Legionellapreventie

advertisement
Legionellapreventie
10 aandachtspunten op een rij
Ir. Hank Wes
Belang legionellapreventie
• Officier van justitie eist 18 maanden cel i.v.m.
legionellabesmetting
2
Vernevelende tappunten
• Legionella is alleen ziekteverwekkend als ze in aërosolen
voorkomen (kleine druppeltjes in de lucht)
• 2 of 3 soorten (van de > 50) zijn ziekteverwekkend
versus
de gevaarlijkste soort
legionella pneumophila
• Als een ongevaarlijke soort kan leven, dan ook de gevaarlijke
3
Thermisch beheer
• Houd koud water koud en
warm water warm
GEEN
optie
lage
voorkeur
derde
optie
• Te realiseren door een goede normconforme (NEN 1006) installatie te
ontwerpen, hetgeen toch al een eis is.
• koud drinkwater ≤25 °C (en WW tapleidingen)
• taptemperatuur warmwater ≥55 °C
• warmwater circulatieleidingen ≥60 °C
tweede
optie
hoge
voorkeur
eerste
optie
4
Elektrochemisch beheer
• Elektrochemisch beheer alleen toegestaan voor prioritaire
instellingen
(i.c.m. onderbouwing waarom thermisch of fysisch beheer geen optie is).
5
Thermischbeheer
• Gedrag van legionella bij verschillende watertemperaturen
70 °
> 70 °C: zeker afsterven
(90 % binnen 1 minuut)
60 °
> 60 °C: snel afsterven
(90 % binnen 5 minuten)
50 °
> 50 °C: langzaam afsterven
45 °C: langzame groei
(90 % binnen 6½ uur)
40 °
40-45 °C: snelle groei
30-40 °C: optimale groei
30 °
25-30 °C: snelle groei
20 °
20-25 °C: langzame groei
tot 20 °C: in rusttoestand,
maar wel degelijk levend
• Focus koudwaterleiding
Onder optimale omstandigheden
verdubbelt de concentratie in 3 tot 4 uur
6
Gebruikersverwachting
• Niet frequent (wekelijks) gebruikte leidingen zijn ook dode
leidingen
tappunt dat niet wekelijks
wordt gebruikt
doorgelust aansluiten
7
Gebruikersverwachting
• Deugdelijk ontwerp, risicoanalyse en beheersplan staat of
valt bij overeenstemming van de gebruikersverwachting met
het daadwerkelijke gebruik
8
Doorlussen tappunten
• doorstromend aansluiten: afhankelijk van gebruik
9
Wekelijks gebruik waarborgen
• Indien mogelijk doorstromend aansluiten met frequent
tappunt aan het einde of verbruik automatiseren
tappunt zonder
wekelijks afname
tappunt dat niet vaak
wordt gebruikt
doorgelust aansluiten
Geautomatiseerd verbruik
- Hygiënespoeler
- wc met automatische spoeling
- automatisch spoelende kranen
10
Controleerbare keerklep
• Leidingdelen segmenteren met controleerbare keerklep
(type EA)
• Plaatsing begin van de leiding
(binnen 15 cm)
11
Segmentatie met EA-ventielen
12
Hotspots
• Hotspots zijn gebieden waar opwarming van het koude
water plaatsvindt
• Kruising koudwaterleiding met CV of warmwater circulatieleiding
• Koudwaterleiding direct naast CV of warmwater circulatieleiding
• Koudwaterleiding mag een warmwater uittapleiding kruisen
(of daaraan parallel lopen) omdat deze na gebruik afkoelt
(mogen daarom ook niet worden geïsoleerd)
13
Hotspots
• De ontwerper bepaald welk deel van de plattegrond hij
aanmerkt als koele vloerstroken
14
Hygiënisch werken
• Tijdens de bouw schoon werken
• Persproef olie-vrij perslucht toepassen of gefilterd water
• Vóór ingebruikname goed spoelen (v=2 m/s)
15
Kleine diameters
• Over-dimensioneren leidt tot slechte doorstroming en
daarmee meer risico op legionella
• BSH op separaat leidingdeel
(niet doorgelust aangesloten op regulier drinkwaternet)
• Niet over-dimensioneren voor toekomstige uitbreiding
(aansluitmogelijkheid direct na watermeter creëren)
16
Verwacht versus werkelijk gebruik
• Periodieke toetsing verwacht versus werkelijk gebruik
(nieuwe risicoanalyse) kan leiden tot nodige aanpassing in
drinkwaterleidingsysteem of het legionellabeheersplan
• Ziekenhuisvleugel gesloten of ander soort patiënten op de afdeling
• Hotel richt zich op andere doelgroep
• Ander bedrijf vestigt zich in een bestaand pand
17
Aanpassing installatie / renovatie
• Bij prioritaire installatie is het verplicht bij aanpassing van
installatie een nieuwe
• Legionella risicoanalyse en
• Legionella beheersplan
door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf op te stellen.
• Herberekening bij renovatie (ISSO 55)
• Pas op met verschillen in binnendiameters van koper en kunststof
18
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legionellapreventie is altijd belangrijk (ook niet-prioritair)
Ontwerp en risico-analyse segmentatie met EA-ventielen
Ontwerp afgestemd op gebruikersverwachting
Temperatuurbeheer focus koudwaterleidingen
Geen niet-gebruikte leidingen wekelijks gebruik
Doorlussen tappunten frequente doorstroming
Geen Hotspots
koud en warm gescheiden
Hygiënisch werken persproef perslucht of gefilterd water
Legionellabeheersplan verwacht versus werkelijk gebruik
Aanpassing installatie nieuw ontwerp, risicoanalyse
en beheersplan
19
Hartelijk dank voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen?
Segmentatie met EA-ventielen
21
Ontwerpuitgangspunten
Inventarisatie
• Hoe ziet het gebouw er uit?
• Wat is het werkelijk te verwachten gebruik?
Werkelijk gebruik
• Overeenkomstig het te verwachte
gebruik?
Uitvoering
• Volgens ontwerp?
• Hygiënisch?
Ontwerp
=
Risicoanalyse
Ontwerp
• Aantal tappunten per leidingstrang?
• Water en energie gebruik t.a.v. wachttijden?
• Koude / warme zones?
Leidingberekening
• Doorstroomsnelheid?
• Energieverbruik?
22
Download