De erfelijkheid van natuurlijke antilichamen

advertisement
Erfelijkheid van natuurlijke antilichamen
en relatie met levensduur
Britt de Klerk
Jan van der Poel
Belangrijkste resultaten
1.
2.
3.
4.
NAbs in melk goed te meten
NAbs zijn erfelijk : ca. 20-25%
NAbs zijn herhaalbaar/betrouwbaar te meten
NAbs geven informatie over de toestand van
de koe
5. NAbs hebben voorspellende waarde voor
levensduur
Hoe zijn we tot deze conclusies gekomen
• We willen koeien in een vroeg stadium kunnen selecteren op
weerstand
• We zoeken een voorspeller voor natuurlijke weerstand
Zijn NAbs bruikbaar als selectie-parameters in
fokprogramma’s?
• Zijn NAbs als biomarker meetbaar in melk?
• Hoe erfelijk zijn NAbs?
• Zijn NAbs herhaalbaar/betrouwbaar te meten in de tijd?
• Hebben NAbs een relatie met levensduur?
NAbs in melk hebben een vergelijkbare
erfelijke aanleg als NAbs in bloed
• Meten in melk is goedkoper (MPR) dan in bloed
• Als uiterlijk kenmerk wel verschil
• Bloed-melk barriere
• Genetisch kenmerk  zeer vergelijkbaar
NAb niveau neemt toe naarmate koeien ouder
worden
NAb
niveau
Pariteit
NAb niveau daalt na afkalven, maar stijgt later
in de lactatie
NAb
niveau
Dagen in lactatie
NAbs in melk zijn erfelijk,
vergelijkbaar met celgetal
Erfelijkheidsgraad:
Voorbeelden:
Hoogtemaat
:60%
Melk productie :50%
NAbs : 20 -25 %
Celgetal
: 28 %
Afkalfgemak
:7%
Vruchtbaarheid :3%
NAbs zijn een genetisch herhaalbaar kenmerk
• Stabiele erfelijkheidsgraden op verschillende
meetmomenten
• Genetische correlatie tussen meetmomenten is
hoog
Hebben NAbs een relatie met levensduur?
• Levensduur
= afvoerdatum - geboortedatum
Vaarzen met een lager NAb niveau hebben een
langere levensduur
NAb; IgG-PGN
NAb
niveau
levensduur
Met lage NAbs vergelijkbaar langere
levensduur als met laag celgetal
Studie met andere gegevens (MGI, jaargang 2005):
– Alle koeien afgevoerd
– Alleen 1e lactatie koeien
– Effect het duidelijkst zichtbaar bij IgG-NAbs tegen PGN
NAbs:
verschil tussen 10% laagste koeien en 10% hoogste koeien = 198 dagen
Celgetal:
verschil tussen 10% laagste koeien en 10% hoogste koeien = 201 dagen
NAbs + Celgetal:
verschil tussen 10% laagste koeien bij beide parameters en 10% hoogste
koeien bij beide parameters = 224 dagen
Conclusies praktijkspoor , fokkerij
• Zijn NAbs als biomarker meetbaar in melk?
 Ja, Vergelijkbare erfelijke aanleg als in bloed
• Melk waardevoller dan bloed gezien relaties met
levensduur en metabole aandoeningen
• Zijn NAbs erfelijk?
 Ja, ±23 % van de verschillen tussen dieren wordt verklaard
door genetische aanleg
• Zijn NAbs herhaalbaar in de tijd?
 Ja, NAbs zijn een genetisch herhaalbaar kenmerk
Conclusies praktijkspoor , fokkerij
• Hebben NAbs een relatie met productieduur?
 Ja, Lagere NAbs (PGN-IgG) = langere productieduur
• Zijn NAbs bruikbaar als selectie-parameters in
fokprogramma’s gericht op levensduur/gezondheid  Ja,
• Genetisch herhaalbaar kenmerk
• Voorspellend voor levensduur en toegevoegde waarde
t.o.v. celgetal
• Relatie met gezondheid (praktijkspoor toegepast)
Download