Opdracht_onze aarde

advertisement
Aarde, een verzameling fenomenen…
• Wat is een fenomeen?
– Door wie waargenomen?
– Oorzaak?
– Gevolg?
– Werking?
Lucht
•Wind
•Tornado’s
•Windrichting
•De atmosfeer
•Ozon…
Vuur
De 4 elementen:
materie vs energie…
Aarde
•Aardbeving
•Platentectoniek
Vuur:
•Continentendrift
•Gebergten
•Woestijn
•…
•Lava
•Vulkanen
•Aardkern
•Magma
•…
Water
•Tsunami
•Waterhuishouding
•Bronnen
•Regen
•Gletsjers
•Eb en vloed
ENERGIE = BEWEGING
• Zon en maan
• Eb en vloed
• Het klimaat
TIJD = BEWEGING
•Het noorderlicht
•De seizoenen
•Dag/nacht
•…
Your mission…
• Werk per twee een korte les van ongeveer 5-10
minuten uit over het fenomeen naar jouw keuze.
• Uitwerken =
– een presentatie (powerpoint of prezi) van ongeveer 5
tot 10 slides, voorzien van een schema,afbeelding of
(kort, 3min.) animatiefilmpje.
– Een samenvatting met een schets of schema van
ongeveer een bladzijde.
– Naar voor brengen in de klas. (ong. 10 minuten)
• Deadline: 5 juni 2015
Een manier van werken…
Oriënteren:
• Afbakenen van wat je wil vertellen, op welke vragen wil je een antwoord?
• Goede vragen stellen: Wat is het– oorzaak – gevolg – werking – effect op
mens.
Voorbereiden:
• Informatie opzoeken
• Informatie verwerken, schrappen, samenvatten…
Uitvoeren:
• Presentatie voorbereiden, samenvatting maken
• Presenteren
Reflecteren:
• Peer evaluation
• Zelfreflectie: wat ging goed/moeilijk? Wat kan ik goed? Wat kan ik anders
aanpakken een volgende keer?
Download