Vernieuwen zonder Veel heiSa

advertisement
KNCV
50
C2W17 - 13 september 2008
w w w. k n c v. n l Vernieuwen zonder veel heisa
Veranderingen noemt hij een kwestie van continuïteit. In september treedt Iwan Thonus af
als directeur van de KNCV: een vernieuwingsgezinde leider die zelf nooit al te veel opviel,
maar vanachter de schermen de vereniging steeds meer gezicht gaf.
I
wan Thonus was een relatief onbekende voor de vereniging, toen hij in 2001
terugkeerde naar zijn geboorteplaats
Den Haag om aan te treden als directeur
en secretaris van de KNCV. Na een studie
chemische technologie in Delft was hij in
Rotterdam gepromoveerd, waarna hij zijn
loopbaan vervolgde in verschillende
managementbanen aan de Erasmus
Universiteit. “Geen man die met veel kabaal zijn eigen komst aankondigt, maar
iemand die zonder veel heisa aan de slag
gaat”, zegt Henny Kimmels, die vijfenhalf
jaar bestuurslid was ten tijde van het directeurschap van Thonus. “Iwan is niet tot een
centraal boegbeeld uitgegroeid. Op zich
hebben sommige mensen dat wel een
beetje gemist, maar hij was aanwezig op
zijn eigen manier. Het is een man die van
nature niet op de voorgrond treedt.”
Vooral achter de schermen werkte Thonus
hard aan het imago van de vereniging. “De
KNCV was altijd een beetje een anonieme
club”, zegt Jan de Wit, voormalig voorzitter,
“daar zie je nu verandering in komen.”
Thonus wilde graag dat de leden zich
meer betrokken zouden voelen bij de vereniging. Hij gebruikte daarbij zijn passie:
het internet. Hij was vanaf het eerste uur
online en is een groot fan van alle mogelijkheden die dit medium biedt. De KNCVwebsite werd twee keer vernieuwd, de
laatste keer speciaal om van de KNCV
meer een online community te maken.
Verder vond Thonus dat de KNCV laagdrempeliger kon. Mede dankzij hem kunnen leden zich nu aansluiten bij een sectie
zonder lid te worden van de overkoepelende vereniging. Bovendien werd Jong
KNCV opgericht, om ervoor te zorgen dat
pas gestarte chemici de meerwaarde van
de vereniging beter zouden herkennen.
Deze tak functioneert nu uitstekend. Ten
slotte vond hij dat de chemici meer naar
de maatschappij toe moesten. “De luiken
open”, zoals hij het noemt.
Sciencefiction
‘De luiken open’
50-53_c2w17_KNCV_agenda.indd 50
Thonus was zonder twijfel veranderingsgezind te noemen. Dat hij graag sciencefictionboeken leest, is geen toeval.
Kimmels: “Iwan houdt van vernieuwing.
Dat is iets wat je van lang niet iedereen
kunt zeggen.” Zo was hij altijd een warm
pleitbezorger van de oprichting van Bèta
Publishers, de uitgeverij die C2W, waarin
de KNCV een meerderheidsbelang heeft.
Dat bleek een gouden greep. De uitgeverij
is winstgevend en heeft in de afgelopen
jaren haar portfolio flink uitgebreid, met
onder meer Technisch Weekblad.
Verder ging de KNCV-huisstijl op de schop.
En om meer synergie te verkrijgen met
andere chemische verenigingen, waaronder
de Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie (VNCI), veranderde
het bureau tot twee keer toe van locatie.
Maar wie veranderingen doorvoert, stuit regelmatig op verzet. De taak van Thonus was
dan ook vaak moeilijk, al leerde hij daarmee
omgaan. “Iwan blijft vooral praktisch denken”, zegt De Wit. “Hebben wij ideeën, dan
heeft hij daar altijd een realistische kijk op.”
Als mens laat Thonus zich niet snel ken-
03-09-2008 12:27:51
KNCV
C2W17 - 13 september 2008
51
www . kncv . n l
Ryck van der Gracht. Iwan liet zijn personeel vrijer dan De Ryck van der Gracht.”
Pors, die zelf later dan Thonus bij het bureau aan de slag ging, bevalt het wel. “Iwan
houdt niet zo van voorkauwen. Ik vind dat
heerlijk.”
Een dienende leider, zo omschrijven vrijwel alle betrokkenen Thonus. “Hij is veel
meer iemand die in samenspraak met de
bestuursleden vraagt ‘Hoe zullen we dit
eens gaan aanpakken?”’
Degelijk, betrouwbaar, sober, dat kenmerkt de stijl van Thonus. Hij houdt graag
de buitenlandse contacten warm en pikt
daarvan ideeën op die ook van belang
kunnen zijn voor de vereniging. Zijn ideaalbeeld? Alle grote activiteiten van de
vereniging in één congresweek naar Duits
model. Om de vereniging een nóg duidelijker gezicht te geven.
|
nen, zegt Loes Pors, bestuursmedewerker
van de KNCV. “Ik ben de afgelopen jaren
vaak met hem naar vergaderingen
gereden. Eerst is Iwan dan wel eens stil.
Maar als ik eenmaal begon te vragen en te
praten, dan kwam hij helemaal los. Ik heb
goede herinneringen aan die ritjes.” Haar
woorden zijn tekenend voor de manier
waarop hij acht jaar geleden binnenkwam
bij de vereniging, als buitenstaander met
een eigen stijl.
Voorkauwen
De directeur bij de KNCV vervult altijd
een schakelfunctie, omdat hij zowel
secretaris van het bestuur is als directeur
van het bureau. Hij is dus verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. In het begin
moest Iwan wel zijn weg op het bureau
vinden. Pors: “De medewerkers waren
gewend aan Iwans voorganger, Ted de
Iwan Thonus
1972 afgestudeerd in de microbiologie bij
prof. Wikén, TU Delft
1981 gepromoveerd in de geneeskunde op
de gevoeligheid van E. coli voor antibioticum ampicilline, Erasmus Universiteit
1984-1987 directeur medische faculteit
Erasmus Universiteit
1987-1998 directeur P&O Erasmus
Universiteit
1998-2000 interim manager economische
faculteit
2000-2008 directeur KNCV
Uitnodiging afscheidsreceptie
Iwan Thonus
Het KNCV-Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor
de afscheidsreceptie van Iwan Thonus.
I
Aanmelden
wan Thonus is ruim acht jaar in dienst
van de KNCV als directeur van het
KNCV-Bureau en als secretaris van het
bestuur en gaat nu met de VUT. Graag stelt
het bestuur u in de gelegenheid om op feestelijke wijze afscheid van hem te nemen.
Mocht u Iwan Thonus een bericht willen
sturen, dan kan dat per post: Postbus 249,
2260 AE Leidschendam of per e-mail:
[email protected] of.
Bent u ook van de partij? Geef dit dan
vóór donderdag 25 september door aan het
KNCV-Secretariaat. Dit kan per e-mail,
[email protected], of telefonisch via
nummer 070-337 87 90.
Bij deze afscheidsreceptie kunt u tevens
kennismaken met de nieuwe directeur
Gabriëlle M. Donné-Op de Kelder.
|
De receptie vindt plaats op 1 oktober.
Locatie: Stadskasteel Oudaen,
Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Routebeschrijving:
www.oudaen.nl/route.html
Colofon
www . kncv . n l
De KNCV is de beroepsvereniging
voor iedereen betrokken bij de chemie en aanverwante disciplines als
life sciences en proces­technologie.
De vereniging telt diverse vaksecties, regionale kringen en werkgroepen,
naast de afdeling Jong KNCV. Leden van de KNCV ontvangen C2W gratis. De
contributie bedraagt tussen de € 28 en € 108 per jaar. Het lidmaatschap van
de KNCV en/of de secties kan schriftelijk worden opgezegd vóór 15 november
van het lopende jaar. U ontvangt daarvan een bevestiging.
Postbus 249, 2260 AE Leidschendam
tel. 070-337 87 90, fax 070-337 87 99, [email protected]
Redactie KNCV-pagina’s:
Axel Dees, 070-337 87 32, [email protected]
Met medewerking van Jop de Vrieze.
50-53_c2w17_KNCV_agenda.indd 51
foto: paul mellaart
De nieuwe KNCV-directeur Gabriëlle M. Donné
is ook aanwezig op de receptie en wil u graag de hand schudden.
03-09-2008 12:27:55
52
KNCV
C2W17 - 13 september 2008
w w w. k n c v. n l Pak aan die case
Jong KNCV en Arthur D. Little presenteren de business course:
Strategy and Innovation at Work.
V
rijdagochtend 26 september vindt
de business course van Arthur D.
Little plaats. Schrijf je nu in om
nog mee te kunnen doen!
Aan het eind van de ochtend zullen de verschillende teams hun strategie presenteren
en feedback krijgen. We sluiten de ochtend
af met een lunch, waarbij er gelegenheid is
korte tijd een heel goed beeld van het
werken als strategieconsultant, en of dat
beroep bij jou past.
Geïnteresseerd?
Wat houdt de business course in?
De business course heeft als doel studenten kennis te laten maken met de
wereld van strategy consulting in het
algemeen, en Arthur D. Little in het
bijzonder. De ochtend begint met een
introductie over Arthur D. Little. Hierna
starten we de workshop waarin eerst
wordt uitgelegd wat het ontwikkelen van
een strategie precies inhoudt. Vanaf dat
moment ben je zelf aan zet! In teams ga
je werken aan een interactieve en uit­
dagende case, waarin je een innovatiestrategie voor bijvoorbeeld AkzoNobel,
DSM, Unilever of Shell zal ontwikkelen.
Je wordt hierbij bijgestaan door enthousiaste consultants.
Omdat Arthur D. Little persoonlijk contact tijdens hun business courses heel
belangrijk vindt, zijn wij genoodzaakt het
aantal deelnemers te limiteren. Stuur een
kort cv inclusief motivatie (honderd tot
tweehonderd woorden) waarom juist jíj
aan deze business course wilt meedoen
naar [email protected] We laten je zo snel
mogelijk weten of je wordt uitgenodigd.
Indien je vragen hebt of meer informatie
wilt ontvangen, neem dan direct contact
met ons op.
|
met de junior- en seniormensen van Arthur
D. Little te praten over hoe het er in de praktijk aan toegaat. Op deze manier krijg je in
Marieke Overeijnder, Jong KNCV,
[email protected]
Peter J. Nieuwenhuizen, Arthur D. Little,
[email protected], www.adlittle.nl
Advertentie
50-53_c2w17_KNCV_agenda.indd 52
03-09-2008 12:27:56
Agenda
C2W17 - 13 september 2008
53
w w w. k n c v. n l
Voormeerinformatieoverdezeenandereactiviteiten:WWW.KNCV.NL>>ACTIVITEITEN
Vooropnamevanuwactiviteitindezerubriekkuntucontactopnemen:FransKoeman,[email protected]:070-3378793
14t/m17september
2008
the 17th international
Symposium on
industrial crystallization (iSic 17)
Locatie:MECC,Maastricht
Organisatie:EFCE
promotieS
25september2008
12e lustrum nKV
Locatie:Jaarbeurs,Utrecht
Organisatie:NederlandseKeramische
Vereniging
NieuweScheikunde
Locatie:VergadercentrumVredenburg,
Utrecht
Organisatie:StuurgroepNieuwe
Scheikunde
17september2008
mw. c. liefaard
PharmacoresistanceinEpilepsy
Informatie:WimPastoors,040-2122172
Informatie:EvelienVeltman,aanmeldenvóór
Promotor:prof.dr.M.Danhof(UL)
[email protected]
29september.053-4840339,[email protected]
25september2008
lekker en gezond
NVVL-FND-smaaksymposium
Locatie:RIKILT,Wageningen
Organisatie:NVVLNetworkforFood
Experts
7oktober2008
Virussen: kleine oorzaken, grote gevolgen
Avondlezingdoor
dr.B.v.d.Zeijst
Locatie:RodeKruis
Gebouw,DenBosch
Organisatie:
Bossche
ChemischeKring
24september
2008
B.a. traag
Functionand
Controlofthe
SsgGenesin
Informatie:RitaPeys,+32(0)3-2600861
[email protected],www.isic17.com
16september2008
chemistry: the global Science
2ndEuChemschemistrycongress
Locatie:Turijn,Italië
Organisatie:EuChems
Informatie:+39(0)11-2446911
Informatie:SymposiumsecretariaatNVVL
0348-460080,[email protected]
[email protected]
www.euchems-torino2008.it
16september2008
receptoren voor geneesmiddelen
Avondlezingdoor
prof.dr.HenkTimmerman
Locatie:DSM-Resins,Zwolle
Organisatie:ChemischeKringZwolle
Informatie:PriscillaLips,038-4569520
[email protected]
18september2008
dialoogbijeenkomst Van nano naar nu
Locatie:HetSpaanscheHof,DenHaag
Organisatie:Schuttelaar&Partners
namenshetRIVM,hetprogramma
Nano4VitalityenhetRIKILT-Instituut
voorVoedselveiligheid
26september2008
Strategy and innovation at work
BusinessCourseArthurD.Little
Locatie:Rotterdam
Organisatie:JongKNCV
Informatie:KNCV-Bureau,070-3378790
[email protected]
30september2008t/m3oktober2008
draadloze proces control:
met een kabel zit je vast
NPT-symposium
Locatie:Jaarbeurs,Utrecht
Organisatie:Nederlandse
Procestechnologen
Informatie:ElfrideDijkstra,053-4894097
[email protected]
Informatie:TomGribnau,0412-453794
[email protected]
Streptomyces
Promotor:prof.dr.C.W.A.Pleij(UL)
29september2008
K.p. piela
PhaseInversioninaDispersedOil-Water
andOil-Water-GasFlow
7oktober2008
Voor- en nadelen van lightproducten
Avondlezingdoorprof.dr.JSeidell
Locatie:Kruytgebouw,UniversiteitUtrecht
Organisatie:ChemischeKringMidden
Nederland
Promotores:prof.dr.ir.G.Ooms(TUDelft)en
Informatie:JanWillenvanDorp,030-6913473,
Promotores:prof.dr.A.E.Rowan(RUN)en
e-mail:[email protected]
prof.dr.R.J.M.Nolte(RUN)
prof.dr.R.V.A.Oliemans(TUDelft)
7oktober2008
drs. p.J. thomassen
CooperativePorphyrinAssemblies
9oktober2008
de chemie achter papier en drukinkt
AvondlezingdoorH.W.Broens
Locatie:’tClockhuys,Haren
Organisatie:GroningseChemischeKring
Informatie:KommerBrunt,050-5348934
[email protected]
22september2008
Jong KncV carrière café - Starters
Inéénavondkunjeeenflinkestapverder
komen…
Locatie:CaféincentrumvanUtrecht
Organisatie:JongKNCV
1en2oktober
2008
congress
minewater08
Discoverlocal
sourcesofsustainableenergy
Locatie:HeerlenenAken
Organisatie:AldermanMinewaterProject
Informatie:PriscillaLips,038-4569520
9oktober2008
t. ahamed
High-ThroughputTechnologiesfor
BioseparationProcessDevelopment
Informatie:KNCV-Bureau,070-3378790
Informatie:www.minewater08.eu
[email protected]
Promotor:prof.dr.ir.L.A.M.vanderWielen
Informatie:http://form.schuttelaar.nl/
nanotech/uitnodiging.html
14oktober2008
novel proton-conducting polymers
for hydrogen fuel cell cars
Avondlezingdoordr.DanaIonescu
Locatie:DSM-Resins,Zwolle
Organisatie:ChemischeKringZwolle
[email protected]
24september2008
microspectroscopy in Biology
Afscheidsymposiumvoor
prof.dr.TonVisser
Locatie:Wageningen
Organisatie:MicroSpectroscopyCentre
(MSC)
(TUDelft)
6t/m8oktober2008
personalized medicines: one size fits me?
FIGONDutchMedicinesDays2008
Locatie:CongreshotelDeWerelt,
Lunteren
Organisatie:SectieFarmacochemie
Informatie:WilmaKuipers,036-5465244
[email protected]
Informatie:JanWillemBorst,0317-483724
[email protected]
50-53_c2w17_KNCV_agenda.indd 53
8oktober2008
uitwisselingsconferentie
WetenschappelijkOnderwijs-Stuurgroep
16oktober2008
Bedrijfsbezoek ppg
Locatie:PPG(voorheenSigmaKalon),
Amsterdam
Organisatie:JongKNCV
13oktober2008
drs. c.m. van Kats
AnisotropicModelColloids
Promotor:prof.dr.A.vanBlaaderen(UU)
20oktober2008
drs. J. wang
SynthesisofZeoliteCompositeswith
HierarchicalPorosity
Informatie:KNCV-Bureau,070-3378790
Promotores:prof.dr.ir.M.O.Coppens(TU
[email protected]
Delft)enprof.dr.A.Schmidt-Ott(TUDelft)
03-09-2008 12:28:02
Download