Massa steen

advertisement
Practicum: Massa steen
Nodig: 2 statieven, 2 kruisklemmen, vaste katrol, haak, massa 50 g, steen, touw,
geodriehoek, weegschaal, ruitjespapier.
Doel: met behulp van vectoren de massa van de steen G bepalen.
Theorie:
Stevin vwo p. 62 Proef 3
Opstelling en werkwijze:
Bouw de opstelling na en noteer het
nummer van je steen.
Maak bovenin het linker statief een
knoopje. Het blokje aan het touw dat
daar hangt, is een zogenaamd
schietlood en gebruiken we alleen
om nauwkeurig hoek  te kunnen
meten.
De vaste katrol rechts verandert de
richting van de kracht.
Opdrachten:
1. horizontaal opzij trekken
a
b
c
d
e
Zorg ervoor dat  = 90° en meet
hoek  op.
Omdat er een rechte hoek in de figuur zit, kunnen we de massa van steen G
berekenen.
In K werken drie krachten die evenwicht maken: Fz (de zwaartekracht op de steen),
Fs1 (de horizontale spankracht) en Fs2 (de spankracht schuin links omhoog).
Bereken Fs1.
Teken op ruitjespapier achtereenvolgens punt K, Fs1 = 5,0 cm lang en met een
parallellogram in de juiste verhouding Fz en Fs2.
Bereken met behulp van sin(x), cos(x) of tan(x) eerst Fz en daarna msteen.
Controleer met een weegschaal msteen en bereken het verschil in %.
2. Schuin omhoog trekken
f
g
Maak  > 90° en meet hoek  op.
Teken alle drie de krachten op K en bepaal met behulp van een parallellogram eerst
Fz en daarna msteen.
Bereken de afwijking in %.
EINDE
STEVIN Hoofdstuk 3 Vectoren pagina 1 van 1
Download