Kennislacunes NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

advertisement
Kennislacunes NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
Kennislacunes
1. Frequentie en duur van controles van glucosewaarden na zwangerschapsdiabetes (noot 34).
2. HbA1c als diagnostisch criterium voor de diagnose diabetes mellitus (noot 36).
3. Het effect van DPP-4-remmers bij patiënten met diabetes mellitus type 2 op (diabetes
gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit (noot 67).
4. Het effect van GLP-1-receptor agonisten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 op (diabetes
gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit (noot 68).
5. Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij type-2-diabetespatiënten die metformine gebruiken
(noot 83).
Naam richtlijn
Identificatienummer
Onderwerp
Publicatiedatum richtlijn
Verkorte titel lacune
Datum lacune
Achtergrond
Bron
Trefwoorden
Uitgangsvraag
Gewenst onderzoekontwerp
Verwacht effect op de richtlijn
Naam richtlijn
Identificatienummer
Onderwerp
Publicatiedatum richtlijn
Verkorte titel lacune
Datum lacune
Achtergrond
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
T2DM1
Frequentie en duur van controles van glucosewaarden na
zwangerschapsdiabetes
2013
Controles van glucosewaarden na zwangerschapsdiabetes
Mei 2013
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten, worden
gedurende de daaropvolgende 5 jaar jaarlijks opgeroepen voor een
nuchtere glucosebepaling, daarna om de 3 jaar. Of screening na
doorgemaakte zwangerschapsdiabetes leidt tot leefstijlverbetering,
verminderd aantal complicaties in een volgende zwangerschap of
minder mortaliteit en morbiditeit later in het leven, is niet bekend.
Noot 34
Zwangerschapsdiabetes, glykemische controle
P: Vrouwen met zwangerschapsdiabetes
I: C: O: Frequentie van glykemische controle na zwangerschapsdiabetes
Cohortonderzoek
Het kunnen aanbevelen op welke termijn, hoe frequent en hoe lang
controles van glucosewaarden na doorgemaakte
zwangerschapsdiabetes moeten plaatsvinden.
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
T2DM2
HbA1c als diagnostisch criterium voor de diagnose diabetes mellitus
2013
HbA1c als diagnostisch criterium voor de diagnose diabetes mellitus
Mei 2013
Bepaling van de HbA1c-waarde kan worden gebruikt voor opsporing
en diagnostiek van diabetes. Dit wordt vooralsnog niet aanbevolen,.
De WHO heeft in 2011 in haar richtlijnen het HbA1c als
diagnostisch criterium toegevoegd, maar alleen in aanvulling op
glucosetests en onder strikte kwaliteitseisen. Indien een HbA1c van
48 mmol/mol (6,5%) of hoger wordt gevonden, spreekt men van
diabetes. In afwezigheid van klachten en/of abnormale
1
Bron
Trefwoorden
Uitgangsvraag
Gewenst onderzoekontwerp
Verwacht effect op de richtlijn
Naam richtlijn
Identificatienummer
Onderwerp
Publicatiedatum richtlijn
Verkorte titel lacune
Datum lacune
Achtergrond
Bron
Trefwoorden
Uitgangsvraag
Gewenst onderzoekontwerp
Verwacht effect op de richtlijn
Naam richtlijn
Identificatienummer
Onderwerp
Publicatiedatum richtlijn
Verkorte titel lacune
Datum lacune
Achtergrond
Bron
Trefwoorden
Uitgangsvraag
Gewenst onderzoekontwerp
Verwacht effect op de richtlijn
glucosewaarden moet een tweede, bevestigende meting worden
uitgevoerd.
Noot 36
Diabetes mellitus, diagnostiek, HbA1c
P: Personen met verhoogd risico op (het ontwikkelen) van diabetes
I: HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5%)
C: O: diagnose diabetes mellitus
Cohortonderzoek
Onderbouwing om de diagnose diabetes mellitus in de Nederlandse
huisartspraktijk te stellen op grond van de HbA1c-waarde.
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
T2DM3
Het effect van DPP-4-remmers bij patiënten met diabetes mellitus
type 2 op (diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit
2013
Effectiviteit van DPP-4-remmers op mortaliteit en morbiditeit
Mei 2013
Er is geen bewijs voor effecten van DPP-4-remmers op (diabetes
gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit.
Noot 67
Dipeptidyl peptidase-4-remmers, diabetes mellitus type 2,
mortaliteit, morbiditeit
P: Patiënten met diabetes mellitus type 2
I: DPP-4-remmer
C: Geen DPP-4-remmer
O: (Diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit
RCT
Aanbevelen of ontraden van behandeling met DPP-4-remmers
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
T2DM4
Het effect van GLP-1-receptor agonisten bij patiënten met diabetes
mellitus type 2 op (diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit
2013
Effectiviteit van GLP-1-receptor agonisten op mortaliteit en
morbiditeit
Mei 2013
Er is geen bewijs voor effecten van GLP-1-receptor agonisten op
(diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit
Noot 68
Glucagon-like peptide-1-receptor agonisten, diabetes mellitus type
2, mortaliteit, morbiditeit
P: Patiënten met diabetes mellitus type 2
I: GLP-1-receptor agonist
C: Geen GLP-1-receptor agonist
O: (Diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit
RCT
Aanbevelen of ontraden van behandeling met GLP-1-receptor
agonisten.
2
Naam richtlijn
Identificatienummer
Onderwerp
Publicatiedatum richtlijn
Verkorte titel lacune
Datum lacune
Achtergrond
Bron
Trefwoorden
Uitgangsvraag
Gewenst onderzoekontwerp
Verwacht effect op de richtlijn
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
T2DM5
Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij type-2-diabetespatiënten
die metformine gebruiken
2013
Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij metformine gebruik
Mei 2013
Behandeling met metformine is geassocieerd met een verhoogd
risico op vitamine-B12-deficiëntie. Het juiste afkappunt voor
vitamine-B12 waar beneden suppletie is aangewezen, is niet bekend.
Onduidelijk is hoe frequent de vitamine-B12-spiegel gemeten moet
worden en hoe lang eventuele suppletie voortgezet zou moeten
worden. Er is geen bewijs dat screenen op vitamine-B12-deficiëntie
bij metforminegebruikers leidt tot gezondheidswinst, noch dat het
kosteneffectief is
Noot 83
Vitamine-B12-deficiëntie, diabetes mellitus type 2, metformine
P: patiënten met type-2-diabetes die metformine gebruiken
I: screening op vitamine-B12-deficiëntie
C:geen screening vitamine-B12-deficiëntie
O: mortaliteit, morbiditeit, kosteneffectiviteit
Cohortonderzoek
Aanbevelen of ontraden om te screenen op vitamine-B12-deficiëntie
3
Download