- buikpijn en diarree, soms juist obstipatie
Daarnaast kan netelroos een klacht zijn en bij zeer ernstige allergieën kun je in shock raken,
wat levensbedreigend kan zijn. Kinderen kunnen als baby al allergische klachten vertonen in
de vorm van constitutioneel eczeem (dauwworm).
Kans op een allergische reactie
De productie van deze antistoffen kan al op jonge leeftijd plaatsvinden ook al voor de
geboorte, in de baarmoeder. Dit is een aangeboren en voor een deel erfelijk bepaald
proces. De kans op het krijgen van een allergie bij een kind zonder allergische ouders wordt
geschat op 10 tot 20%. Dit percentage neemt toe tot 30% indien één van de ouders
allergisch is en tot 50% als beide ouders allergisch zijn.
De laatste jaren
is het aantal allergieën groeiende, met name in het westen. Ouders en artsen zijn
tegenwoordig veel alerter op allergische verschijnselen. Ze worden eerder waargenomen,
benoemd, gediagnosticeerd en behandeld. De toename van het aantal gevallen komt ook
door een groeiend aantal kinderen met een voedselallergie. (De British Allergy Foundation
gaat op basis van de inventarisatie van 4200 onderzoeken er van uit dat 45% van de
bevolking in Europa en Amerika een voedingsallergie heeft.)
Het is denkbaar dat ons lichaam op elk soort stof allergisch reageert. De bekendste zijn
voedingsmiddelen, boom- en graspollen, huisstof(mijt), insectenbeten, metalen als nikkel en
medicijnen.
De diagnose kan
gesteld worden door een huidtest, bloedonderzoek en bij voedselallergie een
eliminatiedieet. De reguliere behandeling bestaat uit het zo mogelijk vermijden van de
betreffende stoffen, het gebruik van allerlei medicijnen die de reactie van histamine
onderdrukken en desensibilisatie (het ongevoelig maken) voor het allergeen door een reeks
injecties met de bestreffende stof.
Waardoor is er toch zo’n toename van allergieën? Allergieën komen vooral in ontwikkelde
landen voor. In 1989 is het IJzeren Gordijn gevallen. In de DDR, een land met erge
luchtverontreiniging door de bruinkool, blijkt, tegen onze verwachting in, weinig allergie
voor te komen. Allergieën komen juist voor in gebieden met een overdreven hygiëne. Ons
immuunsysteem bouwt niet meer op een natuurlijke manier weerstand op. En juist ook in
ontwikkelde landen is een overvloed aan nieuwe (voedings)producten. Hoe zou het
immuunsysteem daar adequaat op kunnen reageren. Evolutionair duurt dat misschien wel
eeuwen.
Allergieën ontstaan in de dunne darm. In
de dunne darm nemen wij ons voedsel op. De heel kleine voedseldeeltjes gaan door de
darmwand naar ons bloed. Dat hoort zo. Als er in de darm een irritatie is door b.v. een
ontsteking of doordat de darmen van een kind nog niet “rijp” zijn voor bepaalde voeding,
zijn de darmen wat beschadigd en komen er ook deeltjes in het bloed die daar niet horen.
Dan reageert het lichaam met de productie van antistoffen tegen de indringer, het
allergeen. Zo zien we heel veel baby’s die geen koemelk(producten) verdragen. En als er
eenmaal een allergie is kan dat heel gemakkelijk uitbreiden. Door onze moderne leefwijzen,
zowel met voedsel als onze alledaagse stress, zetten we ons immuunsysteem ernstig onder
druk. En wat dacht u van de vaccinaties waarmee het immuunsysteem wordt geprikkeld?
In Centaurea behandelen wij mensen die allergische klachten hebben, met homeopathie en
met bioresonantie met veel succes. Daarbij richten we ons op de symptomen en soms ook
op het product waarvoor iemand allergisch is. Het doel is dat de klachten voor dat moment
verdwijnen, maar ook dat ze niet meer terugkomen. Ook niet het volgende jaar. Ons doel
is mensen echt genezen. Daarvoor staat ons een veelheid aan homeopathische middelen ter
beschikking, zoals Apis mellifica (bijengif), Allium-cepa (ui), Wyetia en Arundo (grassen),
Pulsatilla pratensis (Wildemanskruid), Natrium-muriaticum (zout), Lac vaccininum
defloratum (ontroomde koemelk). In de radio-uitzending gaan we daar, met voorbeelden,
uitvoerig op in.
In de uitzending belichten we speciaal de plant Pulsatilla pratensis.
Pulsatilla pratensis is een bekend homeopathisch middel.
Het plantje is een mooie anemoon, die van oorsprong voorkomt in weilanden op
kalkhoudende gronden. De Nederlandse naam is Wildemanskruid. De herkomst van de
naam is onduidelijk. Het zou te maken hebben met de zaaddozen die zeer wild in de wind
bewegen. Pulsatilla betekend slaan en zwaaien en pratensis betekend uit het weiland. Zelf
vind ik het een moeilijk te houden plant. Ik heb het een paar keer in de tuin gezet zonder
succes. Waarschijnlijk was de grond te zuur en te weinig kalkhoudend.
Het plantje geeft mooie paarse bloemen en is sterk behaard. De bloeitijd valt in het
voorjaar.
Als homeopathisch middel is het werkzaam bij mensen met het volgende beeld:
Het zijn gevoelige meegaande mensen die snel emotioneel kunnen reageren. Ze verdragen
vet slecht en zijn meestal warmbloedig, verdragen warmte slecht en hebben graag de ramen
open. Ze hebben weinig dorst en de uitscheidingen zijn vaak dik gelig van aard. Ze hebben
allerlei angsten zoals angst in het donker, kleine ruimten en alleen zijn. Ze hebben een
duidelijke afkeer van vet en zware voeding.
BTW
Eindelijk is het gepubliceerd in de Staatscourant. Het uitvoeringsbesluit over de BTW
aangaande CAM-artsen. Het komt er op neer dat we over al onze diensten BTW moeten
afdragen. Er is nu duidelijkheid. De juridische procedures kunnen nu gestart worden.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of naar aanleiding van deze
radio-uitzending: mail deze dan naar [email protected] of naar [email protected].
Ze zullen dan rechtstreeks aan u of in de (volgende) uitzending beantwoord worden.
Hartelijke groeten,
Het team van Centaurea.
Homeopathisch artsen en -dierenarts
Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
tel: +31 (0)55-3574340
fax: +31 (0)55-3574341
e-mail: [email protected]
website: www.centaurea.nl
Download