Brochure Open Tuinen versie 4

advertisement
Opentuinen27en28mei
AandePaddenpoel
Kraaiheide8
mooietuingelegenaaneenpoel
Shepherd'sFire
Westvierdeparten4
natuurlijketuinmetplantendieoparmegrondgedijen
8331ZDSteenwijk
8391XSNoordwolde
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
IrmgardBehàge
EersteCompagnonsweg47
8415ABBontebok
afwisselendeliefhebberstuin,ecologischbewerkt;plantjestekoop
KlaasGroen
Aengwirderweg392
lange,smalletuinmetverrassingen
8457CCGersloot
S.Couperus
Alddyk5
vasteplanten,mooietuinmetrotsachtigestructuur
8601JWSneek
alleenzaterdag
H.Nieuwenhuis
Alddyk7
leukehoekjes,rotsplanten,vasteenbijzondereplanten
8601JWSneek
alleenzaterdag
O.Dijkstra
Alddyk8
rots-enbergplanten,mooiebeplante"rots",vijverenzitkuil
8601JWSneek
alleenzaterdag
Fam.Vijge
Fiifgeawei33A
8626GBOffingawier
park/tuinmetvelepaadjes,prachtigehoekjes,waterpartijenenverhogingen
Fam.Postma
Stationsstraat33
eenverborgensfeertuinmeteensiertuin-enmoestuingedeelte
RoelenFred
Gasthuisstraat1
eengezelligeleeftuinmetveelkleurenzitjes
9172NWFerwert
9172NZFerwert
AdavanBinsbergen
DeDobbe25
9201AZDrachten
tuinmetacers,rododendronseneenwaterloopdieinminivijveruitmondt
LiesbethBernhardt
Zuiderhogeweg105
9203SXDrachten
kleinestadstuinmetverschillendehoekjes;veelplantenenstruiken
DeHartstún
JanHofswyk1
9241HNWijnjewoude
landschapstuinmetvijvers,borders,eengazonenvolières
Fam.VanderMeulen
Noormanstrjitte49
eenboeiendeenbloeiendetuininiederjaargetijde
9241GTWijnjewoude
2
Opentuinen17en18juni(NationaalOpenTuinenWeekend)
AandePaddenpoel
Kraaiheide8
mooietuingelegenaaneenpoel
Shepherd’sFire
Westvierdeparten4
natuurlijketuinmetplantendieoparmegrondgedijen
8331ZDSteenwijk
8391XSNoordwolde
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
Annie'sBlommepluktún
Warrewei33
pluktuinmetveelbloemen;eigenboekettensamenstellen
8406ADTijnje
DeKleinePrairie
Breewei22
kijktuinenkwekerijmetAmerikaanseplanten
8406EETijnje
OnderdeMoerbei
Gorredijksterweg45
8411KBJubbega
ecologischekijk-entheetuinmetgrotevijver,bordersenschaduwdeel
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
IrmgardBehàge
EersteCompagnonsweg47
8415ABBontebok
afwisselendeliefhebberstuin,ecologischbewerkt;plantjestekoop
Fam.Liemburg
Marijkemuoiwei12
tuinmetdiverseterrassennabijbossen
KlaasGroen
Aengwirderweg392
lange,smalletuinmetverrassingen
Fam.Bergsma
Omkromte3
gezelligecottagetuin;plantjestekoop
8453JHOranjewoud
8457CCGersloot
8501CRJoure
PermatuinRoeach
t.o.UilkeBoonstralaan5
biologischegroenten,fruitenkruiden(involkstuincompex)
8501DXJoure
alleenzondag
DeGoedeHoop
Vegelinswei17
ecologischetuinmetveelkruiden;theeschenkerij,winkeltje
8501ZCJoure
JacquelineGroenendijk
Oerdyk3
8603ESSneek
grotetuinaandeZwette,hobbykwekerijvanvasteeneenjarigeplanten
TryntsjeKooistra
DeSeine6
liefhebberstuinmetmooiehoekjesenpaadjes
8604VMSneek
HannieDragt
Afkelânsdyk4
8606JZSneek
liefhebberstuinmetvelevaste–eneenjarigeplantenenkleinemoestuin
ChrisenAnnekeVissers
Jeltewei104
8622XVHommerts
tuinrondomboerderij;mooiebordersgevuldmetveelspecialeplanten
3
TheclavanderHam
Buorren5
8642WGLytsewierrum
tuinmetbordersrondfraaigerestaureerdhuis;kas,fruit-enmoestuin
P.D.Hornstra
Eekersein8
tuinmetgrotevijver,leilinden,fruitbomenenbuxus
9054KWHijum
Fam.Postma
Stationsstraat33
9172NWFerwert
eenverborgensfeertuin,meteensiertuin-enmoestuingedeelte
RoelenFred
Gasthuisstraat1
eengezelligeleeftuinmetveelkleurenzitjes
9172NZFerwert
PassifloraVastePlanten
DeAkkers5
9204WEDrachten
kwekerijvasteplanten;tuinmetprachtigeborderseneenbelevingstuin
DeTamarisk
Kilometerwei35
landschapstuinmetbomen,natuurlijkevijversenborders
9217VRNijega
alleenzaterdag
DouweenGreetjeAardema DeBosk6
9221SMRottevalle
landelijketuinmethoogteverschillen,oudefruitbomenenramblerrozen
IngeOord
Boelenswei80
9233KEBoelenslaan
tuinrondomwoudhuisje;bloemenbordersenbuxustuinmetwitterozen
DeHôfpleats
Stienstrawei9
9233LPBoelenslaan
landelijketuinmetvijvers,eenEngels,Frans,Japansenmediterraandeel
DeGroeneGast
Jouwerweg2
9825TKLucaswolde
gevarieerdetuinmetplantenborders,boomgaard,wildeweideenvijver
Opentuinen1en2juli
AandePaddenpoel
Kraaiheide8
mooietuingelegenaaneenpoel
8331ZDSteenwijk
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
Annie'sBlommepluktún
Warrewei33
pluktuinmetveelbloemen;eigenboekettensamenstellen
8406ADTijnje
Meandertún
Riperwei56
landschappelijketuinmetbordersopkleur;tweevijvers
8406AKTijnje
DeKleinePrairie
Breewei22
kijktuinenkwekerijmetAmerikaanseplanten
8406EETijnje
OnderdeMoerbei
Gorredijksterweg45
8411KBJubbega
ecologischekijk-entheetuinmetgrotevijver,bordersenschaduwdeel
4
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
IngridWagenaar
Dr.ObePostmastraat23
8602XVSneek
modernetuinmetgrotevasteplanten,stambomen,hortensia'senvijvers
TinekedeJager
Sytsingawiersterleane144
8605CVSneek
vrolijketuinmetveelvasteplanten/eenjarigenenweelderigslingerenderozen
HannieDragt
Afkelânsdyk4
8606JZSneek
liefhebberstuinmetvelevaste-eneenjarigeplantenenkleinemoestuin
DeTamarisk
Kilometerwei35
landschapstuinmetbomen,natuurlijkevijversenborders
9217VRNijega
alleenzaterdag
DeHartstún
JanHofswyk1
9241HNWijnjewoude
landschapstuinmetvijvers,borders,eengazonenvolières
Opentuinen29en30juli
AandePaddenpoel
Kraaiheide8
mooietuingelegenaaneenpoel
8331ZDSteenwijk
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
Annie'sBlommepluktún
Warrewei33
pluktuinmetveelbloemen;eigenboekettensamenstellen
8406ADTijnje
Meandertún
Riperwei56
landschappelijketuinmetbordersopkleur;tweevijvers
8406AKTijnje
DeKleinePrairie
Breewei22
kijktuinenkwekerijmetAmerikaanseplanten
8406EETijnje
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
IngridWagenaar
Dr.ObePostmastraat23
8602XVSneek
modernetuinmetgrotevasteplanten,stambomen,hortensia'senvijvers
JacquelineGroenendijk
Oerdyk3
8603ESSneek
grotetuinaandeZwette,hobbykwekerijvanvasteeneenjarigeplanten
HannieDragt
Afkelânsdyk4
8606JZSneek
liefhebberstuinmetvelevaste-eneenjarigeplantenenkleinemoestuin
IngeOord
Boelenswei80
9233KEBoelenslaan
tuinrondomwoudhuisje;bloemenbordersenbuxustuinmetwitterozen
5
JaringenAnnievanderZee VanAkenwei26
9248SVSiegerswoude
1500m²tuinpleziermetverschillendehoekjes,plantenencentralevijver
TjidsgerenJannie
Homear66
9281LRHarkema
tuinmetverhoogdeborder,vijvers,rododendrons,hortensia'sendahlia's
Opentuinen12en13augustus
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
Annie'sBlommepluktún
Warrewei33
pluktuinmetveelbloemen;eigenboekettensamenstellen
8406ADTijnje
Meandertún
Riperwei56
landschappelijketuinmetbordersopkleur;tweevijvers
8406AKTijnje
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
DeHolthof
Hoofdweg205
8474CGOldeholtpade
siertuinmetverschillendesegmentendieharmonieusinelkaaroverlopen
PermatuinRoeach
t.o.UilkeBoonstralaan5
biologischegroenten,fruitenkruiden(involkstuincompex)
8501DXJoure
alleenzondag
HannieDragt
Afkelânsdyk4
8606JZSneek
liefhebberstuinmetvelevaste-eneenjarigeplantenenkleinemoestuin
ChrisenAnnekeVissers
Jeltewei104
8622XVHommerts
tuinrondomboerderij;mooiebordersgevuldmetveelspecialeplanten
TheclavanderHam
Buorren5
8642WGLytsewierrum
tuinmetbordersrondfraaigerestaureerdhuis;kas,fruit-enmoestuin
DeTamarisk
Kilometerwei35
landschapstuinmetbomen,natuurlijkevijversenborders
9217VRNijega
alleenzaterdag
'tSlûske
Feartswal21
9281XJHarkema
liefhebberstuinmetbordersopkleur,eenschaduwgedeelteenmoestuin
Opentuinen2en3september
AnnekeBiersteker
Oosterstreek44
beeldentuin,leeftuinmetvolopbloemenenbomen
8388NEOosterstreek
Fam.DeRuiter
Hegedyk6
8401BJGorredijk
liefhebberstuinrondeenwoonboerderijomringddooreengracht
6
Annie'sBlommepluktún
Warrewei33
pluktuinmetveelbloemen;eigenboekettensamenstellen
8406ADTijnje
DeKleinePrairie
Breewei22
kijktuinenkwekerijmetAmerikaanseplanten
8406EETijnje
Walhanna
EersteStichtingspad5
parkachtigetuinrondomeenvoormaligeboerderij
8413NSOudehorne
DeHolthof
Hoofdweg205
8474CGOldeholtpade
siertuinmetverschillendesegmentendieharmonieusinelkaaroverlopen
PermatuinRoeach
t.o.UilkeBoonstralaan5
biologischegroenten,fruitenkruiden(involkstuincompex)
8501DXJoure
alleenzondag
IngridWagenaar
Dr.ObePostmastraat23
8602XVSneek
modernetuinmetgrotevasteplanten,stambomen,hortensia'senvijvers
ChrisenAnnekeVissers
Jeltewei104
8622XVHommerts
tuinrondomboerderij;mooiebordersgevuldmetveelspecialeplanten
TheclavanderHam
Buorren5
8642WGLytsewierrum
tuinmetbordersrondfraaigerestaureerdhuis;kas,fruit-enmoestuin
LiesbethBernhardt
Zuiderhogeweg105
9203SXDrachten
kleinestadstuinmetverschillendehoekjes;veelplantenenstruiken
PassifloraVastePlanten
DeAkkers5
9204WEDrachten
kwekerijvasteplanten;tuinmetprachtigeborderseneenbelevingstuin
JitskeenGerritBargersbos Tarweland84
9205ELDrachten
stadstuinmetvakken,verhoogdeborder,struikenbordereneenloofgang
DeTamarisk
Kilometerwei35
landschapstuinmetbomen,natuurlijkevijversenborders
9217VRNijega
alleenzaterdag
DeHartstún
JanHofswyk1
9241HNWijnjewoude
landschapstuinmetvijvers,borders,eengazonenvolières
Detuinenzijnperdatumgerangschiktoppostcode.
Enkeletuinenzijnalleenopzaterdagofzondagopen.
Alletuinenzijnvrijtoegankelijkvoorhetpubliek.
Inbijnaalletuineniskoffie/thee/frisdrankverkrijgbaar.
Hondenzijnindetuinenniettoegestaan.
7
DeKoninklijkeMaatschappijvoorTuinbouwenPlantkunde/Groei&
Bloei(kortwegGroei&Bloei)isdétoonaangevendeverenigingvantuin-
ennatuurliefhebbersinNederland.
Deverenigingzetzichinvooreengroenesamenleving,zoweloplokaalals
oplandelijkniveau.Debelevingvantuinieren,bloemschikkenendepassie
voorgroeninhetalgemeenvormenhiervoordeinspiratie.
Kennisenkennisoverdrachtwerkenstimulerendensamenbindendvoor
ledenenniet-leden.
Hetwerkterreinomvatdeheleketenvanliefhebberstotprofessionals
(kwekers,hoveniers,ontwerpers,handel,overheden,studenten,etc.).
Groei&Bloeiopereertalseenschakeltussendeverschillendeonderdelen
vandeketen.
DeverenigingGroei&Bloei(www.groei.nl)teltinNederlandzo’n130
afdelingen,waarvan6inrayonFriesland:
-Groei&Bloeiafd.Drachten
www.drachten.groei.nl
-Groei&Bloeiafd.Franeker
www.franeker.groei.nl
-Groei&Bloeiafd.Heerenveen
www.heerenveen.groei.nl
-Groei&Bloeiafd.Leeuwarden
www.leeuwarden.groei.nl
-Groei&Bloeiafd.NoordoostFriesland
www.nofriesland.groei.nl
-Groei&Bloeiafd.Sneek www.sneek.groei.nl
DeverenigingGroei&Bloeigeefteengelijknamigmaandbladuitdatook
inboekwinkelsverkrijgbaaris.Eenabonnementophetmaandblad
betekentautomatischeenlidmaatschapvandevereniging;enomgekeerd.
Voorslechts€68,95perjaarwordtulidvandegrootstetuincommunity
inNederlandenkrijgtu10xperjaareenglossytijdschrift.
Ledenkunnendeelnemenaanactiviteitenvandeafdelinginhun
woonomgevingenvaakookaanactiviteitenvanandereafdelingen.
Dezebrochureiseengezamenlijkepublicatievandeafdelingen
vanGroei&BloeiinrayonFriesland.
Download