Informatieblad over legionella

advertisement
Informatieblad over legionella
Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige
longontsteking, Enkele tientallen overlijden hieraan. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten
aan over. Deze legionellabesmettingen kunnen meestal worden voorkomen.
Onderdeel
Wat is legionella
Toelichting
Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep
veroorzaakt. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) kan ontstaan wanneer mensen de
bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie.
De griepvariant (ook wel Pontiac koorts) is meestal van tijdelijke aard. De veteranenziekte
daarentegen is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop.
Voorwaarde voor infectie is dat de bacterie via de neus of de mond wordt opgenomen en
zich kan vestigen in de longen. De verspreiding gebeurt dan ook via zogenaamde
aërosolen, dit zijn kleine waterdruppeltjes die de bacterie kunnen bevatten. Risicogroepen
zijn personen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers.
Waar leven
legionellabacteriën
Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink)water. De bacterie
vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in
water met een temperatuur tussen de 25 en 50°C, in stilstaand water en als er een biofilm
(is een slijmlaag die voedingsstoffen bevat voor de bacterie) in de leidingen aanwezig is.
Onder 25 °C is er vrijwel geen groei en temperaturen boven 50°C doden de bacterie.
Hoe kun je
legionella
voorkomen
Advies
Houdt koud water koud, < 25°C. Voorkom hotspots en ongewenste opwarming.
Zorg dat een warmwater temperatuur van minimaal 60°C op ieder tappunt wordt
bereikt.
Zorg dat alle tappunten wekelijks gebruikt worden. Zo voorkom je dat het water in de
installatie te lang stil staat.
Verwijder “dode” leidingen. Dit zijn leidingen die afgedopt zijn en waarop dus geen
verversing mogelijk is.
Spoel de waterleidingen goed door als deze langer dan een week niet zijn ververst.
Zorg voor goed onderhoud van de ketel of boiler.
Een risicoanalyse beschrijft de risicopunten in de installatie op aanwezigheid/groei van
legionella bacteriën. Het bijbehorend beheersplan geeft aan hoe je de risico’s kunt
beheren.
Bij uw leidingwaterinstallatie is, met betrekking tot legionellapreventie, geen risicoanalyse
en beheersplan aanwezig. De installatie bevat echter aërosolvormende tappunten. De
gebruikers van de installatie lopen het risico dat zij (door het inademen van aërosolen)
besmet kunnen worden met legionellabacteriën.
Hoewel u volgens het Waterleidingbesluit hiertoe niet verplicht bent, adviseren wij toch
een risicoanalyse uit te (laten) voeren en indien nodig een beheersplan op te (laten)
stellen.
Links naar aanvullende informatie
www.brabantwater.nl/inspectie
www.infodwi.nl  zie Werkblad 1.4 G
 zie Werkblad 4.4 A
www.legionellavraagbaak.nl
www.legionella.nl
Download