CASUS – ACCIJNS Geen additieven naar Frankrijk

advertisement
CASUS – ACCIJNS
Geen additieven naar Frankrijk
Casus
Je werkt bij een douane-expediteur en krijgt de volgende situatie geschetst:
Wij hebben een product in opslag als accijnsgoed, goederen code 3811...
Wij hebben nu een klant in Frankrijk die dit product wil gaan gebruiken in een toepassing die
niet accijnsplichtig is. Dus het product zal niet worden gebruikt als moterbrandstof,
verwarmingsbrandstof of additief daarvoor.
Wij hebben van de klant dan ook een verklaring ontvangen van de Franse douane dat de
Franse douane aan hem mededeelt dat, wat hij met het product gaat doen naar mening van de
Franse douane geen accijnsbehandeling is en dat hij dan ook niet onder de
administratieverplichting valt voor accijnsgoederen in Frankrijk.
Vraag
De volgende vraag wordt je voorgelegd:
Er is binnen ons bedrijf een meningsverschil tussen onze collega’s in Nederland tegenover onze
collega’s in Engeland.
Volgens onze Engelse collega’s moeten ze het hoogste accijnstarief in Engeland betalen (indien
het product uit Engeland komt) en dan transporteren met een SAD naar Frankrijk.
Volgens ons (wij hebben het product ook in Nederland in opslag) is dat niet juist. Volgens ons is
het een betaling van 0 accijns. Onze gedachtegang hierachter is als hieronder.
Onze gedachtegang:
1. Product heeft goederencode 3811
2. Product is in beginsel een accijnsproduct
3. Product is op dit moment in opslag in een AGP loods
4. Product word verkocht naar een klant in Frankrijk
5. Transport moet plaatsvinden met een accijnsgeleidedocument danwel een eAD dan wel
een SAD
juni 2013
6. Klant heeft geen accijnsgoederenplaats in Frankrijk, en is ook geen geregistreerd
ontvangen dus het transport kan niet plaatsvinden met een eAD
7. Transport kan wel plaatsvinden met een SAD document indien accijns in Nederland en
in Frankrijk betaald worden.
8. Klant overlegt verklaring van Franse douane dat in zijn proces het product niet als
accijnsgoed wordt gezien.
9. Wij kunnen hiermee aantonen dat het product ondanks dat het een 3811 product is, niet
gebruikt zal worden als een motorbrandstof danwel verwarmingsbrandstof dan wel een
additief hiervoor.
10. Wij geven in onze AGP dit product aan ter uitslag met betaling van accijnstarief 0.
11. Wij transporteren het product onder begeleiding van een SAD en CMR naar Frankrijk.
12. Product komt aan in Frankrijk, accijns in Frankrijk wordt door de verklaring van de
Franse douane niet van toepassing
13. Wij ontvangen getekende CMR voor ontvangst van ontvanger.
14. Wij kunnen bij controle door de douane aantonen dat het product de
accijnsgoederneplaats heeft verlaten, dat accijns is betaald (plus reden van 0 euro
accijns m.b.v. de accijnsverklaring Franse douane) en dat het transport is aangekomen
op de juiste bestemming.
Is bovenstaande juist?
juni 2013
Antwoord:
Het product ligt in Nederland in een AGP, dus we hebben met Engeland niets meer te maken.
Omdat niet de gehele GN-code gegeven wordt, zal bij de beantwoording uitgegaan worden dat
het een additief betreft waarvoor de controlebepalingen van toepassing zijn.
Als de additieven de AGP verlaten, is er sprake van uitslag tot verbruik. Het tarief dat toegepast
moet worden is het tarief van de motorbrandstof waar het additief aan toegevoegd wordt. Als
het niet aan motorbrandstof wordt toegevoegd dan is er geen tarief en dus hoeft er niet betaald
te worden. Dit kan veelal aangetoond worden aan de hand van bescheiden zoals facturen en
vrachtbrieven, verpakking, etc.
Als de additieven zijn uitgeslagen tot verbruik en er hoeft niet betaald te worden, dan blijven de
controlebepalingen echter wel van toepassing. Dat betekent dat voor het vervoer naar Frankrijk
gebruik gemaakt moet worden van een VGD (of, zoals de vraagsteller aangeeft: een SAD).
Ondanks het niet verplicht is, wordt met klem geadviseerd om het derde exemplaar terug te
vragen van de geadresseerde in Frankrijk. Als de Nederlandse douane wil weten waar de
goederen gebleven zijn, kan dit exemplaar daarvoor gebruikt worden.
Ondanks dat de volgorde waarin de vragensteller de procedure beschreven heeft niet geheel
juist is, is de inhoud wel juist.
Voor meer informatie, opleidingen (Junior) Customs Consultant - (Assistent) Declarant, training
en advies kunt u contact opnemen met Miranda Trechsel of Anthea van Os van KGH
Douaneopleidingen via [email protected] respectievelijk 088 - 648 1888.
juni 2013
Download