multimedia - Telenet Users

advertisement
Multimedia 1ste jaar
Iris Robijns
Walter Van den Branden
Ilse Van Looveren
Doelstellingen
• vertrouwd raken met begrippenapparaat
• beperkte technische en theoretische basis
geven -> 2de jaar
• traditionele media
• evoluties op het vlak van nieuwe media
• internet
2 luiken
• Luik 1 -> traditionele media : Walter Van
den Branden
• Luik 2 -> nieuwe media : Iris Robijns en
Ilse Van Looveren
Luik 2: nieuwe media
•
•
•
•
•
•
definitie
technische evolutie
informatiesnelweg als economisch product
informatiesnelweg als cultureel product
het internet
alles bekeken vanuit het gebruikersperspectief
Praktische info
• om de week:
• -> VDW - ROI
• -> VDW - VLO
• het examen in juni is schriftelijk
• het examen bestaat uit 2 delen: elk deel op
10 punten
• herkansing in september : 2 delen kennen
MULTIMEDIA
Cursus 1ste jaar (deel II)
ROI - VLO
INLEIDING
• Enorme evoluties
• Virtuele ruimten > < fysieke ruimten
• Nieuwe begrippen
–
–
–
–
–
cyberspace
virtual reality
interactieve televisie
video-on-demand
information highway
Nieuwe vs. traditionele media
• Soorten definities
• Onze definitie
– representatie van gegevens
– integratie
– interactiviteit
Representatie van gegevens
desktopconf.
e-mail
videoconferencing
fax
telefoon
papier
stem
Representatie van gegevens
video
Audio
Geluid
Animatie
grafisch
tekst
numeriek
Integratie
• Coherent
• synchroon
interactie
• Gebruiker is actief
– cd-rom
– video-on-demand
– internet
• gebruiker is niet actief
– televisie
– radio
• GEVOLG: demassificatie
Nieuwe media
• Multimedia is de integratie van diverse type
media (tekst, beeld, geluid en data) in een
meestal digitale omgeving met als doel
communicatie, interactie en dus
informatieoverdracht te optimaliseren.
Traditionele media
• Traditionele media zijn vaak een onderdeel
of vormen een wezenlijk element voor
nieuwe media. Zij kunnen niet interactief
gebruikt worden en leveren meestal maar
één soort van informatie.
Information highway
• Al Gore -> 1992
• Metafoor voor het ganse web van wegen die
internationaal met elkaar verbonden zijn.
• Uitbreiding huidige telecommunicatienetwerk
• autostrades <-> zandwegen
informatiesnelwegtechnologie
• 2 grote evoluties
– verbetering van de kabels
– compressietechniek
• alles draait rond:
–
–
–
–
zoveel mogelijk informatie versturen
tegen een zo hoog mogelijke snelheid
in een zo kort mogelijke tijd
en… in beide richtingen
De verschillende evoluties:
•
•
•
•
•
•
•
•
Digitalisering
Microchiptechnologie
Bandbreedte
Koperpaar -> coax -> glasvezelkabel
Compressietechniek
Schakeltechnologie
Servers
Eindtoestellen en toepassingen
Digitalisering
• Computer kan enkel onderscheid maken
tussen aan of uit of anders tussen 0 en 1
• Binaire code bestaat uit ‘nullen’ en ‘enen’
• Één cijfer van een binair getal heet een bit
• Een reeks van 8 bits heet een byte, bijv.
01110000
Digitalisering
• Vertalen naar binaire code
• Kwestie van afspraken maken
(verschillende bestandsformaten)
–
–
–
–
Getal = binaire code
Letterteken = code
foto -> pixel = code
geluid -> fractie seconde = code
Digitalisering
• Met 1 byte kunnen 256 verschillende
toestanden weergegeven worden
• Voldoende voor alle lettertekens => ASCII
• Niet voldoende voor grote getallen, daarom
werkt met tegenwoordig met groepen van
bytes, bv 4 bytes = 32 bits
Digitalisering
• Grote hoeveelheden gegevens die men moet
opslaan
• Kilobyte = 210 =1024 bytes
• Megabyte = 1024 x 1024 = 1.048.576 bytes
• Gigabyte = 1.037.741.824 bytes
• Terabyte= ???
Digitalisering
• voordelen
– veel informatie compact opslaan
– eenvoudige bewerkingen zijn mogelijk
– zonder kwaliteitsverlies informatie
transporteren
• digitaal <-> analoog
Compressietechniek
• Doel: reduceren van de hoeveelheid data
• Samenpersen van informatie zonder dat
essentie verloren gaat
• Verschillende technieken
– zonder verlies (bestand Zippen)
– met verlies (beeld omzetten naar JPEG)
Microchiptechnologie
• Processor = Kern van een computer
• Rekenmachine die bewerkingen met binaire
codes uitvoert
–
–
–
–
Optellen
Aftrekken
Vermenigvuldigen
Delen
Microchiptechnologie
• Processor bepaalt de snelheid (Mhz)
– Sinds 1940 -> performantie is 32 keer
verdubbeld
– Nu Pentium III, snelheid van 800 Mhz
Microchiptechnologie
• Geheugenchips bepalen kwantiteit
• Verschillende soorten
– Ram
– Rom
• geheugencapaciteit chip enorm vergroot
– jaren ‘70 -> 1042 bits
– 1996 -> 64 miljoen bits
Bandbreedte
• Probleem: toch nog file op het internet
• bandbreedte = hoeveelheid informatie die
door de kabels kan tegen een bepaalde
snelheid -> bits per seconde
• capaciteit
– huidige telefoonnetwerk -> 64.000 bps
– ISDN -> 128.000 tot 2.000.000 bps
– ASDL -> 8.000.000 bps
Koperpaar -> coax -> glasvezel
• Bell (1876) -> koperdraad -> koperpaar
• 1940 -> coaxkabel
• overgangsoplossingen:
– ISDN
– ASDL
• glasvezel -> licht wordt getransporteerd
• Toekomst draadloos via satelliet???
ISDN-modem
Modem = moduleren + demoduleren
Providers
• Telenet versus Belgacom
• Andere:
–
–
–
–
Planet Internet
wanadoo
UPC (chello)
…
Schakeltechnologie
• Alles draait rond netwerken , deze moeten
communiceren met elkaar
• De schakeltechnologie = manier waarop
signalen worden verzonden
• Internet is pakketgeschakelde technologie
– Bericht wordt verdeeld in kleine pakjes
– Kunnen verschillende routes volgens als een
knooppunt bezet is of wegvalt
Schakeltechnologie
• Vroeger Routers
• Nu ATM (Asynchronous transfer mode)
– Deelt grote brokken data tijdelijk op en zendt ze
via het meest ideale parcours over het internet.
– Maakt optimaal gebruik van de beschikbare
ruimte
TCP/IP Protocol
• Protocol is gemeenschappelijke waarmee
computers binnen één netwerk met elkaar
communiceren
• Internet gebruikt TCP/IP protocol
– Platformonafhankelijk
– Transmissie pakketschakkeling regelen
Servers en Clients
• Servers = krachtige computers
– die veel informatie kunnen versturen naar veel
ontvangers
– die veel informatie kunnen ontvangen
– Nemen meer centrale plaats in, in een netwerk
• Clients
– Lagere schakel in het netwerk, kan geen diensten
leveren
Toekomst van Internet
• Zal internet televisie, radio, kranten,
telefoon, … vervangen???
Eindtoestellen
• MultimediaPC
• PC/TV
• NC en NetPC
MultimediaPC
•
•
•
•
•
•
•
Pc met pentiumchip
cd-romstation
geluidsinstallatie
videokaart
modem
printer
scanner
PC/TV
• Televisie met een
harde schijf
• Televisieseries
opnemen, opzoeken,
terugspoelen,...
• Is verbonden in een
netwerk
NC en NetPC
• Computers die steeds verbonden zijn in
netwerk
• Minder goed uitgerust dan MM-PC
• Steunen voor performantie, software,… op
server
Toepassingen
•
•
•
•
•
•
•
Videotex
Elektronische post
Digitale televisie
Digitale fotografie
VOD
Pay-per-view
Videoconferencing
videotex
• Niet belangrijk geworden ->
belemmeringen:
– te hoge kosten
– niet kunnen meenemen van informatie
– dienstenaanbod is te klein
• Franse minitel -> wel belangrijk
minitel
Minitel
Commerciële netwerken
– America Online
– AOL/Bertelsman
– CompuServe,….
Elektronische post
• = geheel van systemen en diensten waarbij
berichten worden uitgewisseld tussen twee of
meer personen d.m.v. een werkstation en een
telecommunicatieverbinding
• 3 elektronische postsystemen:
– telex
– teletex
– Telefax
• Voorlopers van e-mail!!!
Elektronische post
• Elektronische postdiensten
– Berichten kunnen indirect worden verzonden
tussen in een netwerk opgenomen werkstations
– werken volgens het store-and-retrieve-systeem
(<-> elektronische postsystemen)
– voice mail
Digitale fotografie
• Klassieke film -> lichtgevoelige chip met
intern geheugen
• camera + pc voor ontwikkelen en bewerken
• voordelen:
–
–
–
–
beeld is dadelijk klaar
milieuvriendelijk
bewerken en verbeteren is mogelijk
geheugen opnieuw gebruiken
Digitale televisie
• hoge kwaliteit
• aantal kanalen uitbreiden
• thuisbioscoop
– Nodig:
• digitale tv met breedbeeldscherm
• dolby-surroundsysteem
• dvd-speler
– duur
Video-on-demand (VOD)
• Films op aanvraag
• voorbeelden:
– Time Warner
– Belgacom
– ...
Pay-per-view
• ‘betaal als je kijkt’
Videoconferencing
• ‘vergaderen vanop afstand’
• stroomversnelling tijdens golfoorlog
• toepassingen:
– rampenplan
– onderwijs
Elektronisch bankieren
• Phonebanking
• pc-bankieren
• internetbankieren
– 60.000 Belgen
– Generale Bank, Anhyp, KBC ...
Teleshopping via TV
• Doelgroep?
– VTM -> 120.000 kijkers -> 0.25% koopt
• Producten?
• Motivatie?
Via internet:
shopping malls
shopping sites
www.advalvas.be
www.proxis.be
www.caddy-home.be
www.azur.be
...
E-commerce
• Wie is de doelgroep?
• Wat zijn de typische producten?
• Wat is de motivatie om via internet
aankopen te doen?
Toekomst
• Sterke groei
• VS: e-commerce vertegenwoordigt 15 %
• Belgie:
– Dit jaar 0.16% van de consumentenmarkt
– Inkomste e-commerce stegen met 420%
– Komende jaren zullen uitgaven verdriedubbelen
Problemen met e-commerce
• 28% van de online aankopen mislukt
–
–
–
–
–
Laattijdige levering
Beschadiging
Geen levering
Onverwachte extra kosten
…
• Vertrouwen creëren is zeer belangrijk voor
succesvolle ontwikkeling e-commerce
Elektronische kranten
• Traditionele krantenuitgevers: bijna
allemaal een website
– In het begin kopie van papier versie
• Nu complementair: biedt extra diensten
– Nieuw communicatiemiddel
– Nieuwe manier om interactiviteit op te wekken
• Aparte online redactie is nodig
Extra diensten
•
•
•
•
•
•
•
•
Archief (zoekfaciliteiten)
Animatie en geluid
Forum
Nieuwsbrief
Clubs, chatten
Shoppen
Kaartjes versturen
Spelletjes…
E-zine/nieuwsbrief
• Nieuwsbrief
– Info die gemaild wordt, met verwijzingen naar
URLs waar men meer info kan vinden
Electronische kranten
• Troeven:
–
–
–
–
snelheid
interactie
Pushmogelijkheden
Gratis?
• nadeel:
– geringe mobiliteit pc
– moeilijk om te laten betalen
– Geen/weinig reclame-inkomsten
• Meestal verlieslatend!!!
Webjournalistiek
• Lezen van scherm is moeilijk ->
– Korte zinnen, directe nerveuze stijl
• Kennis van techniek
• Niet te veel herhalen wat ook al via beeld of
geluid wordt verteld
• Updaten is heel belangrijk
Portaalsites
• Gigantisch grote websites
• Diensten
– Shoppen
– SMS-jes verzenden
• Informatie
– Nieuws
– Horoscoop
– …
• Doel: vertrekpagina bij het surfen
Portaalsites
•
•
•
•
Inkomsten uit reclame
E-commerce
Partnerships
Doorspelen van persoonlijke informatie aan
andere firma’s
Portaalsites
•
•
•
•
Grote strijd aan de gang om de klant
www.advalvas.be
www.clickx.be
www.planetinternet.be
• Evoluties
– Vortals
– Microportals
Internetbedrijven in moeilijkheden??!
• Online reclamemarkt groeit amper
– In tegendeel, veel internetbedrijven maken
reclame voor hun zaak via traditionele media
• Inkomsten e-commerce vallen tegen
• Iedereen heeft zwaar geïnvesteerd om niet
achter te blijven op concurrenten
Internetbedrijven in moeilijkheden??!
• Veel bedrijven bezuinigen of stoppen ermee
– Ontstaan van Ghostsites, vb:www.cafebelge.be
• Wil dit zeggen dat internetgroei echt stopt?
– Nee wel rechtzetting van een overgehypte
toestand!
Televerkeer/telematica
•
•
•
•
Jaren ‘80: verdubbelde elektronica in auto’s
elektronische wegenkaarten (100)
elektronische navigatiesystemen: GPS
intelligente auto’s zijn er nu al
– Controle van de veiligheidsgordel
– Sluiten van de deuren
– ...
GPS
• Global Positioning System
–
–
–
–
–
Systeem om overal op aarde je positie te kennen
Satellieten zenden signaal uit
Antenne vangt dit signaal op
Exacte positie wordt uitgerekend door processor
Uitvoeréénheid:
• positie wordt weergegeven op schermpje
• mondelinge opdrachten worden uitgesproken
GPS
• GPS oorspronkelijk van Amerikaanse
defensie
– Selective availability
• Europees project: Galileo
– 3 miljard investering
– winst geschat op 200 miljard (20 jaar)
GPS
•
•
•
•
•
•
•
Ook andere transportmiddelen
Baggage
Blinde geleiding
Biologische experimenten
Onder de huid van belangrijke personen
In waardevolle voorwerpen
...
Toekomst Telematica
• Toegang tot het internet
– Verkeersinfo (gecombineerd met GPSgegevens)
– Weer
– Nieuws
• E-mail
• Laptop in handschoenenkastje
Toekomst Telematica
• Sensoren in stuur die chauffeur herkennen
– Instellingen die persoonsgebonden zijn
• Stemgeactiveerde bediening
• Laptop in handschoenenkastje
• Automatisch alarmeren van hulpdiensten bij
ongeval en problemen
• …
teleleren
•
•
•
•
•
Leren op afstand
ofwel via tv
ofwel via pc
ofwel via internet
voordeel: stijgend rendement -> 30 tot 50 %
meer onthouden???
Schooltelevisie
• Teleaccursussen
• Niet meer populair door video’s op maat
Via PC
• Educatieve software kent een enorme boom
• Voordeel:
–
–
–
–
Interactief
Geluid, animatie, beeld
Evaluaties mogelijk
Bepalen van eigen tempo
• Per 10 studenten 1 PC
Leren op het internet
• Educatieve sites
– www.thinkquest.be
– www.learn.com
• Educatieve portaalsites
– www.klascement.be
– www.digikids.be
– www.leren.nl
Digitale leeromgevingen
•
•
•
•
•
•
Blackboard
Lotus Learning Space
Topclass
WebCT
Virtual Campus
…
Blackboard
• Informatie (course documents, information,
announcements)
– Kan allerlei vormen aannemen
• Administratie
• Evaluatie (assignments)
• Communicatie
– Email
– Chatten
– Newsgroups
ICT-moeilijkheden
• Bijscholing van student EN vooral
DOCENT
• Infrastructuur en investeringen
• Aanstellen van een ICT-coördinator
Initiatieven
•
•
•
•
AAL
REN
Klaslokaal Digitaal
Ontwikkelen van goede portaalsites en
educatieve software
• CST-Beurzen
Teleleren
• BIS = Begeleid Individueel Studeren
– volwassenonderwijs
• Voorlopig enkel schriftelijk
• Diploma’s voor de examencommissie
telereclame
•
•
•
•
Elektronische reclamebladen
netvertising
banners
jobadvertenties is enorm succes
– 75 % van de sollicitanten raadpleegt internet
– troef: snelheid, actualiteit, respons via e-mail,…
– VDAB: zelf je cv ingeven
telewerken
• Thuis werken -> niet altijd 100% ->
draagbare pc (vertegenwoordigers,…)
• voordelen:
– files mijden
– 3/4de van de Am. Telewerkers haalt hoger
rendement
– 83% vindt dat gezinssituatie verbeterd is
– minder ziek
• nadelen:
– contacten met collega’s vallen weg
– apparaten zijn niet compatibel
telewerken
• Cijfers (maart 98):
–
–
–
–
–
–
–
In VS: 6 - 11 miljoen
GB: 500.000
FR: 215.000
D: 120.000
IT / SP: 100.000
NL: 80.000
België blijft achter
• In België:
– Alcatell
– Belgacom
• Gevaar: lage loonlanden
domotica
• Spitstechnologie in je huis
• Living Tomorrow II
– www.livingtomorrow.com
• Internet Home
– www.cisco.com/warp/public/3/uk/ihome
Huis van de toekomst
• Steeds meer nadruk op ICT
– Internet wordt de 4de nutsvoorziening na water,
electriciteit en gas
• Huis heeft één bezemkast met servers,
routers, …(naar analogie met CV)
Bediening
• Via Webpad:
– LCD met touch screen
– Draadloos
– Grootte A5
• Hiermee kan je het hele huis besturen en
controleren
Toestellen van morgen
•
•
•
•
•
•
•
Digitale Televisie
Koelkast met ingebouwde PC en internet
Intelligente vuilnisbak
Intelligente Microgolf
Intellige wasmachine
Auto op Waterstof
Bed dat zich aanpast aan gebruiker
Toestellen van morgen
• Nemen contact op met service center bij defect
• Scannen barcodes van producten in, bestellen
automatisch producten bij
• Stellen kookrecepten, … voor
• Stellen zelf juiste wasprogramma/bakprogramma in
• Communiceren met ander keukentoestellen
• Internettoegang, e-mail, chatten,…
• Commando’s geven via GSM
• Beveiliging met vingerafdruk of lezen van de iris
Infosnelweg als cultuurdrager
• Cultuurfenomeen TV zal veranderen
– Passieve deelnemer -> actieve deelnemer
– door onbeperkte bandbreedte: doelgroepen-TV
broadcasting -> narrowcasting
– Globalisering en individualisering
• Europa <-> VS
– beperken van culturele en taalkundige diversiteit
De taal van internet
• Engelse taal domineert
• Meer en meer termen in het Nederlands zijn van
het Engels
– E-mail, internet, printen, deleten, surfen, homepage,
– Nederlands versterken in computerland
• Nederlandstalige programma’s in computeronderwijs, …
• Oprichting van Vlaams-Nederlands centrum voor Nederdlands
en digitaliteit
• Betrekken van Nederlandse taalgebieden zoals Zuid-Afrika,
Antillen, Suriname,…
Het digitale lichaam
• Descartes: Ik denk dus ik ben!
– Lichaam, fysieke realiteit van ondergeschikt
belang
– Internet, virtuele wereld is zeer belangrijke
verderzetting van dit gedachtengoed
Cyberjunks
• Chatten op het web, IRC, ICQ
• 70% zijn mannen
• Etiquette
–
–
–
–
Nicknames
Niet schelden (gebruik van hoofdletters)
Gebruik van Smileys
Gebruik van afkortingen
• IRL, ASL, LOL, CU,…
Cyberverslaafden
• LARP’s
– Live Action Role Playing
• MUD’s
– Multi User Domain’s
• Spenderen uren per dag in fictieve wereld,
met fictief personage (avatar), huwen,
scheiden, sterven, …
Cyberverslaafden
•
•
•
•
Meestal mannen
Licht sociaal gestoord
Eenzaam, gefrustreerd
Brengen sociale problemen ook met zich
mee op het net
• Internet meestal geen positieve invloed
Cybertherapie
• Eliza is een softwareprogramma dat een
psychologe imiteert
– Veel mensen trappen hierin en denken dat het echt is!!
• Bots
– Programma’s met artificiële intelligentie die mensen
imiteren
– www.alicebot.org
– http://bots.internet.com/
Het digitale lichaam
• Een van de populairste toepassingen van
internet is erotiek en porno
• Is cybersex echte sex of veredelde vorm van
masturbatie???
Cybergeneratie
• Kinderen blijken slimmer te worden maar
ook egoistischer
– Grotere waarnemingssnelheid
– Ver-beeld-ing neemt toe
• interpreteren van figuren en beelden
– Ver-taal-ing neemt af
• omgaan met taal, abstract vermogen
Cyberdynamiek
• Digitale media ontketen een snelle
(r)evolutie
– Copyright (napster, handel over de grenzen
heen (wat met belastingen), strafrecht
• Versnelling van informatietijdperk
– Steeds bijscholen en bijblijven
• Technocraten heersen maar wie blijft er
achter?
Infosnelweg als econ. product
• Veel bedrijven: belangstelling voor nieuwe
toepassingen -> toch risico -> dilemma
• Men durft niet voluit investeren in onzekere
toekomst
• Maar men kan ook niet achterblijven
Internet als economisch product
• Convergerende industrieën
– GSM versus PDA
• Kabel versus telefonie: rivaliteit
– kabel:
• troef = grote bandbreedte
• zwakte = geen ervaring tweerichtingscomm.
– Telefoon:
• troef = tweerichtingscomm
• zwakte = beperkte bandbreedte
Economische belangen
• Napster: gratis downloaden van MP3
• Digitaal, gecomprimeerd bestand
• 1 liedje bestaat uit 3 MB
• Muziekindustrie mist miljarden aan
inkomsten
Internet als economisch product
• E-commerce: wie betaalt welke belastingen
– Wordt het internet een vrijhandelszone???
• E-bedrijf is gelocaliseerd van waaruit het
diensten verleent (niet waar de servers
staan) en moet de wetgeving van die locatie
respecteren
Internet als economische product
• Democratisering van de beurs via internet
– www.12trade.com
• Daytrayders
Internet als economisch product
• Oorlog in cyberspace
Economische belangen
• Nieuwe media aan de macht
• America Online neemt Time Warner over
– Time Warner =nr 1 traditionele media
• kranten, tijdschriften, films, televisie
– America Online = nr 1 nieuwe media
Internetzeepbel?
• Waarom zoveel bedrijven in moeilijkheden?
• Internet is nieuw en onbetrouwbaar
– Veel technologie werkte niet
• Wordt nu aangewerkt via beter protocols en
mechanismen
• Nieuwe zakenmodellen werkten niet
– alles gratis en vooral reclame-inkomsten
• Nu gebruikersregistratie en vaak wel betalen
Internetzeepbel
• Positieve gevolgen van de internethype
– Zeer snelle evolutie van technologie en
infrastructuur
– Dotcomboom, veel interessante experimenten
• Gefinanceerd door de beursgang (ipv
traditionele bank)
Na de zeepbel
• Beste modellen blijven over
• Rechtzetting van de overhypte toestand
Het internet : WAT?
• Netwerk van computers waardoor je met
een computer, telefoonlijn en modem
toegang hebt tot miljoenen computers
wereldwijd
• internet <-> intranet
Ontstaan van internet
• Gegroeid uit ARPANET (‘69) =
onkwetsbaar communicatienetwerk voor
oorlogstijd
• nadien: universiteiten, overheid en
bedrijven met netwerken gestart
• ‘80:
• MILNET voor militaire info
• ARPANET voor wetenschappelijk werk
• ‘83 : netwerkprotocol ontwikkeld (TCP/IP)
ontstaan
• ‘91: parallel netwerk voor commerciële
informatie -> internet
• sinds eind ‘96: internet II -> Amerikaanse
universiteiten
Hoe geraak je erop
•
•
•
•
Multimedia-pc
modem (minstens 28.800 bps.)
telefoonlijn
abonnement bij Internet Acces Provider
Gebruik -> Profiel
• Vooral mannen maar het aandeel vrouwen
stijgt
• jong (gemiddelde leeftijd blijft stijgen ->
30.2 jaar in Europa <-> 36.5 jaar in VS)
• actief
• hoog opgeleid
• topprovincies: Vlaams Brabant, Antwerpen
en West Vlaanderen
• meer gebruikers in de steden
Internettoepassingen
e-mail
IRC en Webchat
WWW
Nieuwsgroepen en
discussiegroepen
FTP
Commerciële netwerken
E-mail
• Elektronische post
• 2 vormen
– -> bij je internetaansluiting (e-mailsoftware)
– -> gratis e-mail via www
• voordelen:
–
–
–
–
geen extra software nodig
gratis
vanop elke computer raadpleegbaar
elk lid van het gezin
• nadelen
– trager
– minder mogelijkheden qua lettertype
E-mail
• voordelen:
– snel
– goedkoop
• adres:
– [email protected][email protected]
E-mail
• Enorm populair!!!
– Vb. hotmail heeft 15 miljoen abonnees
(maandelijks), 40 miljoen abonnees (4maandelijks)
• nieuwe briefcultuur (vlotte spreektaal)
• Waar adressen vinden?
– Via persoon zelf
– www.advalvas.be
– zoekmachines
E-mail
• Enkele begrippen:
–
–
–
–
spam = junkmail
flame = beledigen door e-mail
mail bomb
ICQ
• geschatte e-mailberichten in 1997
wereldwijd: 2.700.000.000.000
WWW -> Wat?
• Verzameling van miljoenen websites over
ganse wereld
• elke site heeft een URL (Universal
Resource Locator)
• toegankelijk via software -> browser
(netscape, explorer)
• programmeertaal = HTML (hypertext
markup language)
Hoe iets vinden?
• Indien adres gekend -> gewoon invullen
• Anders via zoekmachines:
– via zoekindexen -> vrgl met de index van een
boek , is goed voor specifieke zaken, inhoud
van sites -> bekendste is www.altavista.com
– via zoekdirectories -> vrgl met de inhoudstafel
van een boek , is goed voor algemene
overzichten, websites -> bekendste :
www.yahoo.com
– Gulden regel: leer goed de werking van 1 van
elke soort
Hoe iets vinden?
• Er zijn ook specifieke Belgische
zoekmachines:
–
–
–
–
www.advalvas.be
www.webbel.be
www.ilse.be
…
• booleaans zoeken (AND, OR, AND
NOT,…)
IRC en Webchat
• = babbelen via het internet
• kan via IRC (Internet Relay Chat) = aparte
software
– voordeel : zeer snel en daardoor dynamischer
• kan ook via webchat = chatten via websites
op www
– voordeel: geen aparte software nodig en is
gemakkelijker (minder codes te leren)
IRC en Webchat
•
•
•
•
•
•
meest gebruikte taal is Engels
werkt met speciale taal, speciale codes
je hebt een nickname nodig
liegen is gemakkelijk
kan verslavend werken
je kan ook privébabbelboxen openen
Download