Decimale getallen. 10

advertisement
BINAIR REKENEN
1
Decimale getallen.
10-tallig stelsel.






3048 = 3•1000 + 0•100 + 4 •10 + 8•1
3048 = 3•103 + 0•102 +4 •101 + 8•100
Optellen
3048
2473 +
5421
Aftrekken
3042
2473 569
2
Binaire getallen.
2-tallig stelsel






10101 = 1•16 + 0•8 + 1•4 + 0•2 + 1•1
10101 = 1•24 + 0•23 + 1•22 + 0•21 + 1•20
Optellen
10101
1101 +
100010
Aftrekken
10101
1101 1000
3
Binaire getallen in barcode.




Afwisselend zwarte en
witte streep.
Brede streep = 1.
Smalle streep = 0.
De 5-bits code 00110
geeft het decimale
getal 6 aan.
4
Van decimaal naar binair.

103dec= 1•64 +1•32 + 0•16 + 1•8 + 0•4 + 0•2 + 1•1

103dec= 1•26 +1•25 + 0•24 + 1•23 + 0•22 + 0•21 + 1•20

103dec= 1

103dec= 1101001bin
1
0
1
0
0
1
5
Algoritme (Decimaal —» Binair)
6
Display aansturing

Onderaan komt 1001bin
= 9dec binnen.

De decoder maakt er
een code 1101111 van.

Hierdoor wordt op het
display het getal 9
zichtbaar.
7
Binaire communicatie.
Bij iedere binaire code hoort een letter.
8
Binaire communicatie 2
Een binaire code
kan hier een
letter of een cijfer
voorstellen.
Voor het
omschakelen van
letters naar
cijfers is ook een
code (11011)
9
Hexadecimaal.








Cijfers in het Binaire getalstelsel: 0 en 1
Decimaal: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hexadecimaal: 0123456789ABCDEF
1B2hex = 1•162 +B•161 + 2 •16
= 1•162 +11•161 + 2•160
= 1•256 +11•16 + 2 •1
= 256 + 176 + 2
= 434dec
10
Binair «———» Hexadecimaal

1001bin
=
9dec
= 9hex

1101bin
=
13dec
= Dhex

1001 1101bin = 9dec 13dec
= 9Dhex

1011 0011bin = 11dec 3dec
= B3hex
11
Bits en Bytes

Bit: Kleinst mogelijke stukje informatie 0 of 1.

1101bin (= 13dec) is een vier bits binair getal.
Een 8-bits getal is bv. 1001 1110bin.
Een byte is een groep van 8 bits.
EEN 8-Bits getal heeft 28=256dec mogelijkheden.



12
Download