open dag

advertisement
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF
2016-2017
1
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat kun je met Financial Services Management (FSM)?
Je profiel
Beroepstaken / competenties
Opbouw schooljaar
Studieprogramma
Na je opleiding
Toelatingseisen
Studiekeuzeproces
Inschrijving en centrale selectie
Verschil financiële opleidingen
Studiekosten
Past de opleiding Financial Services Management bij jou?
2
WAT KUN JE MET FSM?
Werkveld:
•
•
•
•
•
•
•
Banken
Verzekeringsmaatschappijen
(Assurantie) tussenpersonen
Pensioenfondsen
Beurzen
Beleggingsinstellingen
Multinationals met een professionele financiële afdeling
3
WAT KUN JE MET FSM?
Functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Financieel Adviseur
Consultant
Schade-acceptant
Assurantiemedewerker
Hypotheekadviseur
Beleggingsadviseur
Relatiebeheerder
Junior Productmanager Sparen
Junior Accountmanager Zakelijke Relaties
4
JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
Dienstverlenend aan klanten en medewerkers
Ethisch
Communicatief vaardig
Commercieel
Financieel inzicht
Analytisch vermogen
Extraverte persoonlijkheid
Veranderingsbereidheid
5
FSM-BEROEPSTAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrale benadering bedrijfsfuncties
Adviseren particuliere en zakelijke cliënten
Verkopen financiële producten
Beheren en onderhouden van een cliëntennetwerk
Risicomanagement
Administratieve handelingen en beheer
Monitoren financieel en commercieel resultaat
Innoveren financiële producten
Actuele (internationale) marktontwikkelingen
6
FSM-COMPETENTIES
•
•
•
•
Vakkundigheid, innovatief vermogen, ethisch handelen
Resultaatgerichtheid, ondernemend gedrag
Communiceren, samenwerken, klantgerichtheid
Ontwikkelingsgericht handelen
7
OPBOUW SCHOOLJAAR
Per jaar
• 42 weken studie in vier blokken: 10-10-10-12 weken
Per blok
• 8 of 7 weken projecten/colleges/training/coaching
• 2 of 3 weken beoordelingsperiode
Per week
• Gemiddeld 16 contacturen
• Gemiddeld 24 uur zelfstandig werken
8
STUDIEPROGRAMMA 1E JAAR
Thematisch, projecten en (kennis)vakken
studiepunten
Blok 1: Externe omgeving
financiële instellingen
Bank- en
verzekeringsmanagement 1
Nederlands 1
Marketing 1
Persoonlijke Ontwikkeling 1
Blok 2: Interne omgeving
financiële instellingen
Bank- en
verzekeringsmanagement 2
Engels 1
Financieel Juridisch 1
Persoonlijke Ontwikkeling 2
studiepunten
Blok 3: De particuliere klant
5
3
4
3
15
CRM
7
Wiskunde/statistiek 1
Wft-Basis
Persoonlijke Ontwikkeling 3
3
3
2
15
Blok 4: De zakelijke klant
6
3
4
2
15
Accounting 1
5
Wiskunde/statistiek 2
Financiële markten 1
Persoonlijke Ontwikkeling 4
3
4
3
15
9
STUDIEPROGRAMMA HOOFDFASE
Thema’s, projecten en (kennis)vakken
Jaar 2
Consumptief krediet;
Zakelijke kredietverlening
(Risk) Management financiële
instellingen;
Productontwikkeling
Jaar 3
Persoonlijk Financiële Plan;
Bedrijfsovername
Stage
Jaar 4
Minor
Afstudeeropdracht
10
STUDIEPROGRAMMA: SPORTEN
• Visie: We zien sport en bewegen als middel om beter de
uitdagingen in werk en studie aan te kunnen gaan.
• Sport is verplicht onderdeel van het vak ‘persoonlijke professionele
ontwikkeling’ in het 1e en 2e jaar.
• De sportlessen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de
vaardigheden zoals resultaatgerichtheid, ondernemend gedrag,
doorzettingsvermogen, communiceren en samenwerken. Positief
effect op studieresultaat.
• https://youtu.be/uL5-J5wZq_I
11
STUDIEPROGRAMMA
• Studie- en beroepsoriëntatie
• Opleidingscommissie (OC)
• Promotie- en
activiteitencommissie (PAC)
• Frankfurt
• FSM-en
• Alumnicommissie (ALCO)
12
NA JE OPLEIDING
Titel na afstuderen: Bachelor of Arts (BA)
De arbeidsmarkt nu:
•
•
•
•
vergrijzing
aantal vacatures is gedaald
financiële dienstverleners blijven zich richten op hbo’ers
high tech, human touch
Loopbaanperspectief
• diverse functies in diverse bedrijfstakken op dit moment
Verder studeren
13
DE BESTE BANEN 2015
• Snel aan de slag (ong. 2 maanden):
• Salaris na 1,5 jaar (2.000 br.p.m):
• Kans op vaste baan (79%):
bij de top 10
bij de top 10
bij de top 20
(bron: Elsevier/SEO-onderzoek, sept 2015, onder 62 hbo-opleidingen)
Succesfactoren
•
•
•
•
studeer snel af, haal hoge cijfers
een relevante bijbaan
bestuurservaring
buitenland
14
TOELATINGSEISEN
N&T
Havo
Vwo

N&G
E&M
C&M
ec of m&o

(ec of m&o) +
(wia of wib)



Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten. MBO
Administrateur sluit goed aan.
NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van
de 60 studiepunten halen. Haal je dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies
(BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je
studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.
15
STUDIEKEUZEPROCES








Oriënteer je op de opleiding
Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
Bespreek je keuze met anderen
Bezoek een open dag
Controleer de toelatingseisen
Controleer de inschrijfdeadlines
DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
Inschrijven in Studielink
16
STUDIEKEUZEPROCES
Ben jij er nog niet helemaal uit?
Kom dan naar het Studiekeuzeplein
in de HvA Bibliotheek op de begane
grond, daar helpen we je bij het
doorlopen van je studiekeuzeproces.
17
SELECTIEPROCEDURE
Via decentrale selectie
• Voor iedereen die zich uiterlijk 15 maart heeft ingeschreven.
• Waarom? Meer studenten dan opleidingsplaatsen (90).
• Opleiding organiseert decentrale selectie d.m.v. selectiedagen en geeft
uitslag door aan DUO.
• Doel selectiedag: een check om te kijken of FSM een passende studie
voor je is.
• DUO voert centrale selectie uit.
18
SELECTIEPROCEDURE
Via centrale loting/selectie
•
•
•
•
•
•
•
Voor iedereen die zich tussen 15 maart en 15 mei inschrijft.
Inschrijving via www.hva.nl/fsm (studielink).
Geen deelname aan selectiedag.
DUO voert de centrale selectie uit.
Kans is redelijk groot dat je geplaatst wordt.
Directe plaatsing: bij een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger.
Advies: schrijf je ook vóór 1 mei in voor een 2e en 3e opleiding (met
studiekeuzecheck).
19
VERSCHIL FINANCIËLE OPLEIDINGEN
Inhoud
Beroep
AC
(DS)
inzicht in de (controle) van financiën van bedrijven, en leidt
op tot adviseur op financieel administratief en fiscaal
gebied
accountant
BE
(SKC)
inzicht in de financieel economische bedrijfsvoering van
een organisatie (financiële en administratieve processen)
(assistant-)controller
financieel analist
FRE
(DS)
doorgronden van het belastingstelsel en advisering
hieromtrent van particulieren en bedrijven
fiscalist
belastingdeskundige
financieel planner
FSM
(DS)
adviseren en verkopen van diensten en producten en het
afstemmen van inhoudelijke en organisatorische
werkzaamheden daarop, het uitvoeren van financiële
analyses (bijvoorbeeld kredietanalyses)
financieel adviseur
hypotheekadviseur
beleggingsadviseur
schadeacceptant
relatiebeheerder
20
STUDIEKOSTEN
• Studiekosten
• Collegegeld 2015-2016: € 1.951,•
Het collegegeld van 2016-2017 is nog niet vastgesteld.
• Je kunt betalen in negen termijnen, de 1e termijn wordt dan
verhoogd met administratiekosten van € 24,• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): ca. € 600,• Studiereis in tweede jaar ca. € 100,-
• Studievoorschot per 1 september 2015
• Voor meer informatie kijk op duo.nl
21
PAST FSM BIJ JOU?
• Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de financiële wereld?
• Heb je gevoel voor commercie én rekenkundig inzicht?
• Vind je het interessant om mensen financiële adviezen te geven?
Dan is Financial Services Management misschien iets voor jou.
22
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
Vragen?
Bedankt en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is later na te lezen op de internetpagina
van Financial Services Management
(http://www.hva.nl/fsm).
23
Download