De oppervlaktespanning van water ontstaat doordat watermoleculen

advertisement
Oppervlaktespanning
Moleculaire verklaring
De oppervlaktespanning van water ontstaat doordat watermoleculen (H2O) elkaar
sterk aantrekken. Bij deze aantrekking worden
waterstofbruggen (H-bruggen) gevormd. De elektrische
lading van waterdeeltjes is niet gelijk verdeeld, waardoor de
positief geladen voorkant (H's) van het ene molecuul sterk
aan de negatief geladen achterkant (O) van het andere
molecuul trekt. De oppervlaktespanning is zo sterk dat het
insecten en kleine voorwerpen kan dragen die een grotere
dichtheid hebben dan water en dus eigenlijk zouden moeten
zinken.
De oppervlaktespanning is afhankelijk van de aantrekkende kracht (cohesiekracht)
van de moleculen onderling.
Oppervlaktespanning ( , spreek uit sigma) is de kracht per meter.
De invloed van zeep.
Wanneer zeep wordt toegevoegd aan het water neemt de
oppervlaktespanning sterk af, doordat er veel waterstofbruggen
tussen watermoleculen worden verbroken. De staart van een
zeepdeeltje wordt door water afgestoten (is hydrofoob),
waardoor het deeltje aan de oppervlakte blijft. De verbindingen
die zeepdeeltjes daar met watermoleculen vormen zijn veel
zwakker dan de waterstofbruggen van de watermoleculen onderling. De
oppervlaktespanning van een zeepoplossing is veel lager dan van zuiver water.
Het meten van de oppervlakte spanning; de ringmethode.
Fz
Het gewicht van een ring wordt bepaald. Dit gebeurt
met een dynamometer (veerunster).
Het gewicht is gelijk aan Fz. Vervolgens wordt de
ring in de vloeistof gehangen en omhooggetrokken.
Je leest de dynamometer af vlak voordat de ring uit
de vloeistof springt. Deze kracht is Fomhoog. Het is de
som van het gewicht en de kracht van het
vloeistofoppervlak.
De oppervlaktespanning bereken je uit
Fomhoog  Fz

4 r
r is de straal van de ring (in m)
De eenheid van  is N.m-1
Sommen

Fomhoog  Fz
4 r
1. schrijf de formule hierboven in de vorm r =
2. schrijf de formule hierboven in de vorm Fz =
3.
Iemand doet metingen om de opp. sp. te bepalen.
Hij meet Fz = 0,32 N,
Fomhoog = 0,48 N.
De ring heeft een diameter van 7,5 cm
Bereken de opp. spanning (let op afronden).
Link
Kijk ook naar de demo op de volgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=6Pg5UI5mbio&feature=related
Download